Minden amit tudni kell a Választásról !

Országgyűlési választások 2018. április 08.

Minden, amit tudni kell!

A 2018-as magyarországi országgyűlési választások a rendszerváltás óta eltelt időszak nyolcadik általános parlamenti választásai lesznek Magyarországon. A választásokat Áder János köztársasági elnök 2018. április 8-ára tűzte ki, ami azt jelenti, hogy szavazni április 8-án6 és 19 óra között lehet.

Magyarországon az országgyűlési képviselők választását a 2011. évi CCIII. törvény szabályozza, amely választás egyfordulós.

Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (ebből 106 van) képviselőnek, másrészt a másik íven arról dönthetnek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el. A töredékszavazatok olyan szavazatok, melyek az egyéni kerületben nem értek mandátumot (vesztesek szavazatai), továbbá a nyertes „felesleges” szavazatai is ilyenek, melyekre nem volt szükség a győzelemhez.

Fontos tudni, hogy mindenki csak két szavazólapot kap, még a nemzetiségi névjegyzékben szereplők is, ami azt jelenti, hogy egy szavazólap van az egyéni jelöltekre, és egy szavazó lap van a listára. Aki nemzetiségi névjegyzékben szerepel, az pártlistát nem kap, hanem helyette nemzetiségi listára tud csak szavazni,és az egyéni jelöltre!

Kinek van választójoga?

Az országgyűlési képviselők általános választásán valamint országos népszavazáson választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár, azonban a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok választójogukat csak regisztrációt követően gyakorolhatják. Minden nagykorú magyar állampolgár, aki a lakcímnyilvántartásba bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkezik, automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékére. A postán megküldött választási értesítő tartalmazza a szavazókör pontos címét, ahova kell menni szavazni.

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

•aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,

•akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége

•pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

Átjelentkezés

Figyelem! Kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok nyújthatnak be átjelentkezési kérelmet!

Az átjelentkezésikérelmét, (valamint a kérelem módosítását vagy az átjelentkezés törlését) benyújthatja:

·online az Nemzeti Választási Iroda oldalán    vagy

·papír alapon   postán vagy személyesen a lakóhelye szerint illetékes  választási irodánál

legkésőbb a szavazást megelőző 2. nap (2018. április 6. péntek) 16.00 óráig.

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai:

A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti kerületbe) lehet. Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Újhartyánban ez a kijelölt szavazókör az 1. szavazókör, az Iskola.

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásának szabályai

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár és valamely, Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, nemzetiséghez tartozó választópolgárként kérelmezheti, hogy az országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi választópolgárként szavazhasson, így pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

A kérelmet benyújthatja:

·online az Nemzeti Választási Iroda oldalán vagy

·személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.

legkésőbb a szavazást megelőző 16. nap (2018. március 23. péntek) 16.00 óráig.

A kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy melyik nemzetiséghez tartozik. Ha az országgyűlési választásokon is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni, a kérelemben ezt is meg kell jelölnie.

Ha a kérelem (formanyomtatvány) B rovatában

nem kéri, hogy a nemzetiségi regisztrációjának hatálya az országgyűlési választásokra is kiterjedjen,

aztkéri, hogy a nemzetiségi regisztrációjának hatálya az országgyűlési választásokra is kiterjedjen,

akkor az adott nemzetiség önkormányzati választásán részt vehet, de az országgyűlési választáson nem nemzetiségi választópolgárként vesz részt, hanem – az egyéni jelöltek mellett – pártlistára szavazhat,

akkor részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán, továbbá az országgyűlési választáson nemzetiségi választópolgárként vehet részt, és – az egyéni jelöltek mellett – az adott nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat a pártlista helyett

 

Csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség.

Bármikor kérheti nemzetiségi hovatartozásának törlését, és az országgyűlési választásra vonatkozó nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.

Azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozást törlik a központi névjegyzékből, korlátozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba vételét.

A kérelem választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha Ön már regisztrált nemzetiségi választópolgárként, az minden választásra érvényes.

A 2018. április 8-i választásra vonatkozóan a nemzetiségi hovatartozásának törlése, és/vagy az országgyűlési választásra vonatkozó nyilatkozatának módosítása, csak akkor kerül átvezetésre a névjegyzéken, ha legkésőbb a szavazást megelőző második nap (2018. április 6. péntek) 16.00 óráig beérkezik az erre vonatkozó kérelem az illetékes Helyi Választási Irodához.

Mozgóurna igénylése az országgyűlési választásokra

Azok a választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát, akik nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe:

·egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,

·vagy fogva tartásuk miatt.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

A kérelemre szóló formanyomtatványt igényelheti a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.valasztas.hu oldalról.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen.

Mozgóurnát 2018. április 6-án(pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodától, április 8-án (a szavazás napján) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni.

Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben előszörát kell jelentkezniea tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követőenlehet mozgóurnát kérni.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Nincs kampánycsend, de a szavazás napján:

·nem lehet választási gyűlést tartani,

·a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni,

·szavazóhelyiséghez autóbuszos személyszállítás nem végezhető,

·televízióban és rádióban politikai reklámot nem lehet közzétenni.

Feltételek a szavazás napján:

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, és csakaddig lehet ott, amíg szavazatát leadja.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával).

A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja.

·A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.

·A szavazásra abban az esetben sincs mód érvényes okmányok nélkül, ha a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.

·Ezért fontos, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

SZAVAZÁS

Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet.

A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet választani, több választása esetén a szavazat érvénytelen lesz.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy +).

•A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazóurnába kell dobni (a szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál – az átjelentkezés kivételével – nem kötelező).

•Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.

•Egy választópolgár rontás miatt csak egyszer kérhet új szavazólapot.

•Ne feledjük: NEMZETISÉGI LISTA VAGY PÁRTLISTA!!!!!!!

Érvényes-e a szavazat, ha nincs borítékban?

Igen.

Göndörné Frajka Gabriella

jegyző

« vissza