Nyomtatványok

Szociális osztály összes hatályos nyomtatványa és ügymenet leírása elérhető a következő linkre kattintva: https://ujhartyan.hu/szocialis_ugyek


 
♣ Települési támogatás és egyéb támogatás megállapítására kérelem letöltése
♣ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem  letölthető itt...

 

 

Adó osztály összes hatályos nyomtatványa és ügymenet leírása elérhető a következő linkre kattintva: https://ujhartyan.hu/ugyintezes


ELEKTRONIKUSAN BEKÜLDHETŐ NYOMTATVÁNYOK

Az elektronikusan beküldhető nyomtatványok eléréséhez kattinon ide.....

Elektronikusan kitölthető nyomtatványok

♣ Helyi Iparűzési adóbevallás 2017
♣ Helyi Iparűzési adóelőleg kiegészítés 2017
♣ Helyi Iparűzési  adóbevallás 2016
♣  Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés 2016
♣ Helyi iparűzési adó bevallás 2015
♣  Helyi Iparűzési adó bevallás 2013        
Kitöltési útmutató a 2013. évi Helyi iparűzési adóhoz
Helyi iparűzési adó bevallás 2014
Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés
Ideiglenes iparűzési adó
Bejelentkezés, változás bejelentés 2014
Magánszemélyek kommunális adója
Építményadó 2014
Telekadó 2014
Kiegészítőlap ( építményadó, telekadó)
Gépjármű adó 2014
Megállapodás adókötelezettségekről
Talajterhelési díj 2014
Kérelem adófelfüggesztésre
Bejelentés kombinált áruszállításról

BEJELENTÉS  desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
BEVALLÁS  Előállított magánfőzött párlat után

Felhasználói útmutató az elektronikus iparűzési adóhoz

Kitöltési útmutató a Pdf űrlapokhoz


Kézzel kitölthető nyomtatványok

♣ Helyi Iparűzési adóbevallás 2017

♣ Helyi Iparűzési adóelőleg kiegészítés 2017

♣ Helyi Iparűzési  adóbevallás 2016

♣  Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés 2016

♣ Helyi iparűzési adó bevallás 2015

Helyi iparűzési adó bevallás 2013

Helyi iparűzési adó bevallás 2014
Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés
Ideiglenes iparűzési adó
Bejelentkezés, változás bejelentés 2014
Magánszemélyek kommunális adója
Építményadó 2014
Telekadó 2014
Kiegészítőlap ( építményadó, telekadó)
Gépjármű adó 2014
Megállapodás adókötelezettségekről
Talajterhelési díj
Kérelem adófelfüggesztésre
Bejelentés kombinált áruszállításról
  Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához itt....
  Kérelem adóigazolás kiállításához  itt...
   Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének gazdasági társaságnak itt..
   Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének magánszemélyeknek itt...
♣  Túlfizetés átvezetési kérelem itt......
♣  Túlfizetés visszautalási kérelem itt......

Igazgatási osztály:

♠  Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés itt
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
♠ Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése   itt
♠ Kereskedelmi tevékenység adatváltozás bejelentő  itt
♠ Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem  itt
♠ Működési engedély kiadásához a jogosult személyében történt változás esetén  itt
♠ Működési engedély illetve a tevékenység megszűnésének bejelentése  itt
♠ Rendezvénytartási engedély kérelem  itt
♠ Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem  itt
♠ Szálláshely megszűnésének bejelentése  itt
♠ Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem a jogosult személyében történt változás bejelentése  itt
♠ Szálláshely adatváltozás bejelentő     itt
♠  Földvásárlási kifüggesztési kérelem itt    pótlap több földterületen esetén
Haszonbérleti kifüggesztési kérelem 
itt
  pótlap több földterület esetén                pótlap több tulajdonos esetén
♣ Telepengedély kérelem nyomtatvány  itt
♣ Telepengedély megszűnésének bejelentése itt
♣ Tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat itt
♣ Meghatalmazás telepengedélyezési eljáráshoz itt
♣    Ebösszeíró adatlap
Nyilatkozat a hulladékgyűjtő edény átvételéről

♣ Birtokvédelmi eljárás megindításához kérelem  itt
Közterület használati engedély kérelem itt


Elektronikus közigazgatási ügyintézés

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a polgári perrendtartásól szóló 1952. évi III. tv. (Pp) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július hó 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a közigazgatási és polgári peres ügyekben egyaránt a bíróságokkal.

Az elektronikus kapcsolattartás az önkormányzatok számára 2016. július hó 1. napját követően indult perekben kötelező.

Ezért a közigazgatási perekben és a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt a 2016. július hó 1. napját követően indult perekben a jogi képviselővel eljáró félnek, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetnek, valamint a közigazgatási szervnek elektronikus úton az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani a keresetlevelet, közigazgatási perekben a közzétett K01, birtokvédelmi ügyekben a P26 jelzésű elektronikus formanyomtatványokon.

Közigazgatási peres ügyek elektronikus formanyomtatványa, K01 (letöltés)

Birtokvédelmi ügyek elektronikus formanyomtatványa,P26 (letöltés)« vissza