Önkormányzat


Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Újhartyán Város Önkormányzata

Cím: Újhartyán, Hősök tere 5-7.
E- mail: ujhartyan@ujhartyan.hu
Telefon: +36 29/372-133, Telefax: +36 29/372-025

Törzsszám: 730424

Adószáma: 15730428-2-13

Bankszámlaszáma: 65500068-00057347-51100007

KSH statisztikai száma: 15730428-8411-321-13

Az önkormányzat működési területe:Újhartyán Város közigazgatási területe.


Az önkormányzat szervei:

  • a képviselő-testület
  • a bizottságok
  • a polgármester
  • a képviselő-testület hivatala.

Önkormányzat

A települési önkormányzatok saját ügyeikben önálló döntési joggal rendelkező, közvetlenül választott közjogi testületek, melyek a közfeladatok ellátásában vesznek részt. A helyi önkormányzatok működésének alapjait az országgyűlés 1990-ben az Alkotmányban fektette le, biztosítva a helyi önkormányzatok három legfontosabb jogát: az autonómiához valójogot, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, továbbá az önkormányzati jogok bírósági védelmének jogát.


Az önkormányzat feladatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint:

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Az önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók.

A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.

Az Önkormányzat hatályos SZMSZ a hatályos rendeletek közt....

Újhartyán Város Önkormányzatának működése 2019-2024 között

Gazdasági program 2019-2024.

 

A képviselő testület 2024. évi munkaterve

A képviselő testület 2023. évi munkaterve

A képviselő testület 2022. évi munkaterve

A képviselő testület 2021. évi munkaterve

A képviselő testület 2020. évi munkaterve

A képviselő testület 2019. évi munkaterve

A képviselő testület 2018. évi munkaterve

A képviselő testület 2017. évi munkaterve

A képviselő testület 2016. évi munkaterve

 

A képviselő testület 2013. évi munkaterve

A képviselő testület 2012 munkaterve

                                                                                                            A Képviselő testület munkaterve 2011.

 

A polgármester 2014-2019 ciklusra szóló Polgármesteri és Gazdasági programja

A Polgármester    2010-2014 ciklusra szóló Polgármesteri és Gazdasági Programja

 

A helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény