Bizottságok


 

Újhartyán Város Önkormányzatának BizottságaiI.Pénzügyi és vagyonyilatkozat nyilvántartó BizottságElnök: Komjáthy Kálmán    képviselő

   Heli András  képviselő

  Csernáné Derdák Éva

Feladat és hatásköre:

1.) Véleményezi és döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetését, megfelelő szakmai tartalommal látja el, a továbbiakban védi és képviseli a költségvetést és folyamatosan ellenőrzi a pénzügyi mozgásokat, a végrehajtást.

 2.)A helyi adók kivetésére, az adórendelet változtatására tervezetet készít, a lakosság teherbíró képességének felmérése, javaslatok meghallgatása után, valamint informálódik, kapcsolatot teremt más önkormányzatokkal az ott kivetett, vagy kivetésre tervezett helyi adók mértékét illetően.

 3.)Egyedi esetekben adó elengedésére, vagy mérséklésére irányuló kérelmek elbírálásánál a háttéradatok megismerése után javaslatot tesz.

 4.) Figyelemmel kíséri a polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek gazdálkodását, azt elemzi és az esetleges módosításokra javaslatot dolgoz ki és terjeszt a képviselő-testület elé.

 5.) Folyamatosan közreműködik a pénzügyi ellenőrzéseknél, önállóan is végez ellenőrzést, jegyzőkönyvet készít, az észlelt hibákra, hiányosságokra rámutat, javaslatot tesz, útmutatást ad a hatékonyabb munkavégzésre. Javaslatot tesz a felelősség megállapítására.

6.) Keres és véleményez befektetési lehetőségeket, vállalkozásokat.

 7.) Fejlesztéseknél, beruházásoknál, felújításoknál hatékonyan közreműködik. Áttekint és véleményez költségvetést, felmérést és számlákat.

Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére.


 

II. Szociális BizottságElnök: Majer György  képviselő

   Komjáthy Kálmán   képviselő

  Berchi Anita 


Feladat és hatásköre:

1.) Minden újhartyáni lakos, ezen belül a legjobban rászoruló emberek életkörülményeinek javítása.

 2.) A segélyezés vonatkozásában gyakorolja az önkormányzat e rendeletében átruházott hatásköröket.

 3.) Javaslatot tesz az első lakáshoz jutók támogatására.

 4.) Figyelemmel kíséri a lakosság alapellátását, javaslatot tesz annak jobbítására.

A lakosság részére nyújtandó támogatások igénylőinél részletes környezettanulmányt készít és azt a testület elé terjeszti.


III. Településfejlesztési, Kulturális és Sport bizottságElnök: Heli András  képviselő

   Majer György  képviselő

  Puskás Attila


Feladat és hatásköre:

 

1. Részt vesz a község kulturális koncepciójának elkészítésében.

2.Javaslatot tesz kulturális, közművelődési intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, valamint profiljuk meghatározására.

3.Javaslatot tesz a kulturális, közművelődési intézmény vezetői állásának betöltésére.

4.Javaslatot tesz művészeti támogatások, ösztöndíjak és pályázatok odaítélésére.

5.Véleményezi a község arculatát alakító rendezvények tervét és költségvetését.

6.Véleményezi az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát.

7.Véleményezi az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény költségvetését.

8.Részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok kulturális programjainak tervezésében.

9.Dönt az éves költségvetésben jóváhagyott Kulturális Alap felosztásáról.

10.Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

11.Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény éves munkatervét.