2019.06.20. Képviselő testületi ülés

Értesítem, hogy a Képviselő-testület 2019. június 20-án (csütörtök) 17 órakor testületi ülést tart az alábbi napirendben, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Helye: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal

Napirend:

1.)Újhartyáni Bölcsőde névadása

Ea: polgármester

2.)Újhartyáni Bölcsőde térítési díjának megállapítása

Ea: intézményvezető3.)Bölcsőde eszközbeszerzésének eredményhirdetése

Ea: polgármester

4.)Új Könyvvizsgálói megbízatás elfogadása

Ea: Polgármester

5.)Kulturált Település Környezet díj

Ea: polgármester

6.)Tájékoztató a város belvíz elvezető rendszerének helyzetéről, a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a külterületi árkok, csatornák állapotáról

Ea: polgármester

7.)Önkormányzat 2019. évi III. negyedévi likviditási terve

Ea: polgármester

8.)OKÖT társulásról beszámoló

Ea: polgármester

9.)Egyebek:

Újhartyán, 2019. 06. 14.

Tisztelettel:Schulcz József Polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

« vissza