BURSA 2021.

Újhartyán Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2022. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Lehetőség van a középiskola utolsó évfolyamos tanulói és érettségizettek számára is pályázatot benyújtani.

Az ösztöndíj tartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2021/2022.) tanév második, illetve a 2022/2023. tanév első féléve).

A pályázat benyújtásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges.

 (Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx).

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (2367, Újhartyán, Hősök tere 5-7.) kell benyújtani egy példányban.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők nettó havi jövedelméről

3.Vagyonnyilatkozata pályázóra és a vele egy háztartásban élőkre vonatkozóan

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes.

A vagyonnyilatkozat formanyomtatványa hozzáférhető a hivatal szociális osztályán vagy letölthető a www.ujhartyan.hu oldalról.

A pályázat rögzítésének, és az önkormányzathoz történő papír alapú

benyújtási határideje: 2021. november 5.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető itt, a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.emet.gov.hu honlapról.

Polgármesteri Hivatal

  

"A" típusú pályázati kiírás letölthető itt

"B" típusú pályázati kiírás letölthető itt

Jövedelem és vagyonnyilatkozat