Civil szervezetek

A civil szervezetekről szóló tájékoztató megtekinthető a szervezet nevére kattintva....


Alapítványok:

 1. Egy csepp öröklét Közalapítvány

2367 Újhartyán, Fő utca 21.

Adószám: 18693922-1-13

Cél: Az alapító, valamint a csatlakozók által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök segítségével lehetőséget teremteni arra, hogy a település szebbé, gazdagabbá tétele mint közérdekű cél érdekében a település főterén és más közterületen, középületeken művészeti alkotásokat, dísztárgyakat, építményeket lehessen elhelyezni alkotó művészeknek adott megbízás alapján. Fentiek értelmében a közalapítvány közhasznú tevékenysége kulturális tevékenység.

 2. Együtt Evelinért Alapítvány

2367 Újhartyán, Gödör utca 11.

Adószám: 19225414-1-13

Cél: Szolnoki Evelin, tartós betegséggel küzdő, szerv transzplantációra váró magyar állampolgár gyógykezelésére, műtéti felkészítésére, életminőségének, műtét utáni életvitelének elősegítésére ,speciális feltételeket igénylő fizikai környezetének kialakítására, tanulásának speciális segítésére, különös tekintettel a magán tanulói státuszára, a különórák és a magántanárok finanszírozására, a speciális utógondozás költségeinek előteremtésére minden olyan, a felépülését és életminőségét tartósan javító eszközök és szolgáltatások elérésére, mint közérdekű feladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából alapítvány hoz létre.

3.Újhartyán hagyományőrzése a jövőért Alapítvány

2367 Újhartyán, Szép utca 29/a

Adószám: 18675160-1-13

Cél:A sváb kultúra helyi értékeinek felkutatása, ápolása, a képességfejlesztő ifjúsági szervezetek támogatása, az óvodától a felnőtt-oktatásig a német nyelv elsajátításának és terjesztésének segítése, tanulmányi eredményekben kiválók jutalmazása, szabadidő hasznos eltöltésére alakult ifjúsági és más helyi sportszervezetek támogatása, a sváb zene és énekkultúra hagyományainak ápolása, gazdakörök létrehozása és a már működők segítése.

Újhartyán hagyományőrzése a jövőért Alapítvány Pályáztai...itt a linkre kattintva

 4.Újhartyán Közbiztonságáért Közalapítvány

2367 Újhartyán, Fő utca 21.

Adószám: 18699416-1-13

Cél: A település közbiztonságának javítása. A helyi polgárőrség segítése.

5.Újhartyáni Gyermekvár Alapítvány

2367 Újhartyán, Béla gödör 3.

Adószám: 18719284-1-13

Cél: A német nyelvi nevelés tárgyi feltételeinek fejlesztése, német nemzetiségi hagyományőrzés, nemzetiségi identitástudat erősítése, német nemzetiségi nevelés magas színvonalon való működtetése, a német nemzetiségi óvodapedagógudok módszertani fejlesztése.

 6.„Újhartyáni iskoláért” Alapítvány

2367 Újhartyán, Zrínyi utca 1.

Adószám: 18729506-1-13

Cél: Az alapítványba befolyó pénzeszközökkel, és egyéb támogatásokkal segítse az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában tanuló gyermekeket, valamint hátrányos helyzetben lévő diákokat. Hozzájáruljon a tanulók kulturális, sport és szabadidős tevékenységeihez. Anyagi támogatást nyújtson az iskola eszközállományának fejlesztéséhez, az iskola környezetének szépítéséhez. Támogassa a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, kimagasló közösségi munkát végző tanulók jutalmazását. Hozzájáruljon a szociálisan rászoruló gyermekek táboroztatásához. Anyagi eszközöket biztosítson az iskolai projektek és pályázatok létrehozásához. Támogassa az iskola pedagógusainak jutalmazását.

7.„Újhartyáni Szent Borbála Templomért” Alapítvány

2367 Újhartyán, Fő utca 2.

Adószám: 18989250-1-13

Cél: Az egyházi élet támogatása, szellemi és anyagi háttér biztosítása. A plébániai közösségek és egyesületek életének segítése, publikációk és kiadványok létrehozása. A katolikus ifjúság buzgalmának erősítése, az ifjúsági hitélet aktívabbá tétele. A gyermekek és fiatalok számára az iskolán túli szabadidő hasznos eltöltése, oktatás, erkölcsi nevelés, ismeretterjesztés, kulturális programok szervezése, lebonyolítása, hagyományőrzés. Az Újhartyáni Egyházközség területén élő egyedülálló, időskorú, hátrányos helyzetű emberek felkutatása, segítése. Egyházi létesítmények létrehozása, karbantartása, műemlék és műemlék jellegű építmények megóvása, környezetvédelem.

Egyesületek:

 1.Akebono Harcművészeti Sportegyesület

2367 Újhartyán, Árpád utca 34.

Adószám:19138457-1-13

 2.Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre Egyesület

2367 Újhartyán, Fő utca 21.

Adószám:18843505-1-13

3.Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület

2367 Újhartyán, Pilisi u. 12.

Adószám:18701328-1-13

Cél:

1.) Újhartyán sváb zenei és tánchagyományainak, kulturális és nyelvi örökségeinek felkutatása, újraélesztése, ápolása és továbbadása a jövő nemzedékének.

2.) A magyarországi sváb kulturális örökség megóvása, kapcsolattartás az ilyen tevékenységet végző egyesületekkel, csoportokkal határainkon belül, valamint határainkon túl is.

3.) A település és a csoport anyaországgal való kapcsolatainak fejlesztése, ápolása.

4.) A határainkon túli magyarsággal való kapcsolattartás, közös történelmi múlt, kulturális gyökerek felkutatása, ápolása.

5.) A közösségi célokért tenni akaró faluközösség kialakítása. A közügyek, a falu érdekében történő munkálkodni a község fejlődésének javára.

6.) A német nyelv újraélesztése a többségében sváb kultúrkörhöz tartozó lakosság körében.

7.) Kézműves termékek, hímzések, horgolások, fonatok, csuhék, faragások, kötött, varrott használati és dísztárgyak bemutatása, készítése, készítésének oktatása, mindezek átadása az Új generáció számára.

8.) Generációkon átívelő, közös műhelymunkák kialakítása, ahol az idős generáció a még élő kézműves szokásokat átadhatja a mai ifjúság számára.

9.) Helyi hagyományos étkek és ételek elkészítési módjának felkutatása, főzésük, sütésük elsajátítása, a még velünk élő idősebb generációktól, s átadása, tanítása a fiatalság, az iskolás korúak körében is.

10.) A fentiekhez szükséges eszközök megteremtése.

Hercel Sváb Hagyományőrző Egyesület pályázatai ...itt a linkre kattintva


 4.Kulturális Hagyományőrző Egyesület

 2367 Újhartyán, Szép utca 29/a

 Adószám: 18661002-1-13

Cél: A település, az egyesület és a civil szerveződések anyaországgal való kapcsolatainak fejlesztése, ápolása, a közösségi célokért tenni akaró közösség kialakítása, fejlesztése, a közügyek, a település érdekében történő munkálkodás a település fejlődésének javára, a német nyelv újraélesztése a többségében sváb kultúrkörhöz tartozó lakosság körében, kézműves termékek,hímzések, horgolások, fonatok, csuhék, faragások,, kötött, varrott használati és dísztárgyak bemutatása, készítése, készítésének oktatása, mindezek átadása az új generáció számára, oktatási programok, kiállítások, kulturális rendezvények, konferenciák, előadások szervezése, generációkon átívelő, közös műhelymunkák kialakítása, ahol az idős generáció a még élő kézműves szokásokat átadhatja a mai ifjúság számára, helyi hagyományos étkek és telek elkészítései módjának felkutatása, főzésük, sütésük elsajátítása, a még velünk élő idősebb generációtól, és átadása, tanítása a fiatalság, az iskolás korúak körében.

Kulturális Hagyományőrző Egyesület pályázatai ...itt a linkre kattintva

5.Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete

2367 Újhartyán, Pilisi u. 57.

Adószám: 18291812-1-13 

6.Nemzetiségi Hagyományok Háza Kultúrközpont Egyesület

2367 Újhartyán, Újsor utca 3.

Adószám: 18735594-1-13

Nemzetiségi Hagyományok Háza Kultúrközpont Egyesület pályázatai itt.... a linkre kattintva


 7.Sportolj 6 lábon Egyesület

 2367 Újhartyán, Jókai Mór utca 5.

Adószám: 18943148-1-13

8.Sváb Kemencések Hagyományőrző Gasztronómiai Egyesülete

2367 Újhartyán, Kossuth L. u. 15.

Adószám: 18732759-1-13

9.Újhartyán Városi Sportegyesület

2367 Újhartyán, Fő u. 21.

Adószám:18398696-1-13

10.Újhartyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2367 Újhartyán, Fő utca 21.

Adószám: 18908525-1-13