Bölcsödés korú gyermekek szülei figyelmébe....

Bölcsödei előjegyzés.....

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/20. nevelési évre az

BÖLCSŐDÉS KORÚGYERMEKEK
ELŐJEGYZÉSE

a következő időpontban történik

2019. április 16. kedd, 8.00-16.00 óra

helyszín: Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda

2367 Újhartyán, Béla gödör 3. (parkolás/bejárat: Homok utca)

Kérjük, hogy időpontot kérjenek a titkarsag@gyermekvarovoda.hucímen, vagy telefonon a nyitvatartási időnkben a 06 29372-060 telefonszámon.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti.
A fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik az előjegyzés, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A létszámtervezethez szükséges előjegyzés nem minősül beiratkozásnak, ez várhatóan júniusban zajlik majd a bölcsődevezető közreműködésével. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt, aki döntését írásban közli a szülővel.

Hozza magával:

·gyermekét

·a gyermek személyi azonosítására alkalmas igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát

·lakcímkártyáját

·oltási kiskönyvét

·tartós betegség esetén ennek igazolását

·sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság véleményét

 

 

Rizmajer Ildikó

intézményvezető

Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda

« vissza