A rendeletek megtekinthetők itt...https://or.njt.hu/onkorm/-:-:234:-:-:1:-:-:-/1/10


Újhartyán Város Önkormányzatának rendeletei


Hatályos rendeletek

 

2/2022. (II.18.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről  Módosította: 11/2022. (VI.24.)

3/2022. (II.18.) önkormányzati rendelete A helyi építési szabályzatról szóló 5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete A település területén jelentkező prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi szabályiról

7/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek anyagi érdekeltégi és jutalmazási rendszeréről

8/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

9/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2022. (VI. 24.) A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

11/2022. (VI.24.) Újhartyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

2/2022. (II.18.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

15/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete A 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelésének módosításáról

19/2022 (XII.16.)önkormányzati rendelet A temetőkről és temetkezésről

20/2022 (XII.16.)önkormányzati rendelet Az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

21/2022 (XII.16.)önkormányzati rendelet Az egészségügyi alapellátási körzetek magállapításáról szóló 1/2021 (I.05.) rendelet módosításáról

22/2022 (XII.16.)önkormányzati rendelet A talajterhelési díjról

23/2022 (XII.16.)önkormányzati rendelet A helyi piacokról szóló 10/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

1/2021 (I.05.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

2/2021. (I.05.) önkormányzati rendelete Újhartyáni Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

3./2021.(I.22.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól szóló 7/2018. (IV. 26. ) önkormányzati rendelet módosításáról

4./2021. (I. 22.)önkormányzati rendelete a 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Újhartyán Város Polgármesterének 2021. évi költségvetéséről szóló 5./2021. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzatának2021. évi költségvetéséről szóló

Módosította:13./2021 (X.08.)

Újhartyán Város Polgármesterének 5/2019. (V.24.) a helyi építési szabályzat módosításról szóló 6./2021 (IV.02.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete

7/2021 (IV.30.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról

10/2021. (VI.25.)önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület 11/2019 (XI.6.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

13./2021 (X.08.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

14/2021.(X.08.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

 

18/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Módosíttta: 15/2022. (X. 28.)

 

1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
2/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete a„Közszolgálati Tisztviselők Napjáról”

3/2020 (I.24.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

Módosította:18/2020 (XII.4.)

4/2020. (II.20.) Újhartyán Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

Módosította:15./2020 (X.30.)  17/2020 (XII. 02.)

5/2020 (III.27) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Módosította:16./2020 (X.30.)

6/2020. (IV.29.) ÖNK rendelet a közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól

9 /2020.  (V.29.) önkormányzati rendelete a Eperke Bölcsőde Újhartyán térítési díjának módosításáról

10/2020. (VI.26.)számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

11/2020. (VII.17.) a 11/2019 (XI.6.) számú képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

12/2020 (IX.25.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról
Módosította: 9/2022. (V. 20.)

13/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete a11/2019 (XI.6.) számú képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

14./2020.(X. 30.)önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

15./2020 (X.30.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

16./2020 (X.30.)Újhartyán Város Önkormányzat rendelete 5/2019. (V.24.) a helyi építési szabályzat módosításról

17/2020 (XII. 02.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

18/2020 (XII.4.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete a KÖZMŰVELŐDÉSRŐL szóló

3/2020. (I.24.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

19/2020. (XII.04.) sz. Önkormányzati rendelete a 17/2013 (IX. 18.) számú közösségi együttélés alapvető szabályiról, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeinek módosításáról

20/2020. (XII.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról

21/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 5/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

1./2019. (I.18.) önkormányzati rendelete a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

2/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  Módosította:7./2019 (VIII.30.)

3/2019 (V.24.) sz. rendelet a közterület használatáról és a közterület rendjéról szóló 3/2016 (II.12) rendelet módosítása

4./2019. (V.24.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról HÉSZ

Módosította: 5/2020 (III.27)  21/2020. (XII.15.) 6./2021 (IV.02.)10/2021. (VI.25.)3/2022. (II.18.)     4/2022. (III.18.)

6/2019 (VII.26.) önk.  rendelet Eperke Bölcsöde térítési díjáról

Módosította: 9/2019 (IX.27.)   9 /2020.  (V.29.)

7./2019 (VIII.30.)Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

9/2019 (IX.27.) önkormányzati rendelete a Eperke Bölcsőde Újhartyán térítési díjának módosításáról

10./2019.(IX.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól 

11/2019 (XI.16.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosította:13/2020. (IX.25.),   12/2021. (X. 8.)

