Iskola Energetikai Pályázat


A beruházás menete megtekinthető a galériában itt.....

Iskola energetikai pályázat

A PROJEKT

 


A projekt neve:„AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKON ALAPULÓ ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE”

1.Projekt időtartama: 2012.06.18. – 2012.10.30.

2.Projekt összköltsége a pályázat szerint: 99 052208 Ft

3.Az önkormányzat saját forrása: 14 857831 Ft

A projekt leírása:

Az újhartyáni önkormányzat 2011-ben pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv keretén belül megvalósuló„AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKON ALAPULÓ ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE” KMOP-3.3.3-11-2011-0097 jelű projektre. A cél az volt, hogy az iskola esetében javuljon az energia felhasználás hatékonysága, valamint a környezettudatos energiafelhasználás fejlődjön. A pályázati cél megfogalmazásban a gazdaságosság, a technológiai újdonságok alkalmazása területén történő élenjárás, helyi példamutatás kaptak kiemelt szerepet. A fejlesztést az is indokolta, hogy használhatatlanná vált a gázkazános fűtési rendszer.

A fejlesztések eredményeként a jelen állapot szerinti földgáz kiváltásra kerül faapríték tüzeléssel. A beruházással a két energiaforrás közötti árkülönbözettel arányos üzemeltetési költségmegtakarítás realizálható. Az iskola energia felhasználásának fejlesztése hozzájárul az intézmény gazdálkodásának, valamint ezen keresztül a tanítás színvonalának javításához is.

A projekt összköltsége: 99 millió 052 ezer 208 forint, amelyből nyolcvanöt százalékot - 84 millió 194 ezer 377 forintot - az Európai Unió, valamint a Magyar Köztársaság költségvetése áll vissza nem térítendő támogatás formájában. A fennmaradó tízöt százaléknyi önrészt – 14 millió 875 ezer 831 forintot - Újhartyán Község Önkormányzata biztosította.

A megvalósítandó műszaki tartalom kiválasztása során, kiemelt szempont a beruházás időtállósága. Az iskola hőközponti rendszere elavult, használhatatlanná vált. A jelenleg használatos energiaforrások – mint, pl. a földgáz és az elektromos energia – ára, és jövőbeni áremelkedése a ma idejétmúlt technológiát rövid időn belül még elavultabbá és fenntarthatatlanabbá teheti, teszi. Az iskola és a tornaterem fűtésének biztosítására faforgács tüzelésű kazán kerül beépítésre, a villamos energia felhasználás csökkentését a hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer telepítése teszi lehetővé. Azzal, hogy a földgáz helyett faforgácsból kerülne előállításra a fűtéshez szükséges hőmennyiség, a fűtési költség több, mint 50%-kal csökkenne, a villamos energia felhasználás éves szinten mintegy 37.000-38.000 KWh-val lenne kevesebb.

Az energetikai beruházás során bővül a kazánház. Az üzemeléshez szükséges aprítékot a feldolgozásig tárolni szükséges. Az apríták tárolására egy föld alatti 36,39m2-es apríték tároló akna létesül, amelyben az apríték mozgatására és a kitermelő csigás szállító berendezéshez való továbbításra 6 méter átmérőjű körforgó mozgató berendezés lesz elhelyezve. A project további részében sor kerül a hő központ korszerűsítésére. 1db 160 KW teljesítményű fa apríték tüzelésű kazán, a hozzá tartozó csigák és egyéb berendezések kerülnek üzembe. Ezzel párhuzamosan történik a napelemes rendszer telepítése is. 132 db 240 Wp teljesítményű polikristályos napelem modult szerelnek fel.

Az energetikai beruházás alapvető célja: a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével.

A konstrukció hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiafelhasználás csökkentéséhez, a megújuló energiák használatának uniós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggőség mérsékléséhez, továbbá az önkormányzati célcsoport energiaköltségeinek csökkentéséhez.

 

A beruházás 2012. októberében fejeződik be, kivitelezője a ThermoÉpgépKft.,

a projektmenedzseri feladatokat az Értéktrend.Eu Kft. végzi.

A kedvezményezettek neve:

Újhartyán Település Önkormányzata

2367 Újhartyán, Fő utca 21.

(2367 Újhartyán, fő u. 21.telefon: 29/372-133)

 

A Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: PRO RÉGIÓ

Közép-Magyarországi Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

(1146 Budapest, Hermina út 17.)

Kapcsolatok:

- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)

- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (www.fi.kvvm.hu)


Megvalósításra vonatkozó adatok:

Kivitelező: Thermo Épgép Kft

1201 Budapest, Nagykőrösi u. 133.

Műszaki ellenőr: Heli and Heli Consulting Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Támogatói szerződés

Kiviteli szerződés  letöltés

Projektnyitó meghívója  letöltés
Projektnyitó sajtóközlemény letöltés
Projekt megvalósításának szakaszai:  1. Bővebben itt....
                                                        2. Bővebben itt....
                                                        3. Bővebben itt.....
Projektzáró meghívója   letöltés
                                                    
« vissza