Ösztöndíj szakmai gyakorlat

Ösztöndíj szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban

A Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ösztöndíjpályázatot hirdet németországi

szakmai gyakorlat végzésére.

Az ösztöndíj időtartama és célja:

Az ösztöndíj időtartama 6 hónap, amely további 6 hónappal meghosszabbítható.

Pályázni környezettel, fenntarthatósággal kapcsolatos témákkal lehet (műszaki-,

természet- és társadalomtudományok... terén).

Az ösztöndíj célja szakmai gyakorlat megszerzése. Fogadóintézmény megjelölése

nem kötelező. A DBU partnerein keresztül segíti a gyakorlati hely biztosítását.

Az ösztöndíj összege 1250 euró/hónap.

Pályázat feltételek:

Az ösztöndíjra pályázhatnak

o hallgatók, akik 2018 nyaráig tanulmányaikat befejezik;

o diplomás fiatal szakemberek (posztgraduális hallgatók is), akiknek diplomája 3

évnél nem régebbi;

o doktorandusz hallgatók, illetve doktorjelöltek, akkor is, ha diplomájuk 3 évnél

régebbi. Feltétel: a doktori dolgozat leadása legkorábban 1 évvel az ösztöndíj

megkezdését követően történik.

– Magyar nemzetiség

– Magyarországi egyetemen szerzett diploma

– Legalább „jó” minősítésű MSc diploma (BSc diploma nem elegendő)

– Magyarország, illetve az EU szempontjából aktuális téma.

– Konkrét gyakorlati hely, német partnerintézmény megnevezése nem pályázati

feltétel.

– Írásbeli pályázati anyagok online benyújtása, valamint személyes bemutatkozás

és a kutatási terv ismertetése német vagy angol nyelven.

– Német vagy angol nyelvtudás. Az ösztöndíj megkezdéséhez a német nyelv

kellő szintű elsajátítása szükséges.

o Az ösztöndíjat elnyert pályázók részére a DBU 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot

szervez Osnabrückben a szakmai gyakorlat megkezdése előtt

(2018. augusztus 19-től), melyhez anyagi támogatást biztosít.

Szükséges pályázati anyagok:

1. Rövid kutatási terv, munkaterv (mely címet és 1 mondatos témamegjelölést is

tartalmaz)

2. Fényképes szakmai önéletrajz

3. Publikációs lista, projektek felsorolása (amennyiben ilyen van)

4. Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

5. Szakmai ajánlás (német vagy angol nyelven)

6. Nyelvvizsga bizonyítványok

A 4.-6. pontban felsorolt dokumentumokat a pályázat beadásakor elegendő

szkennelve feltölteni, de kérjük, hogy a pályázók az eredeti dokumentumokat a

személyes bemutatkozásra hozzák magukkal.

A 4. pontban írt iskolai végzettséget igazoló dokumentumok esetében:

– A végzett hallgatóknál a diplomabizonyítvány küldendő.

– A 2018. június végéig végző hallgatóknál pedig egy igazolást várunk a dékáni

hivataltól a végzés várható időpontjáról.

– A doktoranduszoktól, doktorjelöltektől 1 mondatos témavezetői igazolást kérünk

a doktori dolgozat leadásának várható időpontjáról. Ez annak a pályázati

feltételnek való megfelelés alátámasztásául szolgál, hogy a leadás legkorábban

1 évvel az ösztöndíj megkezdését követően fog történni.

A hallgatók kiválasztása:

1. A pályázati anyagok feltöltése az online felületen 2018. március 10.

12.00-ig

2. A 20 legjobb pályázó kiválasztása

3. A kiválasztott pályázók személyes bemutatkozása Budapesten (célok, tervek)

2018. április – május (a változtatás jogát fenntartjuk)

4. Az ösztöndíjat elnyert pályázók kiválasztása (kb. 10 fő, kb. 1 héttel a személyes

bemutatkozás után)

5. 3 hetes intenzív nyelvtanfolyam Osnabrückben (2018. augusztus 19-től)

6. Csoportos bevezető képzés Osnabrückben (augusztus vége/szeptember

eleje)

Az ösztöndíjas időszak ajánlott kezdése: 2018 szeptember.

Az ösztöndíj összege 1250 Euró havonta. A gyakorlatot végző fizetés nélküli

munkaviszonyt létesít a gyakorlat időtartamára. Az ösztöndíj nem adóköteles.

Jelentkezési határidő és a jelentkezés módja:

Jelentkezési határidő: 2018. március 10. 12:00

Az online pályázatokat a Deutsche Bundesstiftung Umwelt honlapján a

következő link alatt várjuk: https://www.dbu.de/2588.html

illetveangol nyelvű pályázat esetén https://www.dbu.de/2608.html

A beérkezett pályázatok befogadásáról visszaigazolást küldünk.

Személyesen, e-mailben, valamint postai úton történő beadásra nincs mód.

További információ az ösztöndíjjal kapcsolatban az alábbi e-mail címen

kérhető: dbuosztondij@gmail.com

Szeltnerné Winhardt Ildikó

MNOÖ Északi Regionális Iroda

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Tel.: 06/23-445-048

Fax. 06/23-440-378

Mobil: 06/30-86-26-831

E-mail: emnosz@emnosz.hu

Web:www.emnosz.hu

« vissza