2024.02.15. Képviseltestületi ülés

Vissza
2024.02.15. Képviseltestületi ülés
2024.02.09.
Értesítem, hogy a Képviselő-testület 2024. február 15-án (csütörtök) 17 órakor testületi ülést tart az alábbi napirendben, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helye: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal

Napirend:

1.)2023. évről szóló ügyvédi beszámoló elfogadása

Ea: Dr. Pacsirta István ügyvéd

2.)Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetés elfogadása

Ea: pénzügyi bizottság elnöke

3.)„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetés elfogadása

Ea: pénzügyi bizottság elnöke

4.)Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról 2024.

Ea: polgármester

5.)2024. I negyedévi likviditási terv

Ea: pénzügyi bizottság elnöke

6.)Újhartyán Városi Sportegyesület helyzetelemzése

Ea: Surman Viktor

7.)Művelődés 2023. évi beszámolója

Ea: Surman-Lang Helga intézményvezető

8.)UTÜ-OKIP Kft 2024. évi üzleti tervének elfogadása

Ea: pénzügyi bizottság elnöke

9.)Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési terve

Ea: jegyző

10.)Elővásárlási jog létesítése

Ea: jegyző

11.)Egyebek:

Újhartyán, 2024. 02. 07.

Tisztelettel: Schulcz József     Polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK