EU pályázatok- Pályázatok

Pályázati és beruházási anyagaink:

 

 

A Magyar Falu program pályázatai a képre kattintva láthatók
 
 
 
 
 
 
 

Újhartyán Város egészségügyi központjának bővítése

VEKOP-1.2.2-15-2016-00015 Ipari park fejlesztés Újhartyánban

KMOP-1.2.0/09-11-2012-0023 Újhartyán -Kakucs szennyvíztisztító pályázata

Újhartyán Német Nemzetiségi hagyományőrző, művészeti, ifjúsági tábor (2015.07.27.-2015.08.09. )

Pályázati kódszám: NEMZ-TAB-15-0135KMOP-4.7.1-13-2014-0016 Újhartyán Önkormányzat és konzorciális partnereinek ASP-hez való csatlakozása című projekt   Bővebben itt......

KMOP-3.3.3-13-2013-0143 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE AZ ÚJHARTYÁNI GYERMEKVÁR ÓVODA ÉPÜLETÉRE
Bőveben itt.....

KMOP-3.3.3-11-2011-0097 AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKON ALAPULÓ ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
Bővebben itt......

Újhartyáni szilárd- hulladéklerakó rekultivációja

Projekt neve: Újhartyán Község szilárd - hulladéklerakó rekultivációja

Projekt időtartama: 2010.09.01 – 2011.09.01.
Projekt összköltsége a pályázat szerint: ,105.720.000-Ft
Az önkormányzat saját forrása: 10.572.000 ,-Ft

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Újhartyán Község Önkormányzata (2367 Újhartyán, fő u. 21.telefon: 29/372-133)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: PRO RÉGIÓ

Közép-Magyarországi Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

(1146 Budapest, Hermina út 17.)

Megvalósításra vonatkozó adatok:

Kivitelező: ALPINE Hungária Építő Kft ( 1117 Budapest , Fehérvári út 50-52.

Tel: 06-1-666-7500)

Műszaki ellenőr: HQ Ipari Kft. ( 5400 Mezőtúr, Fóti u. 89.) 

Meghívó: letöltés

Kivitelezői szerződés: letöltés

Sajtótájékoztató:

Rendezik az egykori szeméttelepet

Újhartyán egy hatalmas tájsebe fog begyógyulni az elkövetkezendő hónapokban - jelentette be ma sajtótájékoztatón a település polgármesteri hivatalában Szakács József, a helyi ivóvízszolgáltató cég vezetője, annak kapcsán, hogy a jövő hónapban megkezdődik az egykori települési hulladéklerakó rekultivációja. A 105 millió forint értékű beruházásra 95 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat az Új Széchenyi Terv keretén belül. A sajtótájékoztatón jelen volt Farkas Péter, az Alpine Hungária Kft. vállalkozásvezetője, aki elmondta: szigorú környzetvédelmi normák mentén kivitelezik a beruházást, amelyet augusztusban szeretnének befejezni.

Az 1982-ben létesült újhartyáni szilárd hulladék telep 2005 végén fejezte be az üzemelést. A 2,7 hektáros területen azonban a bezárást követően sem szűnt meg az illegális hulladéklerakás. A felhalmozódott hulladék további környezetszennyezésének a végleges megoldása elsősorban közegészségügyi és ökológiai okok miatt elengedhetetlen. A rekultiváció elmaradása folyamatos és növekvő mértékű hatósági bírságot von maga után.

A projekt összköltsége: 105 millió 720 ezer 000 forint, amelyből kilencven százalékot - 95 millió 148 ezer 000 forintot - az Európai Unió, valamint a Magyar Köztársaság költségvetése áll vissza nem térítendő támogatás formájában. A fennmaradó tíz százaléknyi önrészt - mintegy 10 és félmillió forintot - Újhartyán Település Önkormányzata biztosította. A beruházás során kiegyenlítik a szintkülönbségeket, a deponált hulladékot a talajjal együtt áthalmozzák és a csapadékvíz elfolyása érdekében megfelelő lejtéssel látják el, illetve három rétegben szigetelik. A csapadékvíz elvezetése érdekében szikkasztó árkok valamint monitoring kutak kerülnek kiépítésre. Ezek a kutak szolgálnak majd a felszín alatti vizek folyamatos minőségvizsgálatára. A beruházás a tervek szerint 2011 augusztusában fejeződik be, kivitelezője az Alpine Hungária Kft., a projektmenedzseri feladatokat az Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment (AMOPM) Kft. végzi.

Sajtóanyag:  letöltés

Bővebben: Hulladéklerakó rekultivációja

Újhartyán vízminőség javító programja

A projekt neve: "Újhartyán Község Vízkezelő berendezéseinek korszerűsítése" - KEOP 1.3.0/2F-09-2010-0002

Projekt időtartama: 2010.05.01. – 2011.06.30.
Projekt összköltsége a pályázat szerint: ,190.900.000-Ft

A projekt ismertetése:

Az újhartyáni önkormányzat a hosszú távú egészségmegőrzés, a fenntartható fejlődés, valamint a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 2008-ban megkezdte a pályázat előkészítését, majd 2009-ben - KEOP-1.3.0. számon pályázatot nyújtott be a "vízkezelés korszerűsítése az ivóvízminőség javítása érdekében" címmel, amely a határértékek csökkentését tűzte ki célul. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága a projekt Részletes Megvalósítási Tanulmányát továbbtervezésre alkalmasnak találta, így megnyílt a lehetőség a végleges tervek mihamarabbi elkészítésére és a pályázat végső, második fordulójának a benyújtására. A pályázat végül 171 millió 810 ezer forint támogatást nyert el az Európai Unió, valamint a Kohéziós Alap társfinanszírozásával.

A beruházás összértéke meghaladja a 200 millió forintot. Az uniós támogatáson felüli összeget, mintegy húszmillió forintot, Újhartyán Község Önkormányzata biztosította. A kivitelezés során a jelenleg alkalmazott vízkezelési rendszer mellett új technológiájú szűrők lesznek felhelyezve, egyben korszerűsítik a vezetékrendszert. Megszűnnek a végvezetékek és a bennük pangó vizek, amellyel nem csak tisztábbá, hatékonyabbá, hanem gazdaságosabbá is teszi a szolgáltatást. A beruházás során nem végeznek a településen környezetterhelő munkálatokat és nem korlátozódik a lakossági ivóvíz szolgáltatás. A pályázat eredményeként minimálisra csökken majd az újhartyáni ivóvíz káros anyag tartalma, hosszú távon megalapozva az itt élőknek az egészséges élethez és környezethez való jogát, tovább növelve a település lakossági és gazdasági vonzóképességét. A beruházás 2011. tavaszán fejeződik be.

Kedvezményezettek neve:
Újhartyán Község Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u. 21.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45.

Kapcsolatok:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (www.kofi.gov.hu)

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projekt nyitó meghívó letöltés
Sajtóközlemény: letöltés
Sajtóközlemény II. letöltés
Sajtóközlemény III. letöltés
Sajtóközlemény IV. letöltés
Projekt záró meghívó  letöltés
Projekt záró sajtóközlemény: letöltés
Bővebben:  KEOP pályázat 

Újhartyáni Német Nemzetiségi óvoda-konyha Gyermekvár építése :

Projekt neve: „ Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda – konyha „Gyerekvár” építése

KMOP-2008-4.6.1/B-2-2008-0118

Projekt időtartama: 2008. 07.01-2009.10.31.
Projekt összköltsége a pályázat szerint: 425.308.957 Ft
Az építési beruházás összege : 382.778.061 Ft
Az önkormányzat saját forrása: 42.148.107 Ft

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Újhartyán Község Önkormányzata

(2367 Újhartyán, Fő u. 21, telefon: 29/372-133)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: VÁTI Kht. Budapesti Területi Iroda (H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32., Telefon: (+36 1)224-3100, telefax: (+36 1)224-3105, e-mail: vati@vati.hu )

Megvalósításra vonatkozó adatok:
Kivitelező: Bau Vertilál Kft. (1087, Budapest, Könyves K. Krt. 76. fszt/1.)

Műszaki ellenőr: Györgyi Károly
Tervező: Dr. Farkas Gábor építész
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Meghívó: letöltés

Sajtóközlemény :

Egy éven belül elkészül az új óvoda és konyha. A település önkormányzat 382 millió forintos támogatást nyert az „Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program” keretében kiírt Közoktatási Intézmények Infrastrukturális fejlesztése címén beadott az „Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda Konyha „Gyermekvár” építési beruházás kivitelezésére.Újhartyán Község Önkormányzata az „Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program” keretében kiírt Közoktatási Intézmények Infrastrukturális fejlesztése címén beadott az „Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda Konyha „Gyermekvár” építési beruházás kivitelezésére 382 millió forint támogatást nyert.A beruházás a „Béla gödör” Gödör utcai részében valósul meg. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van, a beruházás kezdete várhatóan ez év november 13-a, a befejezési határidő 2009. november 30.A pályázati felhíváson a 216 résztvevő közül mindössze 38 pályázat nyert, közte ami pályázatunk, amely projekt kapcsán megvalósulásra kerül egy 180 fős, 8 tanulócsoportos XXI. századi eszközfelszereléssel ellátott óvoda, és 400 adagos modern technológiával felszerelt konyha.Az épület fűtését-hűtését megújuló energia felhasználásával kiépített, geotermikus hőszivattyú biztosítja. Korszerűségét mutatja az, hogy az épülő intézményben helyet kap egy fejlesztőszoba, sószoba, tornaszoba és megoldottá válik az épületben a teljes akadálymentesítés. Az óvoda udvarán mozgásfejlesztő óvodai eszközök kerülnek elhelyezésre, amelyben helyet kap egy tanösvény, mely megismerteti a gyerekekkel Magyarország őshonos növényvilágát.Újhartyán életében ez a beruházás jelentős állomás, hiszen egy hasonló nagyságú település ilyen mértékű támogatást generációnként csak egyszer kap. Az új óvoda hosszú ideig szolgálja majd a lakosságot.Az önkormányzat célja az, hogy a jövendő generációk egy korszerű, minden igényt kielégítő intézményben kezdhessék meg tanulmányaikat, egy sokkal biztonságosabb és igényeiket maximálisan figyelembe vevő épületbenSchulcz József-polgármester

Sajtóközlemény:

Óvoda alapkőletétel
2009. április 17-én került sor ünnepélyes keretek között az Újhartyán Gyermekvár Óvoda-Konyha alapkőletételének ceremóniájára. A rendezvényen Újhartyán vezetői mellett megjelentek a környező települések vezetői, a kivitelező cég képviselői és természetesen a leendő intézmény lakói a gyerekek. A 380 milliós pályázati támogatással készülő beruházást várhatóan ez év szeptemberében fejezik be.

Óvoda sajtó nyilvánosság: letöltés

Kivitelezői szerződés: letöltés

 

Projekt záró

Átadták a Gyermekvár óvodát a településen

2009. november 23.
Örömünnep Újhartyánon


2009. október 30.-án ünnepélyes keretek között adták át a 382 millió forintos uniós támogatásból megépült új „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvodát és 400 adagos konyhát. A jeles eseményen részt vett Gémesi Ferenc, Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős szakállamtitkár

GYERMEKVÁR: csoda vár

A 180 gyermek férőhelyet biztosító, 8 gyermekcsoportos óvoda, és a 400 adagos modern technológiával felszerelt konyha megvalósításához az önkormányzat 382 millió forintos támogatást nyert az „Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program” keretében és közel 200 milliót saját forrásból tett hozzá. Az újhartyáni ,, GYERMEKVÁR” a Község közepén ideális környezetben épült a legkorszerűbb igényeknek és a vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően. Az impozáns épület jól megközelíthető, az érkezőket kényelmes parkoló fogadja. A beruházás minőségét emeli, hogy fűtését-hűtését megújuló energia felhasználásával kiépített, geotermikus hőszivattyú biztosítja. A létesítmény használati terei padlófűtő rendszerrel és falfűtés-hűtés csöves rendszerrel épültek meg, melyek alacsony hőmérsékletű fűtési energiát igényelnek. Az épület egészében modern, a gyermekkor ízlésvilágát tükröző gyermekközpontú berendezések találhatóak, melyek hozzájárulnak az óvodás fizikai-érzelmi szükségleteinek biztosításához. A tágas, világos csoportszobák mindegyikéhez térkővel burkolt terasz-, kényelmes gyermeköltöző- és korszerűen felszerelt mosdó helyiségek tartoznak.Az épületben megvalósultak az általános és speciális fejlesztéshez szükséges helyiségek (tornaszoba, fejlesztőszoba), melyek korszerű eszközökkel felszereltek, így ideálisak az integrált nevelés biztosítására, a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátására is. Az épületbe lépőt impozáns Aula látványa fogadja, melyben az intézmény gazdag programkínálatai, kulturális eseményei méltó körülmények közt szervezhetőek. Az intézményt használók kényelmét szolgálják még a Szülői fogadó, az Orvosi szoba elkülönítőkkel, a babakocsi tároló helyiségekKialakításra került egy Só-szoba, mely preventív lehetőséget nyújt az óvodáskorban oly gyakori légzőszervi megbetegedéseknél.Az épület galériás tetőterében korszerű eszközökkel és bútorokkal felszerelt 20 férőhelyes nevelőtestületi szoba, iroda helyiségek és a felnőtt öltöző-mosdó kaptak helyet. A projekt kapcsán megvalósult munkahelyteremtés méltó színtere ez. A ,, Gyermekvár” szerves része a bástyákkal övezett, biztonságos játszóudvar, mely a lejtős terep adta lehetőségeket úgy használja ki, hogy az akadálymentes közlekedés is biztosítva van. A játékparkban elhelyezett játszó-eszközök által megvalósulhat az óvodáskorúak edzése és az irányított mozgásfejlesztés is. A játékparknak egyik éke a Tanösvény, mely lehetőséget teremt arra, hogy az adott korosztály életkorának megfelelően ismereteket és tapasztalatokat kapjon Újhartyán és térsége növény- és állatvilágáról, továbbá múltunkról, a sváb kultúráról. Az intézmény Helyi Óvodai Nevelési Programja: Tevékenységközpontú Óvodai nevelési programra épülő-, a német nemzetiségi nevelés irányelveit követő saját program. Nemzetiségi Programunk megalkotásával azt a szemléletet kívánjuk erősíteni, mely a Községünkben élő német nemzetiség küldetése. Az Óvodai Nevelési Programunk szellemében megteremtjük a feltételeket a gyermekközösségben végezhető sokszínű tevékenységekre. Meggyőződésünk, hogy az óvodában gyűjtött élmények meghatározzák a gyermekek további életét, világról alkotott felfogását. Minden lehetőséget kihasználunk a haza és községünk megszerettetésére. Pedagógiai értékeinket magas fokú szakmai elhivatottsággal és speciális képzettséggel rendelkező alkalmazotti kör biztosítja.

A fejlesztésnek köszönhetően, a versenyképes tudás elsajátításához, az esélyteremtő neveléshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, az intézmény ideális környezetet nyújt a gyermekeknek és pedagógusoknak. Működésünket nem korlátozzuk intézményen belüli folya­matokra, hanem a helyi közösségekre is figyelem­mel és őket bevonva kívánjuk munkákat foly­tatni.

Újhartyán Község Önkormányzata és a település minden egyes lakója nevében ezúton köszönjük meg minden egyes résztvevőnek, aki áldozatos munkájával hozzájárult, hogy a „Gyermekvár” óvoda megvalósuljon

Bővebben: Gyermekvár óvoda