BURSA HUNGARICA 2019

Támogatottak:

Brabanti Viktória 10X 5.000.- Ft Bursa Hungarica „A” pályázati támogatás megállapítása

Fajt Petra 10X 5.000.- Ft Bursa Hungarica „A” pályázati támogatás megállapítása
Újhartyán Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Lehetőség van a középiskola utolsó évfolyamos tanulói és érettségizettek számára is pályázatot benyújtani.

Az ösztöndíj tartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2018/2019.) tanév második, illetve a 2019/2020. tanév első féléve).

A pályázat benyújtásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. 

(Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx). 

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (2367, Újhartyán, Fő u. 21.)kell benyújtani egy példányban.

A pályázat kötelező mellékletei: 

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők nettó havi jövedelméről

3.Vagyonnyilatkozata pályázóra és a vele egy háztartásban élőkre vonatkozóan

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes.

A vagyonnyilatkozat formanyomtatványa hozzáférhető a hivatal szociális osztályán vagy letölthető a www.ujhartyan.hu oldalról.

A pályázat rögzítésének, és az önkormányzathoz történő papír alapon a

benyújtási határideje: 2018. november 6.

 A részletes pályázati kiírás megtekinthető itt, a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.emet.gov.hu honlapról.

 Polgármesteri Hivatal

"A" típusú pályázati kiírás letölthető itt 

"B" típusú pályázati kiírás letölthető itt 

Jövedelem és vagyonnyilatkozat

« vissza