Polgármesteri beszámoló 2019-2024

Vissza
Polgármesteri beszámoló 2019-2024
2024.04.19.

 

2019-2024

5 év beszámolója

 

Egy-egy választási ciklus vége minden esetben számadásra késztet. Az öt évvel ezelőtt megválasztott testület dolga, hogy leltárt készítsen arról, hogy hogyan és milyen irányban fejlődött a település, mit sikerült elérni, milyen fejlesztések valósultak meg, indultak el, és mik a további rövid és hosszútávú fejlesztési elképzelések.

2019-ben

elkészült a komplex fejlesztési stratégia Újhartyán jövőjéről. Dr. Trócsányi András docens, a Pécsi Tudományegyetem Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék vezetője bevonásával. A jövőkép megalkotása, prioritások megfogalmazása, volt a cél.

Újhartyán városának a közeljövőben megoldandó fejlesztési elképzelései:

Általános iskola bővítése felújítással:

A jelenlegi és az elkövetkező évek létszámadatai alapján szükségessé vált az iskola bővítése, amelynek kihasználtsága a tantermek figyelembevételével már most 120%. Azbeszt tető van a Tornatermen, annak mentesítése szintén égető fontosságú.

Idősek otthona építés

A régi Polgármesteri Hivatal épületét átterveztette az Önkormányzat a Helyi Sváb közösség számára 16 férőhelyes idősek bentlakásos, kétágyas otthonává. Ezen épület keretein belül kap helyet a napközbeni idősek otthona, valamint civil szervezetek is.

Sportcsarnok építése

Újhartyán egyetlen sportolási lehetőséget biztosító épülete az Általános Iskola tornaterme. Ennek kihasználtsága a gyerek részéről is magas, a településen élők mozgási igényüket csak este 19 óra után tudják gyakorolni. Például a pingpongosok este 22 óra után távoznak az épületből. A vírusjárvány ideje alatt tapasztalhattuk a legjobban, hogy érthetődön ugyan, de nem lehet teret engedni a délutáni tömegsport és egyéb mozgási lehetőségeknek, hiszen közintézményről van szó, nem vehetik igénybe.

Településközpont térrendezése

Megépült a település központjában az Új Polgármesteri Hivatal. Szükséges a központ teljes térrendezése. Térkialakítás, parkoló építése.

Kerékpár út kiépítése Újhartyán-Halastó (Hernád felé) között

A két település közötti forgalom nagyon megnőtt, egyre többen járnak rajta kerékpárral mindkét irányba, ami igen életveszélyes szituációkat szül. (Építési eng. terv rendelkezésre áll, a beruházás várható költsége bruttó: 800.000.000.-Ft)

Helyi rendőrőrs építése a településközpontba.

Az új polgármesteri Hivatal tervezésekor, figyelembe vettük, hogy II. ütemben egy olyan épület létesítésére legyen lehetőség, amiben helyet kap a Dabasi rendőrkapitányság kirendeltségeként helyi rendőrőrs, illetve bank és posta is ezen épületben kapna helyet.

Sváb művelődési ház építése

Településünk sváb gyökerű, de sajnos nincs a közösségnek művelődési háza, rendezvényterme, ahol összejöhetne, rendezvényeket tarthatna.

2020-ban

Erre az évre rányomta bélyegét a Covid járvány. Ennek ellenére befejeződött a bölcsődeberuházás, amelynek keretében elkészült a 24 férőhelyes Eperke névre keresztelt bölcsőde 2020. november 16-án kinyitotta kapuit.

Ez év szeptemberében az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal átköltözése megtörtént, az új székhelyre (2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7).

Lezárult az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének épületenergetikaifelújítása. A korszerűsítés során kicserélték az iskola épületénben, valamint a tornateremben és az étkező eredeti részén található nyílászárókat. Szigetelték a betonburkolatos lábazatot, valamint megtörtént az épületek homlokzatának és mennyezetétnek hőszigetelő rendszerrel való szigetelése is. Évaboltot átalakítottuk nemzetiségi tanteremmé.

