2020.08.27. Képviselő testületi ülés

Értesítem, hogy a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-én (csütörtök) 17 órakor testületi ülést tart az alábbi napirendben, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Helye: ÚjhartyániPolgármesteri Hivatal

Napirend:

1)Intézményi ingatlanok adásvételi szerződésének elfogadása

Ea: nemzetiségi elnök

2)Eperke Bölcsőde alapító okirat módosítása székhelyváltozás miatt

Ea: jegyző

3) Háziorvosi Ügyelet Intézményfenntartó társulás társulási szerződés módosítása

Ea: jegyző

4)Óvoda épület javítása

Ea: polgármester

5) Szociális tűzifa pályázat

Ea: polgármester

6)Egyebek: - Pótmunkák

-Tájékoztató kiegészítő támogatásról

-UTÜ-OKIP Kft cég átnevezése

-Presszó bérbeadása

-Városfejlesztő Kft további sorsa

-Bölcsőde és Hivatal új épületének biztosítása

Újhartyán, 2020. augusztus 14.

Tisztelettel: Schulcz József Polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

« vissza