Foglalkoztatottak adatai


A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi
juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és
vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások
fajtája és mértéke összesítve

 

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Gazdálkodási adatok 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2019. I. negyedévre vonatkozó közzétételi adat:

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2019. január 1-től: 18 fő

ebből

·tisztségviselők: 1 fő (polgármester)

·hivatali tisztségviselők: 1 fő (jegyző, aljegyző)

·köztisztviselő/munkavállaló 2018. január 1-jén: 17 fő

Újhartyán Város Önkormányzata

Megnevezés

Rendszeres személyi juttatás

(bruttó Ft)

Költségtérítés, egyéb juttatás

(bruttó Ft)

Polgármester

10098423.- Ft

 

Jegyző, Aljegyző

8240002.- Ft

2628539.- Ft

Köztisztviselők, hivatali alkalmazottak

53179937.- Ft

6621795.- Ft

Képviselők

7406671.- Ft

 

A polgármesteri hivatal foglalkoztatottaknak nyújtott, ill. adható juttatások:

·a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a szerinti cafetéria juttatás bruttó 200.000,- Ft/fő/év, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza

·illetményelőleg (max. a tisztviselő havi jövedelemének 6X Ft/fő)

·eseti szociális segély

·temetési segély

·képzési támogatás


2018. évi adat

2017. évi adat

2016. évi adat

2015.évi adat


« vissza