Bölcsőde Vezetői pályázat!

Bölcsőde vezetői pályázati felhívás

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

 

Bölcsődevezető

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):Újhartyán Város Önkormányzata fenntartásában működő Eperke Bölcsőde Újhartyán irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok szerint. A vezető felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működtetésért, az SZMSZ-ben meghatározott és egyéb feladatok ellátásáért, kapcsolattartásért a fenntartóval és a többi városi intézménnyel. Feladata az intézmény zavartalan működésének és színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben dolgozók felett.

Betöltendő állás szakmacsoportja:szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:Újhartyán

Álláshirdető szervezet bemutatása:Újhartyán Város Önkormányzata fenntartásában működő Eperke Bölcsőde Újhartyán (2367 Újhartyán, Epres utca 4/B)

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, postai úton: 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7. vagy e-mailben: jegyzo@ujhartyan.hu címre. A borítékra, e-mail tárgy mezőbe kérjük írni: „Bölcsőde vezető”. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Göndörné Frajka Gabriella jegyző nyújt a 06-29/372-133 telefonszámon.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Csecsemő - és kisgyermeknevelő (BA)

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):5

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)

Kommunikációs készség (vezetői)

Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)

Munkatársak motiválása (vezetői)

Vezetői funkciók ellátása (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

vezetői program

szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A pályázat benyújtásának határideje:2024.05.06. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:A pályázatokat egy szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről a Képviselő-testület dönt, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:2024.05.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:Újhartyán Város Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.ujhartyan.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:2024.06.01.

Publikálás tervezett időpontja:2024.04.05.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Letöltés pdf formátumban itt

« vissza