Bírósági ülnök választás

T Á J É K O Z T A T Ó

a bírósági ülnökök 2019. évi választásáról

 

A legutóbbi ülnökválasztás 2015. március 7. napja és április 30. napja között volt.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Ennek megfelelően idén általános ülnökválasztásra kerül sor, melynek időpontját a köztársasági elnök tűzi ki.

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) az ülnöki megbízatás lejártára figyelemmel felmérte a bírósági eljárások zavartalan működéséhez szükséges ülnöki létszámot és a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozat (2. sz. melléklet) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 76. § (5) bekezdés o) pontja, valamint a Bjt. 216.§ (3) bekezdése alapján megállapította, hogy a 2019. évi ülnökválasztás keretében – a határozat mellékletében feltüntetett bíróságokhoz a választásra jogosult képviselő-testületek – összesen 2232 ülnököt válasszanak meg.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk az önkormányzatok munkáját segíteni a jelölési és választási eljárások lefolytatáshoz. Erre figyelemmel készítettük el a Tájékoztatót.

A választások előkészítéséhez és lebonyolításához az érintett önkormányzati szerveknek sok sikert kívánunk

A teljes tájékoztató anyag letölthető itt.....

« vissza