2019.12.19. Képviselő testületi ülés

Értesítem, hogy a Képviselő-testület 2019. december 19-én (csütörtök) 17 órakor testületi ülést tart az alábbi napirendben, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helye: ÚjhartyániPolgármesteri Hivatal

 Napirend:

1)Eperke Bölcsőde működéséhez kapcsolódó szabályzatok elfogadása

Ea: bölcsőde vezető, aljegyző

2) Képviselő Testület 2020. évi munkaterve

Ea: jegyző

3) Ország Közepe Többcélú Kistárségi Társulás megállapodás módosításának elfogadása

Ea: polgármester

4) 2020. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Ea: Polgármester

5) Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása

Ea.: jegyző

6) 4./2016. (II.12.) sz. Önkormányzati rendelete módosítása, az élelmezési és nyersanyagköltségekről és térítési díjakról

Ea.: polgármester

7) Konyha Élelmezési Szabályzat elfogadása

Ea: élelmezésvezető

8)Egyebek: 

Újhartyán, 2019. 12. 13.

Tisztelettel:Schulcz József Polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

« vissza