XI. A. fejezet

XI. Fejezet: A mai Újhartyán

 

 

Alig találtunk a községet, annak utcáit, házait, részleteit bemutató régi képet. A valamikor volt képeslapok elfogytak, áthulltak az idők rostáján, a (vándor) fényképészek pedig a fontos eseményekre megrendelést adó családra fókuszáltak. Senki sem gondolt arra, mennyire kíváncsiak is leszünk majd mi, az ezredforduló táján élők az akkori Újhartyánra.

E könyv nagyjából a fotózás kezdeteitől 1950-ig készült képeket adja közre, e fejezettel azonban kivételt tettünk. Úgy gondoltuk, hogy ez a fejezet kimondottan az 50-100 év múlva élőknek szól: így nézett ki a falu az Úr 2005. esztendejében a levegőből, autóra szerelt emelőkosárból, vagy gyalogosan, séta közben fényképezve.

A látvány önmagáért beszél, a településen élők szemének megszokott az, ami az idetévedteket olyan elragadtatott megnyilvánulásra készteti, mint az ipari parkban termelő egyik cég európai alelnökét, aki a bajor, osztrák falvakhoz hasonlította Újhartyánt.

E könyv szerkesztője számtalan beszélgetésre hivatkozhat – korábban a környék újságjának a 3falu-nak a szerkesztője volt -, amikor állítja: Újhartyánról ebben a térségben az az általános vélemény, hogy a község lakói jól sáfárkodtak az ősök által rájuk hagyott örökséggel, éltek a rendszerváltozással újjászületett önkormányzatiság adta lehetőségekkel és a település történelmének legintenzívebb fejlődési szakaszát élte meg máig, 2005. őszéig.

Íme a nem teljes, leltárszerű felsorolás:

 

1992. tornaterem felépítése

1993. telefonhálózat kiépítése

1995. szennyvíztisztító ( Kakucs községgel közös beruházásban) megépítése

1996-1997 . víz- és csatornahálózat, vízmű kiépítése

1999-2001. a község útjainak portalanítása, aszfaltozása ( ekkortól minden közmű

minden telekhatáron ott található), építészeti nívódíjas iskolabővítés

és -felújítás, a Szép utca egységes utcaképének kialakítása, megújítása,

járda építése Hunyadi és Fő utcákban

1999.- ipari park kialakítása, infrastruktúra kiépítése 24 hektáron; a jelenleg ipari

parki terület 86 hektár

2004. egészségház és négy település ( Inárcs, Kakucs, Újlengyel és Újhartyán )

ügyeletének kiépítése

2005. faluközpont építés, térkialakítás (tervezett befejezés 2006. június).

 

 

 

XI. Kapitel: Das heutige Neuhartin

 

Wir fanden nur kaum alte Bilder über die Gemeinde, deren Straßen, Häuser, Details. Die einstigen Blätter sind alle, sie sind unter den Schatten der Vergangenheit schon versunken, die wandernden Fotographen konzentrierten sich auf die Ereignisse der Familie, die sie beauftragt hat. Niemand hat daran gedacht, wie neugierig wir am Jahrtausendwende auf das damalige Neuhartin sein werden. Dieses Buch enthält die Fotos von den Anfängen der Fotographie bis zu den fünfziger Jahren, mit diesem Kapitel machten wir aber eine Ausnahme. Wir denken, dass dieses Kapitel ausgesprochen für die 50-100 Jahren später hier lebenden Nachkommen gemacht ist: so sah das Dorf im Jahre 2005 aus der Luft, aus einem Korb auf dem Hebekran oder zu Fuß fotografiert aus.

Der Anblick spricht für sich selbst, der für die Einwohner so gewohnte Anblick zwingt die Gäste zu solchen entzückten Äußerungen, wie den Wizepräsidenten einer europäischen Firme in dem Industriepark, der Neuhartin den bayrischen und österreichischen Dörfern ähnlich sah.

Der Redakteur dieses Buches – der in Dabas lebt und aus Lajosmizse stammt – fühlt sich bestätigt, als er sagt, dass die heutigen Einwohner gut mit der Erbe der Ahnen wirtschaftet haben, die von der mit der Wende neugeborenen Selbstverwaltung gegebene Möglichkeiten gut ausgenutzt haben und so die Siedlung ihre größte Entwicklung bis zum Herbst 2005 erlebt hat.

Hier ist eine nicht vollkommene Aufzählung

 

1992. Sporthalle

1993. Telefonnetz

1995. Kläranlage (gemeinsam mit der Gemeinde von Kakucs)

1996-1997. Ausbau des Wassernetzes und der Kanalisation, Wasserwerk

1999-2001. Asphaltierung der Wege der Gemeinde (seitdem ist das Kommunalwerk bei allen Grundstücken zu finden), Erweiterung der Schule mit einem Niveaupreis erhaltenen Bau, Ausbau des einheitlichen Straßenbildes in der Szép Straße, Bau des Gehsteiges in der Hunyadi und Hauptstraße

1999- Ausbau des Industrieparks und Infrastruktur auf 24 Hektar, das heutige Industriegebiet beträgt schon 86 Hektar

2004. Bau des Gesundheitszentrums und Ausbau des Inspektionsystems der vier Siedlungen (Inárcs, Kakucs, Újlengyel und Neuhartin)

2005. Bau des Dorfzentrums, geplante Übergabe: Juni 2006

 

 

 

Chapter XI Újhartyán today

We could hardly find any old photos showing the streets, houses and details of the village. There are no postcards left, and the (traveling) photographers focused always on the families who ordered their services on important occasions. No one thought how curious we, the people living on the turn of the Millennium, would be about the past Újhartyán.

This book discloses photographs taken from the beginning of photography until 1950, but this chapter is an exception. The idea is to dedicate this chapter to the ones who will live in 50-100 years to show what our village looked like in 2005 from the skies, from a lift-basket fixed on the top of a car, or simply taking photos walking on the streets.

The prospect is clear, the scenery, what people living here are used to, makes strangers amazed: a European Vice President of one of the companies operating in the industrial park compared Újhartyán with the villages in Bavaria and Austria. The editor of this book, who lives in Dabas and comes from Lajosmizse, is justified when saying: the people of the village managed the heritage of their ancestors well, and took the opportunity of forming municipalities brought by the changes of the political regime, that way going through the period of biggest developments of its history until the autumn of 2005.

Here is an incomplete, inventory type of list:

 

1992. Gym

1993. Phone network

1995. Sewage water purification (a common investment with the village of Kakucs)

1996 – 1997 Building out of the water and sewarage system

1999 – 2001 Dust exhaust and asphalting of the roads of the village (since then, every public utility can be found at every piece of land), expansion and renovation of the school building for which the village gained a constructor price, the creation of the unified picturesque of Szép street, building of pavements in Hunyadi street and Fő street

1999 - Creation of the industrial park, building out of the infrastructure on 24

hectare, the current territory of the industrial park is 24 hectare

2004 - lding of a health center and building out the duty service in four villages

( Inárcs, Kakucs, Újlengyel és Újhartyán )

2005 - lding of a village-center and square, planned date of finishing is July,

 


A fejezet képei
« vissza