Nyomtatványok

Tovább az Ügyintézés oldalra....

Szociális osztály összes hatályos nyomtatványa és ügymenet leírása elérhető a következő linkre kattintva: https://ujhartyan.hu/szocialis_ugyek

Adó osztály összes hatályos nyomtatványa és ügymenet leírása elérhető a következő linkre kattintva: https://ujhartyan.hu/ugyintezes

Az Anyakönyvi osztály összes hatályos nyomtatványa és ügymenet leírása elérhető a következő linkre kattintva: https://ujhartyan.hu/anyakonyvi_ugyek

Ai Igazgatási és Hatósági osztály összes hatályos nyomtatványa és ügymenet leírása elérhető a következő linkre kattintva:https://ujhartyan.hu/igazgatasi_hatosagi_ugyek


ELEKTRONIKUSAN BEKÜLDHETŐ NYOMTATVÁNYOK

Az elektronikusan beküldhető nyomtatványok eléréséhez kattinon ide.....

Kézzel kitölthető nyomtatványok


♣  építményadó nyomtatvány 

  Telekadó nyomtatvány 

♣  Magánszemélyek kommunális adó bevallás

♣  MEGÁLLAPODÁS  adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS IPARŰZÉSI ADÓBAN, IDEGENFORGALMI ADÓBANTalajterhelési díj


♣  Kérelem Hatósági bizonyítvány kiállításához itt
  Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához itt....
  Kérelem adóigazolás kiállításához  itt...
   Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének gazdasági társaságnak itt..
   Fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének magánszemélyeknek itt...
♣  Túlfizetés átvezetési kérelem itt......
♣  Túlfizetés visszautalási kérelem itt......

Igazgatási osztály:

♠  Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés itt
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
♠ Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése   itt
♠ Kereskedelmi tevékenység adatváltozás bejelentő  itt
♠ Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem  itt
♠ Működési engedély kiadásához a jogosult személyében történt változás esetén  itt
♠ Működési engedély illetve a tevékenység megszűnésének bejelentése  itt
♠ Rendezvénytartási engedély kérelem  itt
♠ Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem  itt
♠ Szálláshely megszűnésének bejelentése  itt
♠ Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem a jogosult személyében történt változás bejelentése  itt
♠ Szálláshely adatváltozás bejelentő     itt
♠  Földvásárlási kifüggesztési kérelem itt    pótlap több földterületen esetén
Haszonbérleti kifüggesztési kérelem 
itt
  pótlap több földterület esetén                pótlap több tulajdonos esetén
♣ Telepengedély kérelem nyomtatvány  itt
♣ Telepengedély megszűnésének bejelentése itt
♣ Tulajdonosi hozzájárulói nyilatkozat itt
♣ Meghatalmazás telepengedélyezési eljáráshoz itt
♣    Ebösszeíró adatlap
Nyilatkozat a hulladékgyűjtő edény átvételéről

♣ Birtokvédelmi eljárás megindításához kérelem  itt
Közterület használati engedély kérelem itt


Elektronikus közigazgatási ügyintézés

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a polgári perrendtartásól szóló 1952. évi III. tv. (Pp) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július hó 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a közigazgatási és polgári peres ügyekben egyaránt a bíróságokkal.

Az elektronikus kapcsolattartás az önkormányzatok számára 2016. július hó 1. napját követően indult perekben kötelező.

Ezért a közigazgatási perekben és a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt a 2016. július hó 1. napját követően indult perekben a jogi képviselővel eljáró félnek, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetnek, valamint a közigazgatási szervnek elektronikus úton az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani a keresetlevelet, közigazgatási perekben a közzétett K01, birtokvédelmi ügyekben a P26 jelzésű elektronikus formanyomtatványokon.

Közigazgatási peres ügyek elektronikus formanyomtatványa, K01 (letöltés)

Birtokvédelmi ügyek elektronikus formanyomtatványa,P26 (letöltés)« vissza