Szabályzatok


Szabályzat neve

Hatályba lépés időpontja

Hatálya

Helyi hulladékgazdálkodási terv

2004

hatályon kívüli

Újhartyán Város Önkormányzati Minőségbiztosítási Programja

2004.09.01.

hatályon kívüli

Üvegzseb szabályzat

2007.02.01.

hatályon kívüli

Adatvédelmi szabályzat

2007.02.02.

hatályos

Helyi vízkár elhárítási terv

2008.09.20.

hatályos

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés

2008.12.15.

hatályos

Közfoglalkoztatási terv

2009.03.09.

hatályon kívüli

Informatikai stratégia

2010

hatályon kívüli

Teljesítményértékelési szabályzat

2010.01.10.

hatályos

Közművelődési politika

2010.05.01.

hatályos

Esélyegyenlőségi terv

2010.06.21.

hatályon kívüli

Takarnet használati szabályzata

2010.08.01.

hatályon kívüli

Foglalkoztatási stratégia

2010. szeptember

hatályos

Közbeszerzési szabályzat

2010.11.03.

hatályon kívüli

Újhartyán Város Minőségbiztosítási Programja

2010.11.03.

hatályos

Vagyonnyilatkozat kezeléséről szóló szabályzat

2010.11.30.

hatályon kívüli

Üvegzseb szabályzat

2010.11.31.

hatályos

Helyi hulladékgazdálkodási terv

2011

hatályos

Informatikai stratégia

2011

hatályos

Tűzvédelmi szabályzat

2011.01.01.

hatályon kívüli

Az önkormányzat gazdálkodási jellemzői

2011.01.01.

hatályos

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban

2011.01.01.

hatályos

Számviteli politika

2011.01.01.

hatályos

Az analitikus nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

2011.01.01.

hatályos

A főkönyvi könyvelés feltételei, gazdasági események könyvelése, főkönyv – analitika kapcsolata

2011.01.01.

hatályos

Zárlati feladatok, év végi zárlati tételek

2011.01.01.

hatályos

Könyvviteli mérleg összeállítása

2011.01.01.

hatályos

Adózással kapcsolatos előírások

2011.01.01.

hatályos

Számlakeret-tükör

2011.01.01.

hatályos

Reprezentációs szabályzat

2011.01.01.

hatályos

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata

2011.01.01.

hatályos

Pénzkezelési szabályzat

2011.01.01.

hatályos

Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata

2011.01.01.

hatályos

Illetményelőleg felvételének és törlesztésének szabályzata

2011.01.01.

hatályos

Eszközök és források értékelési szabályzata

2011.01.01.

hatályos

Bizonylati szabályzat

2011.01.01.

hatályos

Számlarend

2011.01.01.

hatályos

Leltárkészítési és leltározási szabályzat

2011.01.01.

hatályos

A vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata

2011.01.01.

hatályos

Választható béren kívüli juttatási rendszer szabályzata

2011.01.01.

hatályos

Beszerzések lebonyolításának szabályzata

2011.01.01.

hatályos

Bel- és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzata

2011.01.01.

hatályos

Önköltség számítási szabályzat

2011.01.01.

hatályos

Készletgazdálkodási és raktározási szabályzat

2011.01.01.

hatályos

Újhartyán Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények, a közadat kezelő rendszer működtetésének belső szabályzata

2011.02.07.

hatályos

Bélyegző kezelési szabályzat

2011.02.14.

hatályos

Adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzat

2011.02.15.

hatályon kívüli

Újhartyán Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjének a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények, a közadat kezelő rendszer működtetésének belső szabályzata

2011.03.01.

hatályos

Takarnet használati szabályzata

2011.03.01.

hatályos

Belső kontroll rendszer (FEUVE)

2011.04.14.

hatályos

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

2011.04.14.

hatályos

Kockázatkezelési szabályzat

2011.04.14.

hatályos

Ellenőrzési nyomvonal

2011.04.14.

hatályos

Kockázatelemzés

2011.04.14.

hatályos

Munkavédelmi szabályzat

2011.04.14.

hatályos

Tűzvédelmi szabályzat

2011.04.14.

hatályon kívüli

Szervezeti és működési szabályzat

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán Város alapító okirata

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán Város Önkormányzat intézményeinek jegyzéke

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán Város Önkormányzata által létrehozott gazdálkodó szervezetek jegyzéke

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán Város Önkormányzata által létrehozott alapítványok, közalapítványok jegyzéke

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán Város Önkormányzatának együttműködést elősegítő társulásainak jegyzéke

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán Város polgármesterének az adott ciklusra érvényes polgármesteri programja

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán Város Önkormányzatának hivatalos hirdető tábláiról jegyzék

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán Önkormányzatának Polgármesteri Hivataláról, valamint Ügyfélfogadásának rendjéről szóló „Ügyrendje”

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szolgálati és hivatali titkokról szóló szabályzata

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal közszolgálati adatvédelmi szabályzata

2011.04.14.

hatályos

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán város önkormányzatának belső szabályzata a közérdekű adatok megismeréséről

2011.04.14.

hatályos

Újhartyán város önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzata

2011.04.14.

hatályos

Vagyonnyilatkozat kezeléséről szóló szabályzat

2011.04.14.

hatályos

TÜK szabályzat

2011.04.14.

hatályos

Helyi támogatásokról szóló szabályzat

2011.04.28.

hatályos

Újhartyán Város Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata

2011.05.01.

hatályos

Köztisztviselői etikai kódex

2011.09.01.

hatályon kívüli

Iratkezelési szabályzat

2011.09.13.

hatályos

Titokvédelmi szabályzat

2011.11.15.

hatályos

Köztisztviselői etikai kódex

2012.07.01.

hatályos

Esélyegyenlőségi terv

2012.09.01.

hatályos

Újhartyán Város esélyegyenlőségi programja

2012.10.31.

hatályon kívüli

Az Önkormányzat versenytárgyalási szabályzata

2012.10.31.

hatályos

Közszolgálati szabályzat

2013.03.01.

hatályos

A köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozó szabályzat

2013.03.01.

hatályos

Helyi esélyegyenlőségi program

2013.05.28.

hatályos

Partnerségi szabályzat

2013.07.01

hatályos

A polgármesteri tisztség átadásával kapcsolatban készítendő adás-vételi jegyzőkönyv tartalmával és készítésével kapcsolatos szabályzat

2014.01.29.

hatályos

A kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat

2014.01.29.

hatályos

Szerződéskötési szabályzat

2014.01.29.

hatályos

Újhartyáni Polgármesteri Hivatal testületi döntés-előkészítésről és végrehajtásáról szóló szabályzata

2014.01.29.

hatályos

Projekt menedzsment szabályzat

2014.01.29.

hatályos

Civil charta

2014.01.29.

hatályos

Kulcskezelési szabályzat

2014.01.29.

hatályos

Támogatással, Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzata

2014.01.29.

hatályos

Közfoglalkoztatási szabályzat

2014.01.29.

hatályos

Tűzvédelmi szabályzat

2014.01.02.

hatályos

Adatvédelmi számítástechnikai – és elektronikus információbiztonsági szabályzat

2014.01.29.

hatályos

Szabályzat Újhartyán Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

2014.02.01.

hatályos

Összeférhetetlenségi szabályzat

 

 

Közbeszerzési szabályzat

2014.12.20.

hatályos

 Információ átadási szabályzat                                                     2017.07.03         hatályos 2018.01.01