Választási tájékoztató!

Vissza
Választási tájékoztató!
2024.05.31.

Minden amit a választásról tudni kell!

Tisztelt Választópolgárok!

Az idei évben megtartandó választás különleges lesz, mivel 2024. június 9-én kerül sor egyesített eljárásban, egy napon az Európai Parlamenti képviselő és a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra.
2024. június 9-én nem csak polgármestert és települési képviselőket, hanem megyei listán megyei önkormányzati képviselőket, nemzetiségi önkormányzati képviselőket, valamint Európai Parlamenti képviselőket is választunk. Igy az alábbi szavazólapokat kapják a választás napján a szavazók:
- polgármester (1 jelöltre lehet a szavazatot leadni)
- helyi képviselők (1-6 jelöltre lehet a szavazatot leadni)
- megyei lista (1 szervezet listájára lehet a szavazatot leadni)
- Európai Parlenti lista (1 szervezet listájára lehet a szavazatot leadni)
Aki nemzetiségi névjegyzékben is szerepel
az alábbi Zöldszínű szavazólapokat is megkapja:
- helyi nemzetiségi képviselők (1-5 jelöltre lehet a szavazatot leadni)
- területi német nemzetiségi lista (vármegyei lista, 1 szervezet listájára lehet a szavazatot leadni)    jelölő szervezet: Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület /ÉMNÖSZ/
- országos német nemzetiségi lista (1 szervezet listájára lehet a szavazatot leadni)  jelölő       szervezet: Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület /ÉMNÖSZ/
Fontos megjegyezni, hogy a nemzetiségi szavazatokat lezárt borítékban kell a szavazóurnába dobni, ugyanis csak így érvényes.
Településünkön egyéni listás választási rendszerben kerülnek megválasztásra az önkormányzati képviselők. Megválasztható képviselők száma: 6 fő.
Polgármester személyét is közvetlenül választja meg a település.
A névjegyzékbe vételről szóló értesítést a választópolgárok már kézhez kapták/kapják.
A jelölt számára igényelhető ajánlóíveket legkorábban 2024. április 20-án lehet átadni. Egyéni listás, és az egyéni választókerületi jelöltet, polgármester jelöltet és a nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
Hol lehet a választáson szavazni?
Mint minden alkalommal, településünkön a 2024. évi választásokon is a megszokott 3 helyen járulhatnak az urnák elé a tisztelt választópolgárok.
1.    szavazókör: Általános Iskola
2.    szavazókör: Óvoda
3.    szavazókör: Vízmű
A szavazás helyszínéről értesítő megküldésével tájékoztat mindenkit az NVI.
A választópolgár választójogát – szabad elhatározása alapján – lakóhelyén  gyakorolhatja.
Az a választópolgár, aki a lakóhelye mellett 2024. február 11-ig tartózkodási helyet létesített, s annak érvényességi ideje a választás napján, azaz június 9-ig nem jár le, választójogár átjelentkezéssel tartózkodási helyén is gyakorolhatja.
Ebben az esetben átjelentkezés iránti kérelemnek legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell beérkeznie a Helyi Választási Irodához (HVI)-hez, mely a polgármesteri hivatalban működik.
Mozgóurna igénylése
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik:
•    mozgásukban korlátozottak,
•    egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt gátoltak
mozgóurna iránti kérelmet nyújthatnak be, melyet levélben legkésőbb 2024. június 5-én, 16.00 óráig a helyi választási irodától kérhetnek. A szavazás napján (vasárnap) pedig 12 óráig írásban attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
A helyi választási iroda a fenti határidőig beérkezett kérelem alapján mozgóurnát igénylő választópolgárt felveszi a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe.
Fontos, hogy kényelmi szempontok miatt mozgóurna nem igényelhető. Ilyen igény a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság részéről elutasításra kerül.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben nem szavazhat, kizárólag csak mozgóurnával.
Átjelentkezés
Átjelentkezésre annak lesz lehetősége az önkormányzati képviselők és polgármester választásán, aki ideiglenes lakcímét 2024. február 11-ét megelőzően létesítette, és a választás napján még érvényes.
A kérelmet az állandó lakcím szerinti HVI-hez kell továbbítani. Az erre vonatkozó igényt legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig be kell juttatni a hivatalba.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet EP választás esetén az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, és ott szeretne szavazni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2024. május 31-én, 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A helyi választási iroda a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi a megjelölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.
Választási kampány
2024. április 20-án kezdődik és június 9-én 19.00 óráig, a választás végéig tart.
A kampány eszközei:
•    plakát;
•    jelölő szervezet vagy jelölt általi közvetlen megkeresés;
•    politikai reklám, politikai hirdetés;
•    választási gyűlés
Plakátot csak a vonatkozó jogszabályok és a közterület használatáról szóló rendelet előírásainak megfelelően lehet elhelyezni, és a választást követő 30 napon belül el kell távolítani. További információért keressék a www.valasztas.hu vagy a www.ujhartyan.hu honlapot, vagy személyesen a Helyi Választási Irodát!
Külképviseleti névjegyzék
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján, külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat az EP választáson.
Az erre irányuló kérelmet 2024. május 31-én 16.00 óráig nyújthatja be.
Nemzetiségi választás
Mindenki, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, a saját szavazókörében adhatja le nemzetiségi önkormányzatra a szavazatát. Nemzetiségi névjegyzékbe vételre 2024. május 31-ig lehet jelentkezni. Ezt követően módosításra nincs lehetőség.

 PDF formátumban letölthető itt..