 

A régi hivatal épületében, Fő utca 21. szám alatt az alábbi szervezeti egységek kaptak helyt 2020. október 1-től:

• Körzeti Megbízott

• Dabasi Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Újhartyáni

Családsegítő kirendeltsége

• Falugazdász

• Nyugdíjas klub

Ebben az évben július 1-től új gyermekorvosa van településünknek, Dr. Vágány Valéria.

2021-ben

Liget utca új térburkolat kapott, ezzel együtt az utca csapadékvízelvezetése és fásítása is megtörtént.

Ipari parkban hálózatfejlesztési bővítés vált szükségessé. A beruházás keretében új víztorony és hozzá tartozó kút és tisztítómű épült ki, valamint a szennyvíztisztító telepen új gépészet került beüzemelésre.

A biztonságos parkolás érdekében az önkormányzat elkészítette a Pipacs utca felöli Hunyadi úti parkolósávot.

Tovább folytattuk az utcák felújítását, így a Gárdonyi utcát teljes egészében felújítottuk és be fásítottuk.

Fő utca egyik oldalán kiépítésre került kerékpár sáv a templomtól a Takarékig.

Jégszíntér elnevezésű korcsolyapályának és közösségi térnek adott helyet a Városháza előtti tér.

2022-ben

2021-ben elkezdődött kerékpárút építése a Fő utcán egységes utcaképet kialakítva így. Az egyik oldal 2021-ben elkészült, a másik oldal is befejeződött 2022-ben.

Ebben az évben felújítottuk a Muskátli vendéglő mellékútját és annak kikanyarodását a 405-os főútra.

A „Bagolyfészek” szálláshely udvarán kiállító teret hoztunk létre.

Új, részben pályázati pénzből, ételszállító gépjárművet vásároltunk.

2023-ban

Dabas Város Önkormányzatával közösen valósult meg az a beruházás, amelynek eredményeként elkészült az Újhartyán és Dabasi-szőlők között, a két települést összekötő kerékpárúthálózat, mellyel újabb közösségi teret hoztunk létre a két település között.

Epres utca fejlesztés keretében kiszélesedett az Epres utca, illetve mindkét oldalon járda került kialakításra egyen fasorral együtt.

Elkezdődött a Gödör parkfejlesztése.

Az Újsor és a Petőfi Sándor utcákban padkarendezésre került sor. A teljes belterületi úthálózat kátyúzása megtörtént, illetve 3 helyen is fekvőrendőrt helyeztünk ki a lakosság kérésére.

Leader pályázat keretében 2 db okospad beszerzése megtörtént.

2023-tól a búcsú helyszínének a Hernádi út végén lévő Sportcsarnok tartalék területet jelölte ki a képviselő-testület. Ezen helyszínen sikeresen megrendezésre került a 2023. évi búcsú.

2024-ben

A ciklus végén, 2024-ben ünnepelte Újhartyán betelepítésének 260 éves jubileumát. Ez a kerek évforduló erősített meg bennünket abban, hogy akkor járunk a helyes úton, ha megőrizzük azokat az értékeket, amelyek a múltban is sikeressé tettek bennünket, erősítették önazonosságunkat, alakították lokálpatriotizmusunkat. A fenntarthatóság, a fejlődés záloga a helyi társadalom erejében rejlik. A város közösségében, amelyet meghatároz évszázados hagyománya, szokásrendszere. Nekünk, a jelen kihívásaira választ keresők feladata éppen ezért az, hogy hidat építsünk a múlt értékei és a jelenkor elvárásai között. Célként azt fogalmaztuk meg, hogy a múlt erős alapjaira építkezve egy modern, a XXI. századi igényeknek megfelelő, élhető kisvárost építsünk. Olyan kisvárost, ahol folyamatosan emelkedik a fiatalok aránya magas foglalkoztatottság és vállalkozássűrűség. Elkészült a „Béla Gödör” rekonstrukciója. A Hősök tere átépítése elkezdődött.

Ugyan 2013-ban nyertük el a Befektetőbarát település címet, de úgy gondoljuk, hogy ezt ma is megszolgáljuk. Az elmúlt években nem csak a szociális fejlesztésekre koncentráltunk, hanem azokra a beruházásokra is, amelