Pályázati kíírás!

Újhartyán Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újhartyán Város Önkormányzata
Konyha

Szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2367 Újhartyán, Béla gödör 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ételek elkészítése higiéniai és konyhatechnológiai, takarítási (HCCP) szabályok betartása és betartatása, konyhai kisegítők és a konyhán folyó munka irányítása, összehangolása. Felel az étel megfelelő minőségű és mennyiségű időre történő elkészítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, bér megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

Szakmunkásképző intézet, Szakács végzettség,

élelmezési alapismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

konyhai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

önálló munkavégzés,

rugalmasság,

megbízhatóság,

terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

a pályázó nyilatkozata, amelyben a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rutterschmidt Zoltánné nyújt, a 06204677212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Újhartyán Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2367 Újhartyán, Fő utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3458/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szakács. 

Elektronikus úton Schulcz József polgármester részére a ujhartyan@ujhartyan.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Schulcz József polgármester, Pest megye, 2367 Újhartyán, Fő utca 21. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.ujhartyan.hu

 « vissza