12/2019. (XI.06.) számú önkormányzati rendelet a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 15/2014 (X.31.) számú rendelet módosításáról 

13/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

14/2019. (XII.20.) sz. Önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagnormáról és térítési díjakról

1./2018.(I.26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól szóló 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2./2018. (III.28.) önkormányzati rendelete Újhartyán város nevének használatáról

3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelete az Újhartyán Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól

4./2018 (III.28.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

5./2018.(III.28.) önkormányzati rendelete a a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

6./2018. (IV.26.) sz. rendelete az építményadóról és telekadóról szóló többször módosított 31/2012 (XII.12.) sz.rendelet módosításáról 

7/2018. (IV. 26. ) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL Módosította: 3./2021.(I.22.)

8./2018. (V.25.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

9/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

10/2018.(VII.18.) kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló

11/2018. (VII.18.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 16/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

12./2018.(X.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

13./2018.(X.19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól szóló 7/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

14/2018 (XI.23.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

15/2018. (XI.23.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

16./2018. (XII.14.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

1./2017 (I. 25.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló14/2014 (X.21.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 
2./2017. (II.15.)számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló Módosította:  9/2017 (V.19.) 12./2017 (X.27.)

3./2017. (III.22.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 

5./2017. (IV.26.) a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

6./2017.(IV.26.) sz. A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A SZERVEZETT KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

7/2017. (V.19.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

8/2017. (V.19.) a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

9/2017 (V.19.) Újhartyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

10/2017 (VI.23.) számú önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szolgáltatási díjairól

11./2017. (IX.22.) sz. rendelete az építményadóról és telekadóról szóló többször módosított 31/2012 (XII.12.) sz.rendelet módosításáról

12./2017 (X.27.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

13./2017.(X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

14/2017. (X.27) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 16/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

15/2017. (XI. 22.)önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

16/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló4./2018 (III.28.) 14/2018 (XI.23.)

17/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

1/2016.(I.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól szóló 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról  

2/2016. (II.12.) sz.2016. évi költségvetéséről  melléklete

módosította:14./2016 (IX.27.)

3/2016 (II.12.) a közterület használatáról és a közterület rendjéről

4/2016. (II.12.) sz. az élelmezési és nyersanyagköltségekről és térítési díjakról

5/2016. (IV.27. ) A településképi véleményezési eljárásról

6/2016 (IV.27.) a településkép bejelentési eljárásról

8./2016. (V.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

9./2016. (V.27.) önkormányzati rendelete a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

10./2016.(VI. 29.) sz. RENDELETE az Újhartyánért kitüntető cím adományozásáról szóló 6/2000. ( V. 18.) sz. rendeletének módosításáról

11./2016.(VI. 29. ) sz. rendelete a többször módosított Újhartyán község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2012.(V.24.) számú Kt. Rendeletének módosításáról

12./2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

13./2016.(IX.27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairólszóló 6/2015. (III.27.) számú rendelet módosításáról

14./2016 (IX.27.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

15/2016.(X.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól 

16/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról

17/2016.(XII. 14.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 30/2012. (XII.12.) sz.rendelet módosításáról

1 /2015.(01.30.) számú rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 9/2011. (05.27.) sz. rendeletének módosításáról
 
2/2015 (II.19) rendelete a közterület használatáról és a közterület rendjéről

Módosította:5/2015.(III.27.)

3/2015 ( II.19.) Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Módosította:15/2015 (IX.17.)

 4/2015 (II.19) A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL Módosította: 10/2015.(V.20.), 1/2016.(I.20.) 1./2018.(I.26.)      (hatályon kívül 2018.05.01-től)

5/2015.(III.27.) rendelete a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 2/2015. (II.19.) számú rendelet módosításáról

6/2015. (III.27.)számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól     módosította: 13./2016.(IX.27.)

7/2015. (IV.24) a 2015. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

8/2015 ( IV.24.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2013 (IX.18.)számú rendelet módosításáról

9/2015. (V.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

10/2015.(V.20.)önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól szóló 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2015.(VI.17.)az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 11/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2015. (VI. 17.) a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2013 (VIII.01.) rendelet módosításáról

13/2015. (VI.17.) az elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról

14/2015. (VI. 17.) a helyi adóügyekre elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról

15/2015 (IX.17.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

16/2015 (IX.17.)számú ÖNK Rendelete Újhartyán Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló

16/2012.(V.24.) számú ÖNK Rendelet módosításáról

17/2015 (X.21.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (X.21.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

18/2015.(X.21.)önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

19/2015.(XI. 27.) sz. rendelete a helyi adókról szóló 30/2012. (XII.12.) sz. rendelet módosításáról

20/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról

21/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

1/2014. (I.29.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

4/2014. (II.06) Újhartyán Város 2014. évi költségvetéséről

melléklete Módosította: 8/2014 (VI.25.) 11/2014 (IX.30.)17/2014 (XII. 18.)

5/2014. (IV. 09.) sz.zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2014.(V.16.)a játszótér, kerékpárpálya használatának rendjéről

9/2014. (VII.17) önkormányzati rendelete a 2014. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (hatályon kívül)

14/2014 (X,21.)  önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról   SZMSZ

15/2014 (X.31.) sz. a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Módosította: 12/2019. (XI.06.)

18/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról

2/ 2013. (II.13). Rendelete az Újhartyán Község 2013. évi költségvetéséről

melléklete Módosító rendeletei: 16/2013.(IX.18.) , 27/2013 (XII.11.)

5/2013. (IV.25.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

11/2013 (VI.26.) sz. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályairól

Módosította:21/2014.(XII.18.)11/2015.(VI.17.)

14/2013 ( VIII. 01.) a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
Módosította 25/2013.(XI.27.)

17/2013 (IX.18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Módosította:19/2013.(X. 30.) 8/2015 ( IV.24.) 5./2018.(III.28.) 19/2020. (XII.04.) sz.

20/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

21/2013. (X.30.)önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól

28/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról

30/2013. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (hatályon kívül)

4/ 2012. (II.16.) sz. Újhartyán Község 2012. évi költségvetéséről

Módosította: 22/2012 (IX.21.)

5/2012. (II.16.) sz. élelmezési és nyersanyagköltségekről és térítési díjakról

7/2012 (II.16) Közbeszerzési szabályzat

8/2012. (II.16) Civil szervezetek támogatása

10/2012. (III.22.) Rendelete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

11/2012.(III.22.) Rendelete A talajterhelési díjról

12/2012. (IV.25.) zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

15/2012. (IV.25.)önkormányzati rendelete a házszámozásról és a házszám, valamint a helyrajzi szám megjelölésének módjáról

16/2012 (V.24.) Helyi Építési Szabályzat HÉSZ (hész) TRT anyaga itt

Módosította:23/2013.(XI. 27.) , 16/2015 (IX.17.)   11./2016.(VI. 29. ) 14/2017. (X.27)11/2018. (VII.18.)

24/2012. (XI.05.) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

25/2012. (XI.05.) az állatok tartásáról

28/2012. (XII.12.)Újhartyáni Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

30/2012 (XII.12) helyi adókról

módosította: 19/2015.(XI. 27.) 17/2016.(XII. 14.)

31/2012. (XII.12.) az építmény és telekadóról

módosította:11./2017. (IX.22.) 6./2018. (IV.26.) sz.

4/2011. (III.24.) a közművelődésről

6/2011. (IV.28.) A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

9/2011. (05.27.) házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

9/2010. (VII. 20.) a lakás- és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról, valamint a járművek parkolási rendjének szabályozásáról

14/2008.(XII.12.)a közművelődésről

19/2008. (XII. 12.) a város építészeti örökségének helyi védelméről

7/2007.(V.04)a helyi hulladékgazdálkodási tervről

10/2006. (IX.15.) a helyi piacokról

2/2003. ( III. 10.) Újhartyán Önkormányzatának Polgármesteri Hivataláról, valamint ügyfélfogadásának rendjéről

6/2002.(VII.19.)a 6 tonnánál nagyobb össztömegű járművek súlykorlátozásáról szóló helyi közútra történő behajtásáról szóló rendelet

11/2002.(XII.16.)a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról

6/2001 ( VIII. 24.) a település területén jelentkező prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi szabályairól

5/2000.( V.18.) a díszpolgári és a tiszteletbeli polgár kitüntető cím adományozásáról

6/2000 (V.18.)  az „ÚJHARTYÁNÉRT” kitüntetés alapításáról és adományozásáról

Módosította: 10./2016.(VI. 29.)

13/1999. (VIII. 05.) a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek anyagi érdekeltségi

és jutalmazási rendszeréről

22/1999. sz.(XI.05.) a mezőőri szolgálat létrehozásáról és az ehhez kapcsolódó mezőőri járulék meghatározásáról

4/ 1994. ( VI.02) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

                                                          « vissza