Az anyakönyvi és hagyatéki ügyek ügyintézője: Kaldenecker Ágnes Dóra  

Elérhetőség: anyakonyv@ujhartyan.hu

Tel:29-372-133/114

Ügyintézés: A hivatal ügyfélfogadási idejében:                                        

Ügytípus

Eljáró szerv

Dokumentumok formanyomtatványok, elektronikus papírok

Eljárási illetékek, díjak

Útmutatók, jogszabályok

 

Anyakönyvi ügyek                                                                                                                 Adatvédelmi tájékoztató

 

születés, házasság, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése, anyakönyvi kivonatok kiállítása, családi jogállás rendezése,  névváltoztatási kérelmek,  hazai anyakönyvezéssel  kapcsolatos  ügyek  felterjesztése,  házassági  név  módosítása 

 

 

Települési önkormányzat jegyzője

 

 

 

 

 

Tájékoztató

 

a  magyar  állampolgárságról  szóló 1993.  évi  LV.  tv., .az általános közigazgatási rendtartásról-szabályairól  szóló 2016. évi CL. tv, az  illetékekről  szóló 1990.évi  XCIII.tv.,  az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  tv.,  az  anyakönyvezési  feladatok  ellátásának  részletes  szabályairól  szóló 32/2014.  (V.19)  KIM  rendelet,  valamint  Újhartyán  Város  Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (06.23.) számú önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szolgáltatási díjairól házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

hagyatéki póthagyatéki eljárás

Települési önkormányzat jegyzője

 

illetékmentes

Tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Hatósági bizonyítvány kiállítása

Települési önkormányzat jegyzője

 

3000.- Ft

2016. évi CL. tv.az általános közigazgatási rendtartásról

« vissza