Ipari park


Újhartyán Ipari park Befektetési stratégiája 2013.  letöltése itt...

Ipari Parkos kiadvány letöltése itt....

 


Újhartyán  Település Üzemeltető

és Ország Közepe Ipari Park Kft.

Szakács József ügyvezető

2367 Újhartyán Cigleher u. 1/a.

 

Lakosság: Újhartyán: 2.760 lakos 1.500 fő aktív népesség
A térség életminőségét mutatja, hogy emelkedik a fővárosból az Újhartyánba és a környező településekre betelepülők aránya. Iskolánk hagyományos német nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola. 240 diák és 17 pedagógus éli mindennapjait az épületben, melyet 2000-ben újítottak fel. A közel 100 milliós beruházás során elkészült épületegyüttes „Építészeti Nívódíj”-at kapott. Az 1998-ban bevezetésre kerülő nemzetiségi oktatás mérföldkő az iskola életében. A gyerekek az első évfolyamtól kezdődően heti öt órában ismerkednek a német nyelvvel, valamint órakeretben a nemzetiségi tánccal. Óvoda német nemzetiségi nevelést, a helyi néphagyományok ápolását, a német nemzetiségi nevelést a község történelmi örökségeire alapozva, szülői kezdeményezésre, a játékos nyelvtanítás hagyományos alapjaira építve fejlesztettük ki. A kétnyelvű nevelésben kiemelkedő fontosságú a játék, mert lehetőséget rejt a nyelvi ismeretek önként vállalt reprudukálásához, alkalmazásához. A hagyományőrzés erősíti az óvodai élet hagyományait és a népszokást őrző természetóvó jeles-napokkal gazdagítja azt. Ez az ünnepekre hangoló örömteli közös tevékenység a gyerekek szociális viselkedésére maradandó hatást gyakorol, teljes személyisége fejlődik. A néphagyomány szellemében nevelkedett gyermek, alkotó kölcsönhatásban él a természettel, ráérez arra, hogy a világot képes alakítani. Megismeri a közös alkotás örömét, a múlt értékeit, a környezetért érzett felelősséget. Értelmileg fogékonyabbá, érzelmileg gazdagabbá válik.

Általános információk Ipari Park

 Elhelyezkedés
 

Újhartyán a Felső- homokhátság észak-nyugati peremén, az ország földrajzi közepén fekszik Pest megyében, az M5 autópálya mentén. Fejlett közúti hálózatának köszönhetően Újhartyán Budapestről, a Lisz Ferenc repülőtérről és Kecskemétről egyaránt 15-20 perc alatt érhető el gépkocsival. Kiváló a közúti összeköttetés a 405 főútvonal által is, amely az  M5-ös autópálya és a 4 sz. főút között teremt kapcsolatot. Ennek eredményeképpen Debrecennel és az ország dél-keleti régiójával is kedvező Újhartyán közúti kapcsolata.
Újhartyán az ország szívében fekszik, melyet bizonyít az országhatártól való távolsága is:

 

Észak: 100 km                                         Foglaltság:                              Beépítési előírások:
Dél: 120 km                                          MC Joint Factory: 4,5 ha                   Beépíthetőség:50%
Kelet: 175 km                                       Taiho: 2,5 ha                                    Út és parkolók: 20%
                                                             Cofinec: 3 ha                                   Zöldterület: min. 30%

Nyugat: 213 km                                     Hoffman-La Roche: 2,5 ha              Javasolt magasság 5-30m


Vállalkozások 

Az ipari park és logisztikai központ kiépítésének első üteme befejeződött: az elérhető 90 ha-os területen belül 24 ha-on két Japán, egy Osztrák, egy Svéd – Magyar, egy Amerikai központú, egy Holland és egy Amerikai a II ütem első betelepülője egy ír cég. A betelepült cégek közül két cég a Közép – Kelet európai regionális központ építette fel Újhartyánban. Az Ipari Park területe Újhartyán külterületén. a településtől DK-re, az M5 autópálya K-i oldalán fekszik. Az M5 autópálya a település szerkezetének meghatározó eleme, ettől nyugatra helyezkednek el a lakóterületek és a vegyes területek, míg keletre a meglevő és a tervezett gazdasági területek találhatók. Az autópálya csomóponton keresztülhalad a 405-ös számú út is, mely az M5 autópályát köti össze a 40-es és az 50-es főúttal. A fejlesztés alá vont terület legfontosabb feltáró útja ÉNy-DK irányú, amely a meglevő ipari park északkeleti oldalán halad és a fejlesztendő terület határáig .
 

Az ipari parkban jelenleg működő Vállalkozások:

 

Cég neve:                                                 Profil:                                       Foglalkoztatottak létszáma:

 

DSM Hungary Kft                               vitamingyártás                                             26 fő

 

NISSHO Hungary Kft                     műanyag alkatrészgyártás                                   66 fő

 

Sealed Air Magyarország Kft       műanyag csomagoló eszközök                               171 fő

 

TAIHO Kft                                      autó alkatrészgyártás                                      182 fő

 

Kingspan Kft                              ipari szendvics panelek gyártása                          140 fő

 

Ragonese Kft                                        jégkrém gyártás                                        20 fő

 
 

Adók, Helyi adók

Iparűzési adó: 1,6%
Építményadó: Korrigált forgalmi érték 1.5%
Telekadó: 200.-Ft/m2

 Megközelítés
 

 

 

 

Újhartyán a Pilis-alpári homokhát észak-nyugati peremén, az ország földrajzi közepén fekszik Pest megyében, az M5 autópálya mentén. Fejlett közúti hálózatának köszönhetően Újhartyán Budapestről, a Ferihegyi repülőtérről és Kecskemétrőlegyaránt 15-20 perc alatt érhető el gépkocsival. Kiváló a közúti összeköttetés a 405 főútvonal által is, amely az autópálya és a 4 sz. főút között teremt kapcsolatot. Ennek eredményeképpen Debrecennel és az ország dél-keleti régiójával is kedvező Újhartyán közúti kapcsolata.

