2022 Nemz E 220021


„Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán köznevelési céljainak támogatása”

Támogatási azonosító: NEMZ-E-22-0021

Támogatási összeg: 50700000 Ft

 

A megvalósult támogatott tevékenység (projekt/beruházás/program)bemutatása:

2009-ben a legmodernebb építészeti-gépészeti elvárásokkal megépült ,,Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda 7 német nemzetiségi óvodai gyermekcsoporttal működik. Az épületkomplexum állagmegőrzését rendszeresen elvégezzük, így mindig magas komfortfokozattal működik az óvodapedagógiai-szakmai-, foglalkoztatási és műszaki-gépészeti területen is. A jól funkcionáló, biztonságos, esztétikus, modern környezettel magasabb minőségű értéket képvisel a nevelő-oktató munkánk is. Ez mérhető, hiszen az intézményt használó célcsoport (180 gyermek, 360 szülő, 30 alkalmazott) az évente kiadott anonim kérdőíveken magas minőséget és elégedettséget jelöl meg a működés minden területére.

A pályázat egyedülálló lehetőséget biztosított számunkra, mert saját forrásból nem valósulhatott volna mega 13 év alatt mostanra elromlott, sérült csaptelepek, a gyermekmosdók sérült-repedt tükrök, a gyermekétkeztetéshez alapeszközként használt, már javíthatatlan zsúrkocsik lecserélése.

Ezek megvalósulása ismét biztonságos, esztétikus, komfortos feltételeket jelentenek az intézmény működésében.

Az elavult világítástechnológiánka neon fénycsöves nagy fogyasztású lámpák helyett a közösségi helyiségekbe (közlekedő folyosók, emeleti galéria, gyermeköltözők, sószoba) korszerű LED lámpatestek kerültek. A telepítéssel csökken a felhasznált elektromos energia mennyisége és költséghatékonyabb működtetése így megvalósul. Az energiaválság berobbanása előtt sikerült az elektromosenergia csökkentő projektünk befejezése. Óvodánk népszerűségének egyik minőségjegye a pedagógusok professzionalitása. A korszerű, ideális kompetenciákkal rendelkező pedagógus a szakmai-pedagógiai munkájában rendszeresen használja az IKT eszközöket, tervezőmunkáját, teljeskörű adminisztrációját, alkalmanként a szülőkkel-kollégákkal való kapcsolattartást, vagy képzés teljesítését is számítógépen végzi.

Szükséges volt biztosítanunk új laptopokat a magas munkaköri elvárásokhoz, tehát az elavult vagy hiányzó laptopokatmodern gépekre tudtuk cserélni.

Az óvodapedagógusok gazdag módszertani gyakorlata rengeteg eszközt igényel, ezeknek a praktikus tárolása ,,módszertani fiókos szekrény” megvalósításával teljesült. Ezek a bútorok szépen illeszkednek a tavaly elkészült gyermekbútorokhoz, a csoportszoba teljes berendezése megvalósult ezáltal.

Az alkalmazottak számára zárható öltözőszekrényeket építtettünk be a meglévő előszobafal helyett, a munkahelyi étkezés-reprezentáció biztosításához pedig a háztartási helyiség bútorozást is megvalósítottuk.

A tavaly elkészült ,,udvari bástya” lépcsősorhoz biztonságos, magas minőségi értékű és esztétikus kétoldali védőkorlátot készíttettünk. Az udvari tevékenységek ezzel biztonságossá, a lehetőségek tartalmasabbá váltak.

 

Az iskola épülete az elmúlt 40 év során többször lett felújítva, több bővítés során került az épülethez új szárnyrész, melynek következménye, hogy a fűtési rendszerünk nem egységes, sem a csövezés sem a fűtőtestek tekintetében. A jelen pályázat keretében ellátott feladat során egy fűtési rendszer tervet készítettünk, mely a fűtőeszközökre kiterjedt, de a hőtermelő egységekre nem. A nyertes tervező cég a fűtési rendszer felújításának terveit áprilisban elkészítette, amely alapján ki tudtuk írni a felhívást a fejlesztés kivitelezésére. A nyertes kivitelező a nyár elején, rögtön a szünidő kezdetén meg tudta kezdeni a felújítási munkálatokat. A munkálatok során sajnos több olyan felülethibára került sor, amely igényelte, hogy a költségeket átcsoportosítsuk. Az iskola alsó folyosóján egy szakaszban szükséges volt a lamberia bontása, a felső folyosón viszont több szakaszt is le kellett bontanunk, melynek a következménye az lett, hogy a teljes lambéria részt ki kellett cserélnünk. A felújítási munkálatok során a felső folyosó munkaterületté vált, ezért a felújított fűtési rendszer elkészülése után rögtön ki kellett cserélni a padló borítását is, amelyet megtettünk.

A fűtési rendszerrel végzett munkák befejezése után az összes érintett helyiségben elvégeztük a helyreállító, javító festési munkálatokat.

A projekt sikeresen zárult, minden vállalt feladatot megvalósítottunk.