Bölcsőde

Tovább a bölcsőde honlapjára..https:/www.eperkebolcsode.hu/

Eperke Bölcsőde Újhartyán

2367 Újhartyán Epres u. 4/b.

Intézményvezető: Maczák-Varga Emese

Gyermekjogi képviselő: dr. Pálinkás Zsuzsanna

Tel.: 0620/264-0017

E-mail:bolcsode@ujhartyan.hu

Az Eperke Bölcsőde Újhartyánban a Széchenyi 2020 program keretében megvalósult fejlesztés. Az épület korszerű, modern építészeti megoldásokkal épült, alternatív fűtési rendszerrel, napelemmel felszerelt. Az intézmény az Epres u. 4/b. szám alatt található, egy gondozási egység, összesen 24 gyermek elhelyezésére szolgál, 2 db 12 fős csoporttal, tágas játszóudvarral. Bölcsődénk reggel 7.00-tól 17.00-ig tart nyitva. Ebben az időszakban bármikor látogatható, telefonos egyeztetést követően szeretettel fogadjuk az érdeklődő szülőket.

Az intézmény tárgyi feltételei

A bölcsőde épülete Újhartyán településen az Epres u. 4/b szám alatt található. 24 gyermeknek biztosít bölcsődei férőhelyet. A kisgyermekeket körülvevő tárgyi környezetet a jogszabályi és szakmai előírások, a csoportba járó kisgyermekek létszáma, életkora, igényei alapján úgy alakítottuk ki, hogy az biztonságos legyen és a bölcsődei nevelés megvalósítását szolgálja. A bölcsődében 2 csoportszoba van a hozzá közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, fürdőszobával, gyermeköltözővel, terasszal, valamint játszóudvarral. A gyermekek ellátásához szükséges eszközök és felszerelések biztonságosak, jó minőségűek, fertőtleníthetők, az ellátott gyermekek életkorához, testméretéhez igazodóak.

Személyi feltételek

Kisgyermeknevelőink szakirányú felső- vagy középfokú szakképesítéssel rendelkeznek. A bölcsődevezető, valamint 1 kisgyermeknevelő csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szintű diplomával rendelkezik, 1 kisgyermeknevelő felsőfokú csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens szakképzettséggel (FOKSZ), 3 fő Kisgyermekgondozó, - nevelő OKJ szakképesítés-elágazással rendelkezik. A kisgyermeknevelők munkáját 2 dajka segíti.

Bölcsődénkben havi 4 órában bölcsődeorvos kíséri figyelemmel a kisgyermekek egészséges szomatikus fejlődését.

A kisgyermeknevelők napi 7 órát töltenek a csoportban. Heti váltásban, „csúsztatott műszakban” dolgoznak, lépcsőzetes munkaidőkezdéssel.

A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló rendelet értelmében kisgyermeknevelőink is továbbképzésre kötelezett személyek közé tartoznak.

A bölcsőde gazdálkodása

Intézményünk fenntartója Újhartyán Város Önkormányzata.