NEMZ-KSZP-020-0047
A „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda részére a nevelési feladatok ellátást segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása

Azonosítószám: NEMZ-KSZP-020-0047

 

A pályázati támogatásból felszerelt tematikus szoba (Nyelvi és digitális szoba) és a modern pedagógiai fejlesztőeszközök alkalmasak új óvodapedagógiai módszerek, technikák alkalmazására, a BTMN és SNI gyermekek fejlesztése is eredményesebb. Az interaktív kijelzővel, kényelmes ülőpárnákkal, Bee-bot robot méhecskével, fejlesztőeszközökkel berendezett digitális és nyelvi szoba, valamint a tornaszobába telepített 2 mászófal jelentős innováció és erős motiváció a pedagógusok számára is, így a nagyobb eredményesség biztosított. Az intézmény óvodapedagógusai a tanulási tevékenységek szervezésénél ezekkel a lehetőségekkel előtérbe helyezik a differenciáló módszereket, az éves projekttervek alapján a tanulást elsősorban mozgásba ágyazott, irányított tevékenységekkel, tapasztalat-és élményszerző programokkal, tematikusan szervezett kislétszámú csoportfoglalkozások szervezésével valósítják meg. Az IKT eszközök használatát, az interaktív kijelző használatát, a mászófalakat, természetes elemként helyezik a módszertanukba. E pedagógia célja és eredménye a gyermekek egyéni szükségleteinek maximális kielégítése és - az adott képességprofiljuk ismeretében a tudatos képesség és személyiségfejlesztés, testi-lelki edzettség. Ehhez szorosan hozzátartozik a gyermekek kiemelkedő képességeinek (tehetségcsíráinak) felismerése, gondozása.

 

Aktuális társadalmi és technikai változások szülték, hogy a hagyományos családi szerkezetek és szerepek megváltoztak, mindennapjaink természetes és elengedhetetlen része lett a digitális eszközök sokaságának használata, mely új életvitelt hozott gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak.

A kisbabákat már születésük előtt, magzati szakaszban rengeteg olyan új hatás és inger éri, amely a születés utáni fejlődésükre sokszor hátrányos, vagy bizonyíthatóan negatív hatást gyakorol. Az ,,alfa generáció” más testi-lelki-értelmi jellemzőkkel, szükségletekkel, más kommunikációval, más fejlődésdinamikával és egyre gyakrabban előforduló beilleszkedési-tanulási-magatartási zavarral vagy sajátos nevelési igénnyel rendelkezik. Ezekre a ,,másságokra” az óvodáknak reagálniuk kell az eredményes nevelés-oktatás érdekében. Az általánosan használt pedagógiai módszereket egyre inkább korszerű megoldásokkal szükséges kiegészíteni, így hatékonyabbá válik a gyermekek fizikai- értelmi és érzelmi fejlesztése.

A mai kor gyermekeinek nagyrészére jellemző a gyenge és szórt figyelem, az alacsony szintű monotónia tűrés, fokozott impulzivitás, idegrendszeréretlenség. A pedagógusok gyakran érzik magukat eredménytelennek, különösen a frontális jellegű szervezési formákban. Új módszerek elsajátítására van szükség, így az óvodapedagógusok a frontálisan szervezett nagylétszámú foglalkozások csökkentésével, új pedagógiai módszerek-, kooperatív technikák bevezetésével, kislétszámú csoportokban, differenciálva valósítják meg a tanulást. Helyszínileg a csoportszobán kívül az óvodaudvaron, az óvoda fejlesztő helyiségeinek és lehetőségeinek kiaknázásával, illetve óvodán kívüli sokféle helyszíneken szervezhetik meg a gyermekek tapasztalatszerző foglalkozásait. Csökken a BTMN gyermekek száma, növekszik a pedagógusi eredményesség-hatékonyság, a gyermekek egyéni fejlettségi szintje optimalizálódik, eredményesebben megvalósul a tehetségcsírák felismerése.