Fejlesztési dokumentumok
Újhartyán Város INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA egyeztetési anyag    -  testületi határozat

Újhartyán Város TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ   -  testületi határozat


Újhartyán Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési stratégiája

Hatályos  Település Rendezési terv 2016

Helyi esélyegyenlőségi program                 
 1.sz. melléklete

Versenytárgyalási szabályzat itt

Esélyegyenlőségi program 2012 itt

Esélyegyenlőségi terv 2012- 2013 itt

Újhartyán Község Települési Környezetvédelmi programja  TKP  letöltés
 
Közoktatási esélyegyenlőségi program itt

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés 
itt

Esélyegyenlőségi terv 2011itt 

Újhartyán Község Hulladékgazdálkodási terve 2011-2016    itt

Esélyegyenlőségi terv 2010   itt

Újhartyán Község Településfejlesztési Akcióterve  itt

Ország Közepe Önkormányzati Társulás Gazdaságfejlesztési programja   itt

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról 2007.   itt

Újhartyán községhelyi hulladékgazdálkodási terve 2004 – 2008   itt

A helyzetelemzés és fejlesztési javaslat Óvoda   itt

A helyzetelemzés és fejlesztési javaslat Iskola   itt

Újhartyán Tudományos és Technológiai Park Megvalósíthatósági tanulmányáról K+F   itt

Melléklete   itt

Ország közepe többcélú kistérségi társulás területfejlesztési stratégiai program  itt

Ország közepe többcélú kistérségi turizmusfejlesztés   itt

Újhartyán Község Önkormányzat Közművelődési politikája   itt

Újhartyán Község Foglalkoztatási stratégiája   itt

Újhartyán kisközponti funkciói és lehetőségei    itt

Újhartyán népességszámának várható alakulása 2020-ig és főbb társadalmi-gazdasági hatásai   itt

Újhartyán község helyi vízkár elhárítási terv   itt

Újhartyán Község Településfejlesztési Akciótervének mellékletei

Gáz    Csatorna    Beépítés    

Területszerzés      Tulajdon    

Új lakóterület Község Központ

Mintakeresztszelvény  

Új lakóterület közlekedés I.   II.    

Villamos        Víz

Újhartyán Község  Local Agenda 21. programja   letöltés

K+F tanulmány   letöltés