Fontos tájékoztató!

Tájékoztató a 2020. évi helyi iparűzési adóról

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) a helyi iparűzési adóra vonatkozó törvényi szabályokhoz képest az adózók számára lényegesen kedvezőbb anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket fogalmazott meg.Ígymeghosszabbodik a számviteli beszámoló leadásának határideje és a bevallási határidő az iparűzési adó esetében is.

Az iparűzési adóbevallásra és fizetésre vonatkozó szabályozás a kihirdetését követő napon lépett hatályba. 2020. április 22-től egészségvédelmi és likviditási könnyítések miatt az adózóknak /társas és egyéni vállalkozásoknak/ elegendő a helyi iparűzési adóbevallásokat (egyéb szervezeteknek a nyilatkozatot) 2020. szeptember 30- ig elküldeni az önkormányzati adóhatóság részére. Az adót (adókülönbözetet) megfizetni is eddig az időpontig kell.

Ha a naptári évvel egyező adóéves vállalkozó 2020. szeptember 15- ig benyújtja a 2019. adóévről szóló bevallását (és a 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előleg-bevallását), akkor neki a törvényi (azaz a Htv-beli) és nem a Korm. rendeleti szabályok szerint kell megállapítani és bevallani az adóelőleg összegét.

A 2020. szeptember 15-ét követően való benyújtása esetén a 2020. szeptember 15-én fizetendő (esetében már elvileg megfizetett) első adóelőleg-összegként a 2020. március 15-én esedékes összeggel azonos összeget kell bevallania (a bevallásban feltüntetnie).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a végleges adófizetésre él a szeptember 30-i halasztás lehetősége, ám az adóelőleg fizetés változatlan határidőben 2020. szeptember 15-i nappal lesz esedékes.Tehát azon naptári évvel azonos üzleti éves adózó, aki e napig nem teljesítette bevallási kötelezettségét, esetében a 2020. március 15-re bevallott összeggel kell megfizetnie.

Amennyiben a bevallás elkészítéséhez rendelkezésre állnak a szükséges adatok, indokolt lehet a szeptember 30-i határidő előtti bevallás benyújtása, már csak azért is, mivel így a szeptemberi előlegrész megállapítása az eddig megismert szabályok alapján történik.

 

 

« vissza