2022.05.19. Képviselő testületi ülés

Értesítem, hogy a Képviselő-testület 2022. május 19-én (csütörtök) 17 órakor testületi ülést tart az alábbi napirendben, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Helye: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal

Napirend:

1.)Gyámügyi beszámoló elfogadása

Ea: jegyző

2.)2021 évi Közművelődési beszámoló, valamint a 2022. évi rendezvények ismertetése

Ea: Intézményvezető

3.)13/1999 (VIII.05.) számú ÖNK rendelet felülvizsgálata

Ea: jegyző

4.)UTÜ-OKIP Kft beszámolója

Ea: Szakács József ügyvezető

5.)2021. évi zárszámadás elfogadása

Ea: pénzügyi bizottság elnöke

6.)Helyi adórendelet módosítása

Ea: jegyző

7.)2022. II. negyedévi likviditási terv elfogadása

Ea: pénzügyi bizottság elnöke

8.)2021. évi belsőellenőri beszámoló elfogadása

Ea: Csernáné Derdák Éva belsőellenőr

9.)Alapítványok beszámolói

Ea: elnökök

10.)„Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadása

Ea: polgármester

11.)Egyebek:

Újhartyán, 2022. 05. 13.

Tisztelettel:Schulcz József  Polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

« vissza