Kéményseprő ipari szolgáltatás változása!

...

2016.10.18. Képviselő testületi ülés

Értesítem, hogy a Képviselő-testület 2016. október 18-án (kedd) 17 órakor testületi ülést tart ...

1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

Megemlékezés..... ...

BURSA HUNGARICA 2017

Újhartyán Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet...

Zöldhulladék begyűjtése....

ÉRTESÍTÉS.......

Lakossági Tájékoztatók!

A téli tüzelés veszélyei...és vízgazdálkodási tájékoztató .. ...

» tovább
további hírek

BURSA HUNGARICA 2017

Újhartyán Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján...

 

ezennel kiírja a 2017. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Lehetőség van a középiskola utolsó évfolyamos tanulói és érettségizettek számára is pályázatot benyújtani.

Az ösztöndíj tartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2016/2017.) tanév második, illetve a 2017/2018. tanév első féléve).

A pályázat benyújtásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.

(Elérése:https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx).

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (2367, Újhartyán, Fő u. 21.) kell benyújtani egy példányban.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők nettó havi jövedelméről

3.Vagyonnyilatkozata pályázóra és a vele egy háztartásban élőkre vonatkozóan

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes.

A vagyonnyilatkozat formanyomtatványa hozzáférhető a hivatal szociális osztályán vagy letölthető a www.ujhartyan.hu oldalról.

A pályázat rögzítésének, és az önkormányzathoz történő papír alapú 

benyújtási határideje: 2016. november 8.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető itt, a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.emet.gov.hu honlapról.

Polgármesteri Hivatal

"A" típusú pályázati kiírás letölthető itt

"B" típusú pályázati kiírás letölthető itt

Jövedelem és vagyonnyilatkozat