ÜGYINTÉZÉS


ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS>>>>>>tovább az elektronikus ügyintézési portálra

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Újhartyáni Polgármesteri Hivatal

Postacím: 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.

Telefon: +36 29 372 133

Telefax: +36 29 372025

E-mail: ujhartyan@ujhartyan.hu

A hivatal ügyfélfogadási rendje (nyitva tartás):

Hétfő 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 óráig

Szerda: 8.00 -12.00 és 13.00 – 16.00 óráig

Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

A hivatal HÁZI PÉNZTÁR ügyfogadási rendje (nyitva tartás):

Hétfő: 8.30-15.30

Szerda: 8.30-15.30

Péntek: 8.30-12.00

Utalási napok:

kedd és csütörtök

 

 

 

  Adóügyek, Ipar, Kereskedelem, Szálláshely 
 

    Anyakönyvi ügyek,     

   Igazgatási hatósági ügyek

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az adóügyek, kereskedelem, ipar és szálláshely ügyintézője: Jurik Pálné

Elérhetőség: ado@ujhartyan.hu

Tel:29-372-133/117

Ügyintézés: A hivatal ügyfélfogadási idejében:

Ügytípus

Eljáró szerv

Dokumentumok formanyomtatványok, elektronikus papírok

Eljárási illetékek, díjak

Útmutatók, jogszabályok

 

 

ADÓÜGYEK

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

HELYI ADÓK

 

 

 

 

Építményadó

 

 

 

 

Települési önkormányzat jegyzője

 

Befizetési határidő:

március 15. és szeptember 15.

Kitöltési útmutató

1990. évi C. törvény,

2017. évi CL. törvény,

35/2008.(XII.31.) PM rendelet

31/2012. (XII.12.) sz helyi rendelet
12/2020. (IX.25.) sz. helyi rendelet

 

Építményadó számla: 65500068-00057347-51150002

 

Telekadó

 

Települési önkormányzat jegyzője

  

   Telekadó nyomtatvány 

Befizetési határidő:

március 15. és szeptember 15.

Kitöltési útmutató

1990. évi C. törvény,

2017. évi CL. törvény,

35/2008.(XII.31.) PM rendelet

31/2012. (XII.12.) sz helyi rendelet
12/2020. (IX.25.) sz. helyi rendelet

 

 

Telekadó számla: 65500068-00057347-51150019

 

Helyi Iparűzési adó

 

 

 

Települési önkormányzat jegyzője
Iparűzési adó bevallási határidő:tárgyévet követő május 31.

Iparűzési adóelőleg befizetési határidő:

március 15. és szeptember 15.

.

1990. évi C. törvény2017. évi CL. törvény,

35/2008.(XII.31.) PM rendelet

14/2015. (VI. 17.) a helyi adóügyekre elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról

Bejelentkezés- változás bejelentés

 

 

 

 

Iparűzési adó számla: 65500068-00057347-51150057

 

Magánszemélyek kommunális adója

Települési önkormányzat jegyzője

 

Befizetési határidő:

március 15. és szeptember 15.

30/2012 (XII.12) helyi rendelet

12/2020. (IX.25.) sz. helyi rendelet

 

Magánszemélyek kommunális adója: 65500068-00057347-51150026

 

Gépjárműadó

2021. -től a NAV hatásköre

     

 

Gépjárműadó számla: 65500068-00057347-51150136

 

Talajterhelési díj

Települési önkormányzat jegyzője

Talajterhelési díj

tárgyévet követő március 31. 120 Ft/m3

11/2012.(III.22.) helyi rendelet

2003. évi LXXXIX. tv.

