Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázata

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője rendészeti szakterületre  pályázatot  hirdet járőrtárs beosztás betöltésére...

» tovább
2019.11.05. Képviselő testületi ülés

Értesítem, hogy a Képviselő-testület 2019. november 5-én (kedd) 17 órakor testületi ülést tart az alábbi napirendben, melyre ezúton tisztelettel meghívom....

» tovább
Képvislő testület alakuló ülése

...

» tovább
Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülés

...

» tovább
1956-os Forradalom és szabadságharc Ünnepe

...

» tovább
2019. évi választási eredmények

AZ ÚJHARTYÁNI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2019. évi Önkormányzati választás eredményéről szóló HATÁROZATAI...

» tovább
további hírek

Bursa 2020 pályázati kiírás!

Újhartyán Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján


ezennel kiírja a 2020. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Lehetőség van a középiskola utolsó évfolyamos tanulói és érettségizettek számára is pályázatot benyújtani.

Az ösztöndíj tartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2019/2020.) tanév második, illetve a 2020/2021. tanév első féléve).

A pályázat benyújtásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.

(Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx).

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (2367, Újhartyán, Fő u. 21.)kell benyújtani egy példányban.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők nettó havi jövedelméről

3.Vagyonnyilatkozata pályázóra és a vele egy háztartásban élőkre vonatkozóan

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes.

A vagyonnyilatkozat formanyomtatványa hozzáférhető a hivatal szociális osztályán vagy letölthető a www.ujhartyan.hu oldalról.

A pályázat rögzítésének, és az önkormányzathoz történő papír alapú

benyújtási határideje: 2019. november 5.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető itt, a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.emet.gov.hu honlapról.

Polgármesteri Hivatal

"A" típusú pályázati kiírás letölthető itt

"B" típusú pályázati kiírás letölthető itt

Jövedelem és vagyonnyilatkozat