Rendeletek

A rendeletek megtekinthetők itt...https:/or.njt.hu/onkorm/-:-:234:-:-:1:-:-:-/1/10

 
 
Újhartyán Város Önkormányzatának rendeletei

 

Hatályos rendeletek

 

 

1/2024 (II.16.) Újhartyán Város Önkormányzata 2024 évi költségvetéséről

3/2024 (II.27) Önk. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályairól szóló 7/2021 (IV. 30) rendelet módosításáról

4/2024 (IV.26.) A zaj elleni védelem helyi szabályairól

1/2023 (II.17.) Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Módosította: 13/2023 (IX.29.)

5/2023. (III.24.) önkormányzati rendeletet az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

6/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól

7/2023(V.19.) önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

10/2023 (VI.21.) önk. rendelet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos rendelet hatályon kívül helyezéséről

11/2023 (VI.21.) önk. rendelet A „Közszolgálati Tisztviselők Napjáról” szóló 2/2020 (I.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

12/2023 (VII.12.) önk. rendelete Közszolgálati Tisztviselők napjáról

14/2023 (IX.29.) A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

15/2023 (IX.29.) A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A SZERVEZETT KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Módosította: 20/2023 (XII.19.)

18/2023. (XII. 19.) A 2024. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

19/2023. (XII. 19.) Az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról

23/2022 (XII.16.)önkormányzati rendelet A helyi piacokról szóló 10/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

22/2022 (XII.16.)önkormányzati rendelet A talajterhelési díjról

19/2022 (XII.16.)önkormányzati rendelet A temetőkről és temetkezésről

17/2022(XI.25.) A 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

16/2022 (XI.25.) A Közművelődésről

Módosította: 16/2023 (X.27.)

7/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek anyagi érdekeltégi és jutalmazási rendszeréről

5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete A település területén jelentkező prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi szabályiról

15/2021 (X.14.) A 6 tonnánál nagyobb össztömegű járművek helyi közútra történő behajtásáról szóló 6/2002.(VII.19.) rendelet módosításáról

11/2021 (VIII.11.) Az élelmezési nyersanyagnormáról és térítési díjakról

Módosította: 3/2023 (II.24.)    13/2022 (VIII.24.)     

9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról
 
7/2021 (IV.30.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
Módosította:18/2022(XI.25.)     1/2022 (I.26. ) ,  

 

2/2021. (I.05.) önkormányzati rendelete Újhartyáni Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

1/2021 (I.05.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
Módosította: 21/2022 (XII.16.)
 
12/2020 (IX.25.) A  helyi adókról

 

7/2020.(V.14.) Az 5/2020.(III.27.) sz. önkormányzati rendelet visszavonásáról

 
11/2019 (XI.16.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosította:  9/2023 (VI.21.)       12/2021. (X. 8.)     13/2020. (IX.25.),     11/2020( VII.17.)      

 
6/2019 (VII.26.) önk.  rendelet Eperke Bölcsöde térítési díjáról
Módosította:
  4/2023 (III.24.)    9/2019 (IX.27.),     
5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról HÉSZ
Módosította:  6/2022.(IV.29.),  4/2022.(III.18.),   3/2022.(II.18.),    16/2021.(XI.19.)10/2021. (VI.25.)    21/2020. (XII.15.)   16/2020. (X.30.),  8/2020. (V.24.),      7/2020.(V.14.)      2/2024 (II.16.)

10/2018 (VII.18.)  kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló

 

3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete az Újhartyán Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól

2./2018. (III.28.) önkormányzati rendelete Újhartyán város nevének használatáról

17/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

15/2017. (XI. 22.)önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

10/2017 (VI.23.) számú önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szolgáltatási díjairól

Módosította: 2/2023 (II.21. )

5./2017. (IV.26.) a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

12./2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

3/2016 (II.12.) a közterület használatáról és a közterület rendjéről

Módosította: 3/2019 (II.28.)

20/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról

14/2015. (VI. 17.) a helyi adóügyekre elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról

13/2015. (VI.17.) az elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról

6/2015. (III.27.)számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól     módosította: 13./2016.(IX.27.)

15/2014 (X.31.) sz. a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Módosította: 12/2019. (XI.06.)

7/2014.(V.16.)a játszótér, kerékpárpálya használatának rendjéről

1/2014. (I.29.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

21/2013. (X.30.)önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól

17/2013 (IX.18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Módosította:    19/2020. (XII.04.)       5./2018.(III.28.)           8/2015 ( IV.24.)            19/2013.(X. 30.)  

25/2012. (XI.05.) az állatok tartásáról

24/2012. (XI.05.) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

6/2011. (IV.28.) A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről
 
Módosította: 8/2012. (II.16.)

9/2010.(VII.20.) A lakás és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról, valamint a járművek parkolási rendjének szabályozásáról

4/2009.(IV.08.) Önkormányzat rendelete a község környezetvédelméről

7/2007 (V.04.) a helyi hulladékgazdálkodási tervről                                                          

Módosította: 8/2008 (XI.27.)