Újhartyáni Polgármesteri Hivatala


 

A Polgármesteri Hivatal munkatársai, elérhetőségeik, ellátott feladatuk:

 

Tisztségviselők

 Schulcz József polgármester                 06-29-372-133           polgarmester@ujhartyan.hu

Göndörné Frajka Gabriella címzetes főjegyző       06-29-372-133           jegyzo@ujhartyan.hu

 
Tunner Mária  aljegyző            06-29-372-133/120 mellék   aljegyzo@ujhartyan.hu
 

 

 I.              Hatósági- Igazgatási feladatok ellátásában résztvevők:

 

Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Kaldenecker Ágnes Dóra

 

 

 

 

 

 

Hédl-Szalay Ildikó

06-29-372-133/ 114 mellék

anyakonyv@ujhartyan.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepció

iktatas@ujhartyan.hu

29-372-133/ 111 mellék 

-       Választásokkal, népszavazással, népszámlálással kapcsolatos előkészítői, bonyolítási és ügyviteli teendők

-       Népesség-nyilvántartással kapcsolatos ügyviteli teendők, állampolgárok bejelentkezési ügyei

-       Hatósági bizonyítványok kiállítása

-       Hagyatéki leltárak felvétele

-       Anyakönyvi  ügyek

-       Honvédelmi, polgárvédelmi és tűzvédelmi feladatok

 

 

 

-       Iktatással, irattározással, ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatok 

Rutterschmidt Zoltánné

 

 

 

 

 

 

 

06-29-372-133/ 121 mellék

 

szocialis@ujhartyan.hu

-  gyermek, és felnőtt-védelmi, szociál-politikai feladatok

-       Hatósági bizonyítványok kiállítása

-       Szociális ügyek intézése

-       Gyámügyi igazgatás

-       Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény

-       A hivatal referense a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottsága ülésein

-  Munkaügyi, humán ügyek

-  közadat, honlapkezelés

- termőföld kifüggesztéssel kapcsolatos feladatok

-   Esélyegyenlőségi feladatok

Kovács Edit Erika


06-29-372-133/ 111 mellék

 

titkarsag@ujhartyan.hu

-       Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok

-       A hivatal referense a képviselő-testület ülésein.

-       Képviselő-testület ügyirat kezelése

-       Behajtási engedélyek kiadása

-       Műszaki ügyintézés

Balogh Ágnes

varosuzemeltetes@ujhartyan.hu

06-29-372-133/119 mellék

 

 

-  Hatósági ügyek

-  Településrendezési ügyek

-   Környezetvédelmi ügyek

-   Sportügyek

-   Járörszolgálat vezetése

 

Surmanné Dr. Tóth Edina


06-29-372-133/ 118 mellék

 igazgatas@ujhartyan.hu

-       Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok

-       A hivatal referense a képviselő-testület ülésein.

-       Képviselő-testület ügyirat kezelése

 

II.                Pénzügyi feladatokat ellátó csoportban résztvevők:

 

Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Pénzügyi csoportvezető

Keindlné Fajt Andrea

Pénzügyi ügyintézők:


Fábiánné Molnár Andrea
 

Rajszki-Lauter Orsolya

Jasper Emese


Pénztáros:

Fajt Nikoletta

Kucsera Tünde


Bicskei Brigitta

29-372-133/125 mellék

 

penzugy@ujhartyan.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

konyveles@ujhartyan.hu

 

29-372-133/113 mellék

 

 

 

 

 

 

 

szamlazas@ujhartyan.hu

 

29-372-133/ 127 mellék

 

 

 

gazdalkodas@ujhartyan.hu

29-372-133/128 mellék

 

 

 

 

 

 

penztar@ujhartyan.hu

29-372-133/115 mellék

 

 

 

 

eszkoz@ujhartyan.hu

29-372-133/126 mellék

 

 

 

 

 

berkonyveles@ujhartyan.hu


29-372-133/122 mellék

-       Előkészíti az egyes pénzügyi terveket, rendelet-tervezeteket

-       Előkészíti a zárszámadást, a költségvetési és fejlesztési feladatok teljesítéséről

-       Előkészíti a beszámolót a pénzügyi tervben foglalt feladatok időarányos végrehajtásáról

-       Előkészíti a pénzügyi szabályzatokat, azok naprakészségét figyelemmel kíséri

-       Ellátja a költségvetési és fejlesztési bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos könyvelési feladatokat


-       Vezeti a könyvelési analitikus nyilvántartásokat.

-       Vezeti a tárgyi eszközök nyilvántartását.

-       Vezeti a munkabér- és létszámnyilvántartásokat.

-       Ellátja a leltározással kapcsolatos teendőket.

-       Vezeti az adóval (ÁFA, SZJA, társasági adó, EVA) kapcsolatos nyilvántartásokat.

 

- pénzügyi csoportvezető helyettesi feladatok ellátása

Intézmények (Iskola, Óvoda Nemzetiségi önkormányzat) könyvelése  

 

 

 

 

Nemzetiségi Önkormányzati ügyek

Intézmények (Iskola, Óvoda Nemzetiségi önkormányzat) gazdálkodása

 

 

 

 

 

-       Pénztári feladatok

  

 

-Tárgyi eszköz nyilvántartás

-Ingatlanvagyon-nyilvántartás

-Helyi és központi adók kezelése

-Hulladékszállítási nyilvántartások kezelése

 

 

 

- bérkönyvelés

- pályázatok pénzügyi elszámolása

 

III.            Adóügyi feladatokat ellátásában résztvevők:

 

Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Jurik Pálné

06-29-372-133/117 mellék

 

ado@ujhartyan.hu

Helyi adóval kapcsolatos feladatok:

- Építményadó ügyintézése

- Telekadó ügyintézése

- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos feladatok ügyintézése

-Idegenforgalmi adó ügyintézése

- Iparűzési adó ügyintézése

- Bírságok, késedelmi pótlékok kezelése

- Talajterhelési díj ügyintézése

- Idegen tartozások behajtásával kapcsolatos feladatok ügyintézése, a beszedett tartozások elutalása a jogosult hatósághoz

Adóbefizetések lekönyvelése.A befizetett adóbevételek utalása, visszautalása, számlák közötti átvezetése

Adóhátralék behajtása iránt intézkedés

Zárási összesítők elkészítése

Adó igazolások kiadásával kapcsolatos feladatok

Adó- és értékbizonyítvány kiadásával kapcsolatos feladatok: Hagyatéki, bírósági végrehajtási eljáráshoz, gyámhatósági eljáráshoz

Ipar-Kereskedelmi ügyekintézése, nyilvántartása

- Statisztikai jelentések elkészítése

 

 

IV.             Közterület felügyelő:

 

Név

Elérhetőség

Ellátott feladat

Rajszki Roland

 

 

 

 

V.Technikai állomány


06-20-3836994

kozteruletfelugyelet@ujhartyan.hu

-       Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében

-       Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében

-       Közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában

 

 

Fejér Mária

 

 

Gelle Tiborné

20-4725845

 

 

 

 

 

20-2917755

-       Postai küldemények átvétele, feladása

-       Helyi kézbesítés

-       Hivatali helyiség takarítás

 

 

-       Postai küldemények átvétele, feladása

-       Helyi kézbesítés

-       Hivatali helyiség takarítás