 
 


 

Közműellátottság

Villamos energia, víz, szennyvíz, gáz, telefon telekhatáron

Jelenlegi közműkapacitások:
Elektromos áram 3.5 MVA
Víz 500 m3/nap
Szennyvíz 200 m3/nap
Gáz 7000 m3/nap
Telefon ISDN 30
Szükség szerint a kapacitások bővíthetők.


Többségi tulajdonos

Újhartyán Önkormányzata


Kapcsolat

Schulcz József  polgármester
e-mail: polgarmester@ujhartyan.hu
Tel.: 06-29-372-133
Fax.: 06-29-372-025

Szakács József  UTÜ OKIP ügyvezető
e-mail: jozsef.szakacs@monornet.hu
Tel.: 06-29-372-237
Fax.:06-29-372-237

Közművek, infrastruktúra

Újhartyán településen a közművek az elmúlt években jelentős fejlődésen mentek keresztül, mivel a víz-, gáz-, és villamosenergia-ellátáson túlmenően folyamatosan épült ki a szennyvízcsatorna-hálózat, illetve a hírközlés/távközlés valamennyi vételi lehetősége rendelkezésre áll.
Az összes közmű kiépült az ipari park első 24 ha-os ütemében. Az összes infrastruktúra elérhető a térségben, és a szerződéskötést követően 4-6 hónapon belül kiépítésre kerülnek a közművek a második ütemben is.

Villamos energia
Víz
Csapadékvíz elvezetés
Szennyvíz elvezetés
Földgáz

Telekommunikáció


A Monor Telefon Társaság mint az UPC csoport tagja vált a megye uralkodó telefontársaságává. A legmodernebb technológiával kialakított digitális telekommunikációs szolgáltatások széles választékát kínálja.

Telefon szolgáltatások:

Analóg vonal
ISDN vonal
Bérelt vonal

Internet szolgáltatások:

Analóg belépés
Általány díjas
ADSL üzleti
Digitális bérelt vonal

A körzeti hálózat egy modern optikai kábel a megye egész területét lefedve. A helyi hálózatok föld és légkábellel lettek kivitelezve.

A megye egész területe ellátott telefonos szolgáltatással. A hálózati és átviteli technika biztosítja a lehetőséget az összes lakott területen a számítógépes adatkommunikációhoz – személyi és üzleti felhasználásra egyaránt – ISDN szolgáltatás formájában.


Építészeti előírások

Az érvényben lévő településrendezési tervek (készítette: PESTTERV Kft.) a vizsgált területet ipari-gazdasági övezetbe soroltak, IG övezetbe.

 


beépíthetőség

45%

utak/parkolók

30%

minimális zöld felület

25%

épület magasság

15méter

szervízutak minimális szélessége

22méter

úttól javasolt távolság elöl

20méter

úttól javasolt távolság oldalt

10-10méter

 Távolságok

Budapest határa: 28,5km
Budapest középpontja: 41,5km
Ferihegy Nemzetközi Reptér: 38km

Közutak:
M5: 0km
M0 gyáli csomópont: 21km
50-es számú főút: 5km
405-ös számú főút: 0km
40-es számú főút: 15km

Vasútállomások:
Dabas: 5km
Pilis: 16km
Albertirsa: 18km

Kikötő:
Duna/Csepel: 35km

Szomszédos fővárosok távolsága:

Bécs: 221km
Prága: 444km
Pozsony: 241km
Belgrád: 318km
Bukarest: 657km

Határátkelők
Ausztria / Hegyeshalom: 200km
Jugoszlávia / Röszke: 144km
Románia / Ártánd: 201km
Szlovákia / Parassapuszta: 117km

Munkaerő    Oktatás
 

 

15 km-es körzeten belül:
szakiskola (postai ügyintéző, varrónő, elektro-technikus, kőműves, kereskedelmi, autójavító,
fodrász, mezőgazdasági gépszerelő – 350 végzős hallgató évente)

40 km-es körzetben:
Kecskeméten 7 középiskola és főiskola (kereskedelmi, eü.-i, mezőgazdasági gépész, turisztikai)
Cegléden 6 középiskola
Nagykőrösön 2 középiskola
Gyálon és Örkényben 1-1 középiskola
Budapesten /számos főiskola, egyetem, és középiskola/

 

megnevezés

1998

1999

2002

2001/2002

2002/2003

gimnáziumban

8.815

9.251

-

13.004

13.486

középiskolában

10.789

11.296

-

11.569

11.670

szakmunkásiskolában

7.808

7.182

-

-

-

szakiskolban

347

263

-

8.107

8.363

 

 

 

Újhartyán térség lakossága

50 km-es körzetben: 3 millió lakos, 1.800.000 fő aktív népesség
15 km-es körzetben: 53.000 lakos, 30.000 fő aktív népesség
Újhartyán: 2.740 lakos 1.500 fő aktív népesség

A térség életminőségét mutatja, hogy emelkedik a fővárosból az Újhartyánba és a környező településekre betelepülők aránya.

A munkaerőpiacot a szakképzett munkások magas aránya jellemzi. A kistérségben az ingázók száma 6.000 fő felett van, döntő többségük Budapesten szakmunkásként dolgozik.

Átlagos munkabér:
Szakmunkás USD 230-250 havi bruttó bér
Segédmunkás USD 140-170 havi bruttó bér

Munkanélküliségi ráta: 3,8 %