3. A testvér települési program részletes leírása


2014. július 3. – Kulturális és Intézményi köszöntők és a programsorozat elindításához kapcsolódó aktivitások.

Helyszínek: Újhartyán Városa, Gyémánt LovasPark, Helyi intézmények (Résztvevők száma: 130 fő)

A napközben lezajlódó program keretei között Újhartyán Város, mint kulturális helyszín mutatkozik be, történelmi épületek, örökségek bemutatása, a helyi önkormányzat és annak intézményeinek szemléltetése, körbejárás, találkozás a helyi civil szervezetekkel. A túra egy remek áttekintő képet ad a sokoldalú karakterisztikákkal megáldott város számára, tartalmazva annak alapvető kulturális pontjainak bemutatását, tradicionális helyszíneibe való betekintést, a német közösség városon belüli közösségi pontjait, valamint a látogatás a Gyémánt LovasParkba is elvisz, melynek keretei között tradicionális és folklór esemény és bemutató gyönyörködteti a vendégeket. A program keretei között lehetőség nyílik találkozni a helyi lótartó családokkal, kézművesekkel, gazdákkal, tradicionális ruha és ajándéktárgy készítőkkel, valamint bőr kiegészítők megmunkálóival és mestereivel. Ez a séta, közös programcsomag remek lehetőséget teremt a helyi és lokális kultúrák és hagyományok közös betekintésébe, kihangsúlyozva a német nemzetiség és kisebbség közösségi erejét, összekapcsolva azt a német testvérvárossal folytatott párbeszéd kereteivel.

2014. július 3. – A zene, tánc és gasztronómia bemutatkozása Újhartyánban esemény

Helyszín: Étterem és konferencia terem Újhartyán (Résztvevők száma: 170 fő)

Újhartyán zenekara, helyi kórus és a német kisebbség minden korosztályának tánccsoport fellépése, színpadi szereplése színesíti ezen nap estéjét. Eközben tradicionális német nemzetiségi ételek felkínálása közben remek párbeszédre van lehetőség a német testvérváros Freiberg am Neckar vendégeivel. Kultúráról, újabb kulturális közös dimenziókról nyílnak meg, melyek új tudást, tapasztalatok áramlását segítik elő a települések között, hogy egymás kapcsolódó kultúráját még több színtéren keresztül megértsék. A helyi és interkultúrális szokások értékelése, a történelmi kapcsolódások megértése és átemelése, a finom ételek és italok atmoszférája mind abban segít, hogy ez a párbeszéd és este, számos új ilyen találkozó lehetőségét vesse fel ,melyben a kulturális lehetőségek újabb és nagyobb színteret kaphatnak. Az értékek közös szemlélése, s az azokról lefolytatott közös eszmecsere, új motivációkat ad fiataloknak és önkénteseknek egyaránt. Önbizalmat és együttműködési készséget fejleszt a helyi lakosokban és lehetőséget nyit európai szintű párbeszédekre. Emellett pedig mindkét település tehetségei megismerhetik egymást, így közösen is kialakíthatnak kulturális és hagyományőrző platformokat.

2014. július 4 – Üzleti kerekasztal beszélgetés, networking és prezentációk

Helyszín: Baja és Hajós (Résztvevők száma: 100 fő)

A program keretei között egy Magyarországon élő üzletembert látogatunk meg baján, ahol kerekasztal beszélgetést folytatunk le, a helyi vállalkozókkal és partnerekkel, megteremtve ezzel azt a lehetőséget, hogy a hazai és német vállalkozások között, a testvérvárosi kapcsolatok keretei között is új együttműködési szint alakulhasson ki. Számos üzleti lehetőség és adottság kerül felszínre, melynek keretei között mind Újhartyán részéről, mind pedig Freiberg am Neckar részéről megismerkedhetnek egymással vállalkozások, kellemes beszélgetés keretei között. A kerekasztal beszélgetés után a program keretei között egy másik vállalkozást, helyi borászatot látogatunk meg Hajóson, tisztelegve ezzel a német testvérvárosunk előtt is, aki szintén híres bortermelő hagyományokkal rendelkezik. Ez a nap kifejezetten az európai színtéren történő üzleti, networking és együttműködési színtér keretei között zajlódik, elősegítve ezzel az európai párbeszéd új színtereit. A párbeszéd keretei között felszínre kerül az EU KKV Charta-ja, az európai KKV együttműködések lehetősége, a pályázati lehetőségek helyzete itthon és Németországban, valamint a hazai és az EU-s intézményrendszer lehetőségeinek feltárása, megismerése.

2014. július 5. – A helyi és regionális történelem megértése – Sváb eseménysorozat

Helyszín: Újhartyán történelmi helyszínei + Túra Budapesten (résztvevők száma: 150 fő)

Ennek a napnak a koncepciója egy szélesebb aspektust kíván adni a helyi kulturális és történelmi adottságokról, kitágítva azt regionális szinten is. A kulturális és történelmi út megtétele közben meglátogatjuk a felújított templomot, a temetőt és részt veszünk az újonnan megnyitott lokális történelmi kiállításon és prezentáción. A délután folyamán egy túra keretei között Budapestre látogatunk, ahol a helyi értékek lokális nagyvárosi szintre emelkednek és számos történelmi és kulturális helyszín kerül megtekintésre, a túra közepette. Az út keretei között különös figyelmet fordítunk arra, hogy a térség Újhartyán és a főváros elérhetősége, logisztikája is bemutatásra kerüljön, ezzel is szemléltetve Városunk központiságát, remek elérhetőségét, megközelíthetőségét. Az este folyamán sváb tradicionális vacsorát szolgálunk fel, számos meglepetéssel karöltve.

2014. július 6. – A testvérvárosi kapcsolatok megerősítése, helyi lakossági akciók, Újhartyán Emléknap

Helyszín: Új Emlékhely és történelmi tér Újhartyánban (résztvevők száma: 1500 )

A programcsomag utolsó napját Szent misével kezdjük, és áldást kérünk azokra, akik a program és a testvérvárosi találkozó keretei között összeköttetésre kerültek és azokra az új lehetőségekre, melyeket a két település egy új hídként kialakított ezen pár nap alatt. Az áldás keretei között a két település erős vallási hitét is erősíteni kívánjuk. Ez a nap ugyanakkor Emléknap is lesz, Újhartyán Város Emléknapja, amikor is a helyi közösségek, családok közös aktivitásokban vesznek részt, egymást üdvözölve, nemtől és kortól függetlenül együttműködve és közösen ünnepelve. Az új történelmi emlékhely is formálisan megnyitásra kerül, a város központi terén, ahol a helyi lakosság és közösség átérezheti ennek az új színtérnek a közösség formáló erejét. Ünnepélyes keretek között testvérvárosi kapcsolatok hivatalos ünnepsége is megtörténik, kihangsúlyozva ezzel a lakosság és a helyi közösségek, nemzetiségi csoportok felé is ezt a fontos kapcsolódást, mely a jövőben újabb színterekkel és programokkal kíván bővülni. Ez a nap mindenkinek nyitott, mellyel egy együttes ünnepnapot és hagyományőrzést kívánunk megteremteni.