Bölcsödei Beíratás!

TÁJÉKOZTATÓ BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSRÓL


A 2019/2020-as nevelési-gondozási évre a BÖLCSŐDEI beíratás időpontja

2019. június 25-én 8.00-16.00 óráig

2019. június 26-án 8.00-16.00 óráig

Helyszín: Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda 2367 Újhartyán Béla gödör 3.

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára.

Az 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény értelmében

·bölcsődei ellátás keretében a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig vehető igénybe.

·A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a gyermeket:

oaki állandó vagy ideiglenes újhartyáni lakcímmel rendelkezik

oakinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

orendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket

o3 vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket

oaz egyedülálló szülő által nevelt gyermeket

ovédelembe vett gyermeket.

Kérem Önöket, hogy a beiratkozáshoz hozzák magukkal:

·a beíratással érintett gyermeket

·szülők és a gyermek lakcímkártyáját

·gyermek TAJ kártyáját

·gyermek születési anyakönyvi kivonatát

·a szülők munkavállalási igazolását (ha édesanya még nem dolgozik, akkor a munkáltató szándéknyilatkozatát arról, mikortól szándékozik alkalmazni őt)

A felvételi döntéssel kapcsolatos határozatokat a szülők által megadott elérhetőségek egyikén (email, posta) küldjük ki

További tájékoztatás, időpont foglalás a 0630/665-4576 telefonszámon lehetséges.

                                                                                               Maczák-Varga Emese

                                                                      bölcsődevezető

« vissza