Gyermekvár Óvoda és Konyha


A PROJEKT

Projekt neve: „ Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda – konyha „Gyerekvár” építése

KMOP-2008-4.6.1/B-2-2008-0118

Projekt időtartama: 2008. 07.01-2009.10.31.
Projekt összköltsége a pályázat szerint:  425.308.957  Ft
Az építési beruházás összege : 382.778.061 Ft
Az önkormányzat saját forrása: 42.148.107 Ft

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Újhartyán Község Önkormányzata

(2367 Újhartyán, Fő u. 21, telefon: 29/372-133)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: VÁTI Kht. Budapesti Területi Iroda                             (H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32., Telefon: (+36 1)224-3100, telefax: (+36 1)224-3105, e-mail: vati@vati.hu )

Megvalósításra vonatkozó adatok:
Kivitelező: Bau Vertilál Kft. (1087, Budapest, Könyves K. Krt. 76. fszt/1.)                                

Műszaki ellenőr: Györgyi Károly
Tervező: Dr. Farkas Gábor építész

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Meghívó:  letöltés

Sajtóközlemény :

Egy éven belül elkészül az új óvoda és konyha. A település önkormányzat 382 millió forintos támogatást nyert az „Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program” keretében kiírt Közoktatási Intézmények Infrastrukturális fejlesztése címén beadott az „Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda Konyha „Gyermekvár” építési beruházás kivitelezésére.
Újhartyán Község Önkormányzata az „Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program” keretében kiírt Közoktatási Intézmények Infrastrukturális fejlesztése címén beadott az „Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda Konyha „Gyermekvár” építési beruházás kivitelezésére 382 millió forint támogatást nyert.
A beruházás a „Béla gödör” Gödör utcai részében valósul meg. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van, a beruházás kezdete várhatóan ez év november 13-a, a befejezési határidő 2009. november 30.
A pályázati felhíváson a 216 résztvevő közül mindössze 38 pályázat nyert, közte ami pályázatunk, amely projekt kapcsán megvalósulásra kerül egy 180 fős, 8 tanulócsoportos XXI. századi eszközfelszereléssel ellátott óvoda, és 400 adagos modern technológiával felszerelt konyha.
Az épület fűtését-hűtését megújuló energia felhasználásával kiépített, geotermikus hőszivattyú biztosítja. Korszerűségét mutatja az, hogy az épülő intézményben helyet kap egy fejlesztőszoba, sószoba, tornaszoba és megoldottá válik az épületben a teljes akadálymentesítés. Az óvoda udvarán mozgásfejlesztő óvodai eszközök kerülnek elhelyezésre, amelyben helyet kap egy tanösvény, mely megismerteti a gyerekekkel Magyarország őshonos növényvilágát.
Újhartyán életében ez a beruházás jelentős állomás, hiszen egy hasonló nagyságú település ilyen mértékű támogatást generációnként csak egyszer kap. Az új óvoda hosszú ideig szolgálja majd a lakosságot.
Az önkormányzat célja az, hogy a jövendő generációk egy korszerű, minden igényt kielégítő intézményben kezdhessék meg tanulmányaikat, egy sokkal biztonságosabb és igényeiket maximálisan figyelembe vevő épületben.
Schulcz József-polgármester

Sajtóközlemény:

Óvoda alapkőletétel
2009. május 05.

2009. április 17-én került sor ünnepélyes keretek között az Újhartyán Gyermekvár Óvoda-Konyha alapkőletételének ceremóniájára. A rendezvényen Újhartyán vezetői mellett megjelentek a környező települések vezetői, a kivitelező cég képviselői és természetesen a leendő intézmény lakói a gyerekek. A 380 milliós pályázati támogatással készülő beruházást várhatóan ez év szeptemberében fejezik be.

Kapcsolódó képek : Óvoda alapkőletétel meghívó  letöltés

Óvoda sajtó nyilvánosság:   letöltés


Kivitelezői szerződés:  letöltés


Projekt záró

Átadták a Gyermekvár óvodát a településen
2009. november 23.

Örömünnep Újhartyánon
2009. október 30.-án ünnepélyes keretek között adták át a 382 millió forintos uniós támogatásból megépült új „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvodát és 400 adagos konyhát. A jeles eseményen részt vett Gémesi Ferenc, Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős szakállamtitkár
GYERMEKVÁR: csoda vár
A 180 gyermek férőhelyet biztosító, 8 gyermekcsoportos óvoda, és a 400 adagos modern technológiával felszerelt konyha megvalósításához az önkormányzat 382 millió forintos támogatást nyert az „Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program” keretében és közel 200 milliót saját forrásból tett hozzá.
Az újhartyáni ,, GYERMEKVÁR” a Község közepén ideális környezetben épült a legkorszerűbb igényeknek és a vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően. Az impozáns épület jól megközelíthető, az érkezőket kényelmes parkoló fogadja.
A beruházás minőségét emeli, hogy fűtését-hűtését megújuló energia felhasználásával kiépített, geotermikus hőszivattyú biztosítja. A létesítmény használati terei padlófűtő rendszerrel és falfűtés-hűtés csöves rendszerrel épültek meg, melyek alacsony hőmérsékletű fűtési energiát igényelnek.
Az épület egészében modern, a gyermekkor ízlésvilágát tükröző gyermekközpontú berendezések találhatóak, melyek hozzájárulnak az óvodás fizikai-érzelmi szükségleteinek biztosításához. A tágas, világos csoportszobák mindegyikéhez térkővel burkolt terasz-, kényelmes gyermeköltöző- és korszerűen felszerelt mosdó helyiségek tartoznak.
Az épületben megvalósultak az általános és speciális fejlesztéshez szükséges helyiségek (tornaszoba, fejlesztőszoba), melyek korszerű eszközökkel felszereltek, így ideálisak az integrált nevelés biztosítására, a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátására is.
Az épületbe lépőt impozáns Aula látványa fogadja, melyben az intézmény gazdag programkínálatai, kulturális eseményei méltó körülmények közt szervezhetőek. Az intézményt használók kényelmét szolgálják még a Szülői fogadó, az Orvosi szoba elkülönítőkkel, a babakocsi tároló helyiségek.
Kialakításra került egy Só-szoba, mely preventív lehetőséget nyújt az óvodáskorban oly gyakori légzőszervi megbetegedéseknél.
Az épület galériás tetőterében korszerű eszközökkel és bútorokkal felszerelt 20 férőhelyes nevelőtestületi szoba, iroda helyiségek és a felnőtt öltöző-mosdó kaptak helyet. A projekt kapcsán megvalósult munkahelyteremtés méltó színtere ez.
A ,, Gyermekvár” szerves része a bástyákkal övezett, biztonságos játszóudvar, mely a lejtős terep adta lehetőségeket úgy használja ki, hogy az akadálymentes közlekedés is biztosítva van. A játékparkban elhelyezett játszó-eszközök által megvalósulhat az óvodáskorúak edzése és az irányított mozgásfejlesztés is. A játékparknak egyik éke a Tanösvény, mely lehetőséget teremt arra, hogy az adott korosztály életkorának megfelelően ismereteket és tapasztalatokat kapjon Újhartyán és térsége növény- és állatvilágáról, továbbá múltunkról, a sváb kultúráról.
Az intézmény Helyi Óvodai Nevelési Programja: Tevékenységközpontú Óvodai nevelési programra épülő-, a német nemzetiségi nevelés irányelveit követő saját program. Nemzetiségi Programunk megalkotásával azt a szemléletet kívánjuk erősíteni, mely a Községünkben élő német nemzetiség küldetése. Az Óvodai Nevelési Programunk szellemében megteremtjük a feltételeket a gyermekközösségben végezhető sokszínű tevékenységekre. Meggyőződésünk, hogy az óvodában gyűjtött élmények meghatározzák a gyermekek további életét, világról alkotott felfogását. Minden lehetőséget kihasználunk a haza és községünk megszerettetésére.
Pedagógiai értékeinket magas fokú szakmai elhivatottsággal és speciális képzettséggel rendelkező alkalmazotti kör biztosítja.

A fejlesztésnek köszönhetően, a versenyképes tudás elsajátításához, az esélyteremtő neveléshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, az intézmény ideális környezetet nyújt a gyermekeknek és pedagógusoknak.
Működésünket nem korlátozzuk intézményen belüli folya­matokra, hanem a helyi közösségekre is figyelem­mel és őket bevonva kívánjuk munkákat foly­tatni.

Újhartyán Község Önkormányzata és a település minden egyes lakója nevében ezúton köszönjük meg minden egyes résztvevőnek, aki áldozatos munkájával hozzájárult, hogy a „Gyermekvár” óvoda megvalósuljon.

Kapcsolódó képek:

 « vissza