2021.10.07. Képviselő testületi ülés

Értesítem, hogy a Képviselő-testület 2021. október 7-én (csütörtök) 17 órakor testületi ülést tart az alábbi napirendben, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Helye: ÚjhartyániPolgármesteri Hivatal

Napirend:

1.)Dabasi Tűzoltóság 2020. évi beszámolója

Ea: tűzoltóparancsnok

2.)2021. évi költségvetés módosítása

Ea: jegyző

3.)2021. IV. negyedévi likviditási terv elfogadása

Ea: pénzügyi vezető

4.)Pest Megyei kitüntetődíj ajánlása

Ea: polgármester

5.)Behajtási rendelet hatályon kívül helyezése

Ea: aljegyző

6.)SZMSZ módosítása

Ea: aljegyző

7.)Gördülő Fejlesztési terv jóváhagyása

Ea: aljegyző

8.)Településrendezési módosítási szerződés módosítása

Ea: jegyző

9.)Szociális tűzifa rendelet elfogadása

Ea: jegyző

10.)Egyebek:

Újhartyán, 2021. szeptember 30.

Tisztelettel:  Schulcz József   Polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK
« vissza