Társadalmi egyeztetés
Újhartyán Város Településrendezési eszközök Településszerkezeti terv és Helyi építési szabályzat módosítása 8 részterület kapcsán Lakossági Fórumot tartunk 2022. március 11-én  14.00-kor

Minden érdeklődőr szeretettel várunk!
A város településfejlesztési koncepciójának (Tfk) kidolgozása megkezdődött az előkészítés és a megalapozó vizsgálatok zöme még az idén (2013.november – december hóban) elkészül. A koncepció tervezete 2014. év elejétől kerül nyilvánosságra és széleskörű megvitatásra. Az elkészült részanyagokat folyamatosan hozzuk nyilvánosságra és várjuk a város fejlesztése iránt érdeklődő és elkötelezett polgárok, civil szerveztek észrevételeit, javaslatait – a jegyzo@ujhartyan.hu email-címre.”

 

 

A DECEMBERI MUNKAANYAGOK FRISSÍTÉSE ÉS KIEGÉSZÍTÉSE MEGTÖRTÉNT ÉS EZEN DOKUMENTUMOK KÉPEZIK AZ ÖNKORMÁNYZATI EGYEZTETÉS* ALAPJÁT.

AZ ANYAG LETÖLTHETŐ ITT:

 

Újhartyán város településfejlesztési koncepciója és integrált városfejlesztési stratégiája

Újhartyán város településfejlesztési koncepciója és integrált városfejlesztési stratégiája


Az anyag letölthető pdf formátumban itt..

Újhartyán város településfejlesztési koncepciója és integrált városfejlesztési stratégiája (its) Helyzetelemzés  letölthető itt......

Újhartyán város településfejlesztési koncepciója és integrált városfejlesztési stratégiája (ITS) letölthető itt...

ITS egyeztetési anyag testületi jóváhagyásra

Újhartyán Településfejlesztési Koncepció

TFK 03 KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ bővebben itt.....

TFK 04. Egyeztetési dokumentáció bővebben itt....


Újhartyán Integrált Településfejlesztési Stratégia  közigazgatási egyeztetési anyag Bővebben it....

2015.03.03.


Tájékoztatjuk Önt, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3milliójármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.

Az érintett szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetést követően a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. §-ának (7) bekezdése alapján a KTI tájékoztatja az adott intézkedési tervek által érintett önkormányzatokat az (5) bekezdésnek megfelelő tartalommal. Az érintett önkormányzatok a (7) bekezdés értelmében 8 napon belül tájékoztatják a közvéleményt. A (6) bekezdés alapján az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítani. A KTI ezt követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

Mivel az Önök települése érintett a feladatban, jelen levelünkkel szeretnénk kérni a társadalmi egyeztetési folyamatban a fent részletezettek szerint történő részvételüket. Az érintett fő közlekedési létesítmény(ek) intézkedési tervjavaslata(i), valamint a kapcsolódó szakmai anyagok az alábbi linkeken érhetők el:

M5 - Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv
Pest megye - Újhartyán - Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv - közút
Általános leírás
Műszaki dokumentáció

Kifüggesztve: 2016.06.22. -2016.07.29.

 Rendezési terv módosítás 2017. előzetes egyeztetési levél