2017. évi CL. törvény

 

 

Talajterhelési díj számla: 65500068-00057347-51150088

         

Idegenforgalmi adó

Eljáró szerv: jegyző

Nyomtatvány : elektronikusan

Bevallási és befizetési határidő: minden hónap 15. nap

Jogszabály: 1990. évi C. tv., 12/2020 (IX.25.) helyi rendelet

Számlaszám: 50437461-15557474

 

 

 

Egyéb Nyomtatványok

Megállapodás adókötelezettségről

Települési önkormányzat jegyzője

Megállapodás adókötelezettségekről

 

 

Adó felfüggesztési kérelem

Települési önkormányzat jegyzője

 

 

 

Adó és értékbizonyítvány

Települési önkormányzat jegyzője

Kérelem és tákékoztató az adó- és értékbizonyítvány kiállításához itt....

4000.- Ft illetve az illetéktörvény alapján

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.tv.

2017. évi CL. törvény

 

Adóigazolás

Települési önkormányzat jegyzője

Kérelem adóigazolás kiállításához itt...

illetékmentes

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.tv.

465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet

Adófizetés mérséklése gazdasági társaság

Települési önkormányzat jegyzője

Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének gazdasági társaságnak itt..

 

 

Adófizetés mérséklése magánszemély

Települési önkormányzat jegyzője

Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének magánszemélyeknek itt...

 

 

Túlfizetés átvezetése

Települési önkormányzat jegyzője

Túlfizetés átvezetési kérelem itt......

 

 

Túlfizetés visszautalás

Települési önkormányzat jegyzője

Túlfizetés visszautalási kérelemitt.

 

 

 

Illeték beszedési számla: 65500068-00057347-51150040

 

Késedelmi pótlék számla: 65500068-00057347-51150071

Birság számla: 65500068-00057347-51150064

Egyéb számla: 65500068-00057347-51150129

Idegen számla: 65500068-00057347-51150095

Magánfőzés

Települési önkormányzat jegyzője

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
BEVALLÁS Előállított magánfőzött párlat után

1000 Ft/év átalányadó

2003. évi CXXVII. törvény

Ügytípus

Eljáró szerv

Dokumentumok formanyomtatványok, elektronikus papírok

Eljárási illetékek, díjak

Útmutatók, jogszabályok

 

Szálláshely üzemeltetés                                                           Adatvédelmi tájékoztató

Szálláshely üzemeltetés bejelentése

 

Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem itt

3000.- Ft

239/2009.(X.20.) Korm.rendelet

Szálláshely megszüntetése

 

Szálláshely megszűnésének bejelentése itt

 

239/2009.(X.20.) Korm.rendelet

Egyéb nyomtatvány

 

Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem a jogosult személyében történt változás bejelentése ittSzálláshely adatváltozás bejelentő itt

 

 

 

Ügytípus

Eljáró szerv

Dokumentumok formanyomtatványok, elektronikus papírok

Eljárási illetékek, díjak

Útmutatók, jogszabályok

 

Kereskedelem                                                                           Adatvédelmi tájékoztató

Működési engedély kiadási kérelem

 

Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem itt

illetékmentes

239/2009.(X.20.) Korm.rendelet

Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásához

 

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentése

3000.- Ft

239/2009.(X.20.) Korm.rendelet

Kereskedelmi tevékenység változás bejelentés

 

Kereskedelmi tevékenység adatváltozás bejelentő itt

illetékmentes

210/2009 (IX.29.) Korm.rendelet

Működési engedély változás bejelentő

 

Működési engedély kiadásához a jogosult személyében történt változás esetén itt

illetékmentes

210/2009 (IX.29.) Korm.rendelet

Kereskedelmi tevékenység változás bejelentő

 

Kereskedelmi tevékenység adatváltozás bejelentő itt

illetékmentes

210/2009 (IX.29.) Korm.rendelet

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése

 

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése itt

illetékmentes

2009.évi LXXVI. törvény

Zenés, táncos Rendezvénytartási engedély

 

Rendezvénytartási engedély kérelem itt

3000.- Ft

23/2011 (III.8.) Korm.rendelet

 

 

