Foglalkoztatottak osszes adatai


 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi
juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és
vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások
fajtája és mértéke összesítve

 

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Gazdálkodási adatok 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023. évre vonatkozó közzétételi adat:

 

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2023. január 1-től: 20 fő

ebből

·tisztségviselők: 1 fő (polgármester)

·hivatali tisztségviselők: 2 fő (jegyző, aljegyző)

·köztisztviselő/munkavállaló 2023. január 1-jén: 19 fő

Újhartyán Város Önkormányzata

 

Megnevezés

Rendszeres személyi juttatás

(bruttó Ft)

Költségtérítés, egyéb juttatás

(bruttó Ft)

Polgármester

13.539.388.-

 

Jegyző, Aljegyző

20.340.000.-

7.002.847.-

Köztisztviselők, hivatali alkalmazottak

68.360.000.-

23.901.076.-

Képviselők

11.273.518.-

 

 

 

 

 

A polgármesteri hivatal foglalkoztatottaknak nyújtott, ill. adható juttatások:

·a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a szerinti cafetéria juttatás bruttó 200.000,- Ft/fő/év, amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza

·illetményelőleg (max. a tisztviselő havi jövedelemének 6X Ft/fő)

·eseti szociális segély

·temetési segély

·képzési támogatás

2022.évi adat

2021. évi adat

2020. évi adat

2019. évi adat

2018. évi adat

2017. évi adat

2016. évi adat

2015.évi adat