Tájház-Helytörténeti gyűjtemény

Fotók az Újhartyáni tájházról

Az újhartyáni tájház, sváb helytörténeti gyűjtemény bemutatása

Újhartyán története

Újhartyán város Pest megye legősibb települései közé tartozik. Nevének első szótagja – Új… - is sejteti, hogy helyén a középkorban is falu volt Hartyán néven.

A középkori Hartyán falu a török hódoltság első fél évszázadát túlélte. Végpusztulása – a még 33 Pest megyei faluval együtt – 1597-ben, a 15 éves háború harmadik évében következett be. A pusztulás teljes volt. A török kiűzését egyetlen hartyáni lakos sem élte meg. Ettől kezdve 167 éven át Hartyán lakatlan pusztaság, különböző forrásokban itt-ott „Pusztahartyán” néven bukkan fel.

 Újhartyán újkori története

A Grassalkovich-uradalom egyetlen olyan községe régiónkban, ahol az 1600 körül elpusztult falu újratelepítése (1764) I. Antal gróf nevéhez fűződik.

Gróf Grassalkovich Antal (Mária Terézia kamaraelnöke és bizalmasa) vásárolja fel Pusztahartyánt és környékét, ezzel elindítva Hartyán újkori történetét. 1764-ben 40 db – egyenként 50 magyar hold területű – jobbágytelket és 10 db „zsellérnek való földet” hasított ki pusztahartyáni birtokából és magyar, német, szlovák jobbágyokat telepített ide.

Újabb kutatások arra engednek következtetni, hogy a községet benépesítő németek nem közvetlen Németországból érkeztek, hanem a környező falvakból (Dunaharaszti, Taksony, Soroksár, Sári stb.), tehát Újhartyán – szakirodalmi elnevezéssel élve – másodlagos település.

 Kulturális élet

A falu mindig is a sváb hagyományoknak megfelelően élt. Német nemzetiségi kultúráját, szokásait a mai napig őrzi. Ez megnyilvánul az egyházi, vallási szokásokban, egyéb más ünnepekben, lakodalmakon is. Anyanyelvünket – a németet – mára elveszítettük, de megmaradt és azóta is használjuk zenei anyanyelvünket. Fúvós zenekaraink, tánccsoportjaink működnek, melyek egyrészt őrzik a múltat és természetesen eleget tesznek a jelenkor közösségteremtő kulturális életének is. A település hagyományőrző kulturális csoportjai rendszeresen vesznek részt német nemzetiségi rendezvényeken, a nemzetiségi közösség maga is rendez hasonló találkozókat.

Az „Újhartyáni tájház” – sváb helytörténeti gyűjtemény

 Az újhartyáni tájházat, helytörténeti gyűjteményt Újhartyán község Önkormányzata 2011. szeptemberében a Kulturális Örökség napja keretében nyitotta meg. 2015. évben LEADER pályázati támogatásból az épületet felújítottuk.

Berendezése a 20. század első felének megfelelő bútorzatból, berendezési tárgyakból áll.

Az utcára néző első szoba a „tiszta szoba” – fajrede szoba

Ebben a helységben a hartyáni sváb család ünnepi ruházatát láthatjuk, innen öltözködtek, amikor vasárnap a templomba mentek, ebben a szobában fektették le, látták vendégül a több napra messzebbről érkező sváb rokonokat. Itt gyűjtötték a házasulandó gyermekeik stafírungját.

Sváb fúvóshangszerek, kották

Házi oltár – német imakönyvek, vallási kegytárgyak, szentek szobrai

Eredeti menyasszonyi ruha az 1920-as évekből

Hartyáni viseletbe öltöztetett babák

 Hátra felé haladva látható a konyha, melynek berendezése az 1950-es éveknek megfelelő.

 Német feliratú falvédőn a szöveg:

„Wenn Frohsinn und Liebe zum Glück sich gesellt,

so wird dein Heim zur sonnigen Welt.”

„Ha a boldogság és a szeretet a szerencséhez csatlakozik (a szerencsével találkozik),

az otthonod napsütéses világgá változik számodra.”

Vizes blokk az ötvenes években – vödör, vizes kancsó, pad, törölköző.

Törölközőtartó, tükör, néprádió.

 

Következik a hátsó szoba, ahol a család élte napi életét.

2 db ágy beágyazva, szentkép fölötte, a szekrényekben eredeti ruhák az 1930-as évekből

Gót betűkkel írott német Biblia,

Pufajka – ebben a kabátban jött haza 1949. november 5-én öt éves fogságból a Málenykij Robotról Aschenbrenner Sebestyén hartyáni elhurcolt

Családi fotók, szentképek

 

Végül a nyári konyha, ajtaja a hátsó udvarra nézett, így könnyen elérhetőek voltak az ólak, istállók.

Egyszerű, kicsit szegényes paraszti család nyári konyhája.

 Fontosabb emlékhelyek a településen:

Római katolikus templom Fő u.2.

Elhurcoltak emlékműve – (Málenkij Robot) Templom mellett

Betelepítési emlékmű Grassalkovich tér

Gróf I. Grassalkovich Antal mellszobra Grassalkovich tér

Ulmer Schachtel Grassalkovich tér

Hősök szobra (I. és II. vil. háborús emlékmű) Hősök tere

Kopjafa (1848/49) Hősök tere

1956-os emlékmű Hősök tere

Jelkereszt Lövölde tér

Trianoni emlékmű Lövölde tér

Málenkij Robot emlékmű II. Fő u.52.

Szent Flórián szobor Szép u.1.

Mária kápolna Mária Liget

Szent Orbán kápolna Pipacs u.

 

Lauter Antal

Tájház-Helytörténeti gyűjtemény galéria