Székhelyszolgáltatás!

Vissza
Székhelyszolgáltatás!
2023.11.16.
Vállalkozások Figyelmébe!

Tájékoztatás

 

Újhartyán Város Önkormányzata tájékoztatja az adózókat arról, hogy egyes székhelyszolgáltatók megkeresnek helyi vállalkozókat azzal az ajánlattal, hogy székhelyszolgáltatást kínálnak olyan településre, ahol mentesülhetnek az iparűzési adó megfizetése alól.

 

Az Újhartyán Város Képviselőtestülete a 8/2023. (VI.21.) számú rendeletével módosította a helyi adókról szóló 12/2020.(IX.25.) Önkormányzati rendeletét, 2024. január 1. napjától a helyi iparűzési adó mértéke 2%. Az adónem vonatkozásában egyéb változás nincs.

A helyi adókról szóló rendeletünk értelmében az önkormányzat 50 %-os adókedvezményt nyújt azon vállalkozónak, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Ezen kedvezmény tehát továbbra is fennáll.

 

A helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó, aki iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben a székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Ha a vállalkozó több önkormányzat területén végez iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a vállalkozónak meg kell osztania a helyi adó törvényben foglaltak szerint.

 

Ha a vállalkozó él a székhelyszolgáltató ajánlatával, úgy az általa közölt szolgáltatási összeg mellett további egyéb kiadásai (pl:postai továbbítási díj) is felmerülhetnek, mellyel számolni kell.

Amennyiben a vállalkozás telephelye az önkormányzat területén marad, akkor az adót a fentiek szerint (megosztás arányában) továbbra is meg kell fizetnie, továbbá a székhelyszolgáltatási díjat és felmerülő egyéb költségeket pedig a székhelyszolgáltatónak is. Tehát ebben az esetben a vállalkozónak több költsége merül/merülhet fel.

 

A fentiek alapján megfontolandó kérdés, hogy a székhelyszolgáltató ajánlata a vállalkozása számára kedvező-e vagy sem.