Közalapítványok


Újhartyán Város Önkormányzata által létrehozott alapítványok, közalapítványok jegyzéke

 

1. „ Egy csepp öröklét” Közalapítvány

Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.

Adószáma: 18693922-1-13

Kuratórium tagjai:

Elnök: Majer György

Tag: Klemencz Györgyné

Tag: Cserna András

Tag: Majer Ferencné

Tag: Klemencz Tiborné

Felügyelő Bizottság tagjai:

Elnök: Ruttersmid Katalin

Tag: Dormány László

Tag: Schulcz István

 

A Közalapítvány közhasznú tevékenysége és célja:

- Az alapító, valamint a csatlakozók által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök segítségével lehetőséget teremteni arra, hogy a település szebbé, gazdagabbá tétele – mint közérdekű cél – érdekében a település főterén és más közterületen, valamint a középületeken művészeti alkotásokat, dísztárgyakat, építményeket lehessen elhelyezni alkotó művészeknek adott megbízás alapján. Fentiek érdekében a Közalapítvány közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§.c. 5., 6. és 7. pontjaiban foglaltaknak megfelelően kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása és műemlékvédelem.

- Az Újhartyáni és nem Újhartyáni, de a községet szerető és tisztelő polgároknak lehetőséget adni:

· a település középületeinek, köztereinek szépítésére, értékeinek megőrzésére,

· azok feldíszítésére,

· új közösségi terek kialakítására,

· mindezeknek olyan műalkotások, tárgyak, játékokkal, eszközökkel való ellátására, amelyek egyrészt kifejezik a közösség és a polgár méltóságát, másrészt a lakható, jó közérzetű település kialakítását,

· a polgári attitűd megélésére, amikor a polgár közösség érdekében áldozatot hoz a célok megvalósításának érdekében és számít az utódok (post mortem” elismerésére is.

 

2. Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány

Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.

Adószáma: 18699416-1-13

Kuratórium tagjai:

Elnök: Streifer András

Tag: Dormány László

Tag: Rizmajer Lőrinc

Tag: Kulima Péter

Felügyelő Bizottság tagjai:

Elnök: Petrányi Pál

Tag: Surman András

Tag: Cserna Antal

 

A Közalapítvány célja:

A település közbiztonságának javítása. Ennek érdekében többek között az alapító valamint a csatlakozók által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel a településen már megalakított polgárőrség feladatának ellátásához szükséges feltételek, eszközök biztosítása, a már meglévő körülmények javítása annak érdekében, hogy a polgárőrség hatékonyabban működjön közre a közbiztonság és a település belső rendjének biztosításában.

Újhartyán állampolgárai közösségének a település közbiztonságának javítására irányuló önkéntes tevékenységét, - amely a rendőrség helyi szerveivel és az Önkormányzattal összehangoltan a lakosok személy- és vagyonvédelmét, élet- és testi épségének, kiemelt létesítményeinek őrzését szolgálja, közreműködik a bűnmegelőzési és rendészeti feladatok ellátásában – támogassa e célok megvalósításában, anyagi fedezetet nyújtva az ehhez szükséges eszközök és körülmények megteremtéséhez.

- A település közbiztonságát fokozzák;

- A jó közérzet kialakulását elősegítsék;

- A tradicionális községi értékeket – mint az egymás segítése, a szomszéd, az ismerős, a

határ vagyonának, jószágainak védése, az erkölcsi normák megtartás, megőrizzék,

tovább fejlesszék;

- Lehetőséget adjanak a lakosoknak a fenti célok támogatására