Ügytípus

Eljáró szerv

Dokumentumok formanyomtatványok, elektronikus papírok

Eljárási illetékek, díjak

Útmutatók, jogszabályok

 

Ipar                                                                           Adatvédelmi tájékoztató

Telepengedély kiadása

 

Telepengedély kérelem nyomtatvány itt

illetékmentes

57/2013 (II.27.) Korm.rendelet

Telepengedély megszűnése

 

Telepengedély megszűnésének bejelentése itt

illetékmentes

57/2013 (II.27.) Korm.rendelet

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

 

Tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat itt

illetékmentes

57/2013 (II.27.) Korm.rendelet

Meghatalmazás

 

Meghatalmazás telepengedélyezési eljáráshoz itt

illetékmentes

57/2013 (II.27.) Korm.rendelet

 

 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezéseilletékességi területe.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása, az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.

 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.

 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím(postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitva tartási idő.

 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.

 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás.

 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

 
 

Elektronikus közigazgatási ügyintézés

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a polgári perrendtartásól szóló 1952. évi III. tv. (Pp) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július hó 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a közigazgatási és polgári peres ügyekben egyaránt a bíróságokkal.

 

Az elektronikus kapcsolattartás az önkormányzatok számára 2016. július hó 1. napját követően indult perekben kötelező.

 

Ezért a közigazgatási perekben és a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt a 2016. július hó 1. napját követően indult perekben a jogi képviselővel eljáró félnek, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetnek, valamint a közigazgatási szervnek elektronikus úton az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani a keresetlevelet, közigazgatási perekben a közzétett K01, birtokvédelmi ügyekben a P26 jelzésű elektronikus formanyomtatványokon.

 

Közigazgatási peres ügyek elektronikus formanyomtatványa, K01 (letöltés)

 

Birtokvédelmi ügyek elektronikus formanyomtatványa,P26 (letöltés)

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

ELEKTRONIKUSAN BEKÜLDHETŐ NYOMTATVÁNYOK

Az elektronikusan beküldhető nyomtatványok eléréséhez kattinon ide.....

 

 

Kézzel kitölthető nyomtatványok 

♣ építményadó nyomtatvány

Telekadó nyomtatvány

Magánszemélyek kommunális adó bevallás

MEGÁLLAPODÁS adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSIPARŰZÉSI ADÓBAN, IDEGENFORGALMI ADÓBAN


Talajterhelési díj

 
♣ Kérelem Hatósági bizonyítvány kiállításához itt

♣ Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához itt....
♣ Kérelem adóigazolás kiállításához itt...
♣ Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének gazdasági társaságnak itt..
♣ Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének magánszemélyeknek itt...
♣ Túlfizetés átvezetési kérelem itt......
♣ Túlfizetés visszautalási kérelem itt......

Igazgatási osztály:
♠ Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés itt
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
♠ Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése itt
♠ Kereskedelmi tevékenység adatváltozás bejelentő itt
♠ Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem itt
♠ Működési engedély kiadásához a jogosult személyében történt változás esetén itt
♠ Működési engedély illetve a tevékenység megszűnésének bejelentése itt
♠ Rendezvénytartási engedély kérelem itt
♠ Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem itt
♠ Szálláshely megszűnésének bejelentése itt
♠ Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem a jogosult személyében történt változás bejelentése itt
♠ Szálláshely adatváltozás bejelentő itt
♠ Földvásárlási kifüggesztési kérelem itt ♠ pótlap több földterületen esetén
♠ Haszonbérleti kifüggesztési kérelem itt
pótlap több földterület eseténpótlap több tulajdonos esetén
♣ Telepengedély kérelem nyomtatvány itt
♣ Telepengedély megszűnésének bejelentése itt
♣ Tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat itt
♣ Meghatalmazás telepengedélyezési eljáráshoz itt

 
♣ Birtokvédelmi eljárás megindításához kérelem itt

♠Közterület használati engedély kérelem itt