Közadat - közérdekű adatok

KÖZADATTÁR itt

I. Szervezeti , személyzeti adatok

I/1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye

I/2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése                          szervezeti ábra

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, elérhetősége

I.4. A szervezeten belüli ügyfélkapcsolat                                 Ügyfélfogadási rend

I.5. Testület tagjainak neve elérhetősége

I.6. A szerv irányítása, felügyelete ellenőrzése alatt álló közfeladatot ellátó szerv

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet

I.8. A szerv által alapított közalapítványok

I.9. A szerv által alapított költségvetési szervek

I.10. A szerv által alapított lapok

I.11. Felettes felügyeleti törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

II. Tevékenységre működésre vonatkozó adatok

 II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát hatáskörét meghatározó jogszabályok

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

II.4. Önkormányzati hatósági ügycsoportonkénti dokumentumok eljárási illetékek, alapvető eljárási szabályok

II.5. A közfeladatot ellátott szerv által finanszírozott közszolgáltatások

II.6. A közfaladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok

II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe témája

II.8. A testületi szerv döntései, előkészítés rendje

II.9. Jogszabálytervezetek és a benyújtott előterjesztések

II.10. A közfeladatot ellátott szerv által közzétett hirdetmények

II.11A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok      

előző évi

II.13. A Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedések rendje

II.14. Közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

II.16. A közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája - nem releváns

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok - nem releváns

II.18. Közfeladatot ellátó szervre vonatkozó közzétételi lista

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével- nincs ilyen

II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata- nincs ilyen

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen- nincs ilyen

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás- nem releváns

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése- nem releváns

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege- nem releváns

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére- nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

III.1. Közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, beszámoló

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél összesített adat a foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozóan

III.3. Nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama - Üvegzseb       

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)(az önkormányzatra ez nem vonatkozik)- nem releváns

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések- nincs ilyen

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 
 
 
Egyéb: