Álláspályázat Konyha!

Újhartyán Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Újhartyán Város Önkormányzata

Városi Konyha

 Szakács

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2367 Újhartyán, Béla gödör 3.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ételek elkészítése higiéniai és konyhatechnológiai, takarítási (HCCP) szabályok betartása és betartatása, konyhai kisegítők és a konyhán folyó munka irányítása, összehangolása. Felel az étel megfelelő minőségű és mennyiségű időre történő elkészítéséért.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•Szakmunkásképző intézet, Szakács végzettség,

•élelmezési alapismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•konyhai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•ezen a területen szerzett gyakorlati tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•önálló munkavégzés,

•rugalmasság,

•megbízhatóság,

•terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•szakmai önéletrajz

•végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•a pályázó nyilatkozata, amelyben a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

•a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rutterschmidt Zoltánné nyújt, a 20-467-7212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Újhartyán Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 333/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Szakács.

•Személyesen: Rutterschmidt Zoltánné, Pest megye, 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ujhartyan.hu - 2021. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhartyan.hu honlapon szerezhet.

 

 

« vissza