KÉRDŐÍV

Újhartyán Város Önkormányzata – Stadt Freiberg am Neckar testvértelepülési találkozó

2014. július 3 – július 6

1. Mit jelent Ön számára az a fogalom, hogy „Európai Polgárság”? (kérjük, maximum 2 választ jelöljön)

a. földrajzi korlátok nélküliséget, mozgás szabadságot Európában

b. új lehetőségeket, kitárult, szebb jövőt, ahol én, családom és gyermekeim is szabadabban mozoghatnak, tanulhatnak, vállalhatnak munkát

c. nem gondolkodtam még el ezen, de ez a mostani programcsomag és rendezvény segít ebben

d. együttműködést, partnerséget, közös múltat, közös jövőt

e. nem jelent számomra semmivel sem többet, annál, mint ahogyan ezelőtt volt

f. úgy gondolom, hogy az Európai Uniós csatlakozással nagyon sok új lehetőséget kaptunk, ezeket nagyon jó látni és használni

g. tanulhatunk egymástól, jobban megismerhetjük egymás kultúráját, történelmét, ez nagyon jó érzés

h. sokkal több információ, lehetőség nyílik meg előttünk, s bár eddig szkeptikus voltam ezekkel kapcsolatban az ilyen rendezvények mindig segítenek jobban megérteni ezeket a lehetőségeket

2. Ön szerint mely szavak ábrázolják leginkább az „Európai Polgárság” jellemzőit, jövőképét, lehetőségeinket? (több is választható)

együttműködés

tanulás

közös jogérvényesítés

kultúrális kapcsolatok

napi politika

helyi döntéshozatali folyamatok

új kilátások

új ismeretségek

többnyelvűség

lehetőségek a fiataloknak

utazás

kulturális örökségek

fenntartható közös fejlődés

közös tudás

történelmi háttér

közös jogalkotás

városi találkozók

hagyományőrzés

közös múlt – közös jövő

nyelvtanulás lehetősége

európai tudásszintekhez való hozzájutás

tapasztalatszerzés

városi találkozók

helyi színterek kitárulkozási lehetősége

fejlődési lehetőség

új horizontok a városi, települési fejlődésben

helyi értékek jobb kiaknázásának lehetőségét

mobilis fiatalság

utazási lehetőség

európai munkalehetőségek

3. Melyek azok a legfontosabb tényezők, melyek egy „Európa Polgárokért” rendezvénysorozat – „Testvérvárosi Találkozók” keretében a legfontosabbak Önnek? (legfeljebb 2 témasor választható)

a. közös beszélgetések, összejövetelek, új programok, közösségépítés, tapasztalatok megosztása

b. találkozás lehetőséget a település vezetőségével, napi – helyi problémák és megoldandó dolgok kapcsán kérdések és válaszok lehetőségének kommunikálása

c. kulturális és történelmi, vallási hagyományok őrzése, ezekhez kapcsolódó programokban való részvétel

d. találkozás más országokból idelátogató vendégekkel, a napi életünk, napi történések megosztása velük, tapasztalat csere családi, baráti szinteken

e. lehetőség a fiataloknak, hogy új barátokat, ismeretségeket szerezzenek, a jövőben utazhassanak, többet láthassanak Európából

f. közös tervek, jövőbeni együttműködések kialakítása a testvérvárossal, új lehetőség, irányok, stratégiák kialakítása, egyeztetése

g. lehetőség a kommunikációra, kérdésekre, ahol a helyi és regionális vélemények végre színteret kapnak és közös egyeztetésre van lehetőség

h. lehetőség arra, hogy azok a helyi emberek is részt vehessenek ilyen találkozókon, akik mobilitásukban korlátozottak, hátrányosabb helyzetűek st

i. megismerhetem más emberek mindennapját, életét az Európai Unióban, és az Ő kultúrájukat, lehetőségeiket, mindennapjaikat

4. A rendezvénysorozat kapcsán melyek azok az aktivitások, melyekben szívesen részt vállal – vállalt, vagy a következő ilyen eseményen részt vállalna? (több is választható)

önkéntes rendezvényszervező

önkétes segítő az önkormányzat részére

lakossági szinteken szervező

információk áramoltatását elősegítő

helyi színtereken a rendezvényről információkat megosztó

semmilyen aktivitást nem vállalnék, mert nem érdekel

fordítás – tolmácsolás

idősek részére segítségnyújtás a helyszínre jutás kapcsán

fuvarozás – szállítás

szállásadás

étkeztetés megoldásához nyújtott segítség

kommunikációs felületek kapcsán népszerűsítés

együttműködés a település felhívása kapcsán a helyi akciókba – bármilyen önkéntes munka kapcsán