A Polgármesteri Hivatal munkatársai, elérhetőségeik, ellátott feladatuk:

 

Tisztségviselők

 Schulcz József polgármester                 06-29-372-133           polgarmester@ujhartyan.hu


Göndörné Frajka Gabriella jegyző       06-29-372-133           jegyzo@ujhartyan.huTunner Mária  aljegyző            06-29-372-133/120 mellék   aljegyzo@ujhartyan.hu I.              Hatósági- Igazgatási feladatok ellátásában résztvevők:

 

Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Kaldenecker Ágnes Dóra

Szalay Ildikó

06-29-372-133/ 114 mellék

anyakonyv@ujhartyan.hu

Recepció

iktatas@ujhartyan.hu

29-372-133/ 111 mellék-       Választásokkal, népszavazással, népszámlálással kapcsolatos előkészítői, bonyolítási és ügyviteli teendők

-       Népesség-nyilvántartással kapcsolatos ügyviteli teendők, állampolgárok bejelentkezési ügyei

-       Hatósági bizonyítványok kiállítása

-       Hagyatéki leltárak felvétele

-       Anyakönyvi  ügyek

-       Honvédelmi, polgárvédelmi és tűzvédelmi feladatok


 

-       Iktatással, irattározással, ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok

 

Rutterschmidt Zoltánné
06-29-372-133/ 121 mellék

 

szocialis@ujhartyan.hu

-       Felnőtt-védelmi, szociál-politikai feladatok

-       Hatósági bizonyítványok kiállítása

-       Szociális ügyek intézése

-       Gyámügyi igazgatás

-       Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény

-       A hivatal referense a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottsága ülésein


- közfoglalkoztatás szervezése

-  Munkaügyi, humán ügyek

-   Esélyegyenlőségi feladatok


Kovács Edit Erika


06-29-372-133/ 111 mellék

 

titkarsag@ujhartyan.hu

-       Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok

-       A hivatal referense a képviselő-testület ülésein.

-       Képviselő-testület ügyirat kezelése

-       Behajtási engedélyek kiadása

-       Műszaki ügyintézés

Balogh Ágnes


varosuzemeltetes@ujhartyan.hu

06-29-372-133/119 mellék

 


-  Hatósági ügyek

-  Településrendezési ügyek

-   Környezetvédelmi ügyek

-   Sportügyek

- Járörszolgálat vezetése

 

Surmanné Dr. Tóth Edina


06-29-372-133/ 118 mellék

 

igazgatas@ujhartyan.hu

-       Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok

-       A hivatal referense a képviselő-testület ülésein.

-       Képviselő-testület ügyirat kezelése


II.                Pénzügyi feladatokat ellátó csoportban résztvevők:

 

Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Pénzügyi csoportvezető

Keindlné Fajt Andrea

Pénzügyi ügyintézők:


Fábiánné Molnár Andrea
Rajszki-Lauter Orsolya

Jasper Emese


Pénztáros:

Fajt Nikoletta

Kucsera Tünde


Bicskei Brigitta

29-372-133/125 mellék

 

penzugy@ujhartyan.hu

konyveles@ujhartyan.hu


29-372-133/113 mellékszamlazas@ujhartyan.hu


29-372-133/ 127 mellékgazdalkodas@ujhartyan.hu

29-372-133/128 mellék


penztar@ujhartyan.hu


29-372-133/115 mellék
eszkoz@ujhartyan.hu

29-372-133/126 mellék
berkonyveles@ujhartyan.hu


29-372-133/122 mellék

-       Előkészíti az egyes pénzügyi terveket, rendelet-tervezeteket

-       Előkészíti a zárszámadást, a költségvetési és fejlesztési feladatok teljesítéséről

-       Előkészíti a beszámolót a pénzügyi tervben foglalt feladatok időarányos végrehajtásáról

-       Előkészíti a pénzügyi szabályzatokat, azok naprakészségét figyelemmel kíséri

-       Ellátja a költségvetési és fejlesztési bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos könyvelési feladatokat


-       Vezeti a könyvelési analitikus nyilvántartásokat.

-       Vezeti a tárgyi eszközök nyilvántartását.

-       Vezeti a munkabér- és létszámnyilvántartásokat.

-       Ellátja a leltározással kapcsolatos teendőket.

-       Vezeti az adóval (ÁFA, SZJA, társasági adó, EVA) kapcsolatos nyilvántartásokat.
Intézmények (Iskola, Óvoda Nemzetiségi önkormányzat) könyvelése

Nemzetiségi Önkormányzati ügyek

Intézmények (Iskola, Óvoda Nemzetiségi önkormányzat) gazdálkodása

-       Pénztári feladatok
-Tárgyi eszköz nyilvántartás

-Ingatlanvagyon-nyilvántartás

-Helyi és központi adók kezelése

-Hulladékszállítási nyilvántartások kezelése

 


- bérkönyvelés

- pályázatok pénzügyi elszámolása


III.            Adóügyi feladatokat ellátásában résztvevők:

 

Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Jurik Pálné

06-29-372-133/117 mellék

 

ado@ujhartyan.hu

Helyi és központi adóval kapcsolatos feladatok:

- Gépjármű adó megállapítása, kiszabása, hatósági ügyintézése

- Magánszemélyek kommunális adója megállapítása, kiszabása, hatósági ügyintézése,

- Iparűzési adó megállapítása, kiszabása, hatósági ügyintézése,

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem szerinti kiszabás, megállapítás,

- Bírságok, késedelmi pótlékok kezelése

- Talajterhelési díj megállapítása, kiszabása

Mezőőri járulék kezelése, beszedése

Telepengedélyek

Idegen tartozások behajtásával kapcsolatos feladatok:

- Illeték adó, közlekedési szabálysértések, köztartozások behajtása, ügyintézése

Adó igazolások kiadásával kapcsolatos feladatok:

- Ügyfél kérése alapján helyi adótartozások igazolásának kezelése

Adó és Értékbizonyítvány kiadásával kapcsolatos feladatok:

- Hagyatéki, bírósági végrehajtási eljáráshoz, gyámhatósági eljáráshoz, hitelfelvételhez való kiadás, kezelés

Kereskedelmi ügyek, engedélyezési hatósági feladatok:

- Szakhatóságokkal kapcsolattartás,

- Ellenőrzés, felülvizsgálat

- Ügyfelek tájékoztatása a módosult jogszabályváltozásokról,

- Üzletek nyilvántartása,

- Statisztikai jelentések folyamatos kezelése


IV.             Közterület felügyelő:


Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Rajszki Roland

V.Technikai állomány


06-20-3836994

kozteruletfelugyelet@ujhartyan.hu

-       Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében

-       Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében

-       Közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásábanFejér Jánosné

 


Gelle Tiborné

20-4725845


20-2917755

-       Postai küldemények átvétele, feladása

-       Helyi kézbesítés

-       Hivatali helyiség takarítás-       Postai küldemények átvétele, feladása

-       Helyi kézbesítés

-       Hivatali helyiség takarítás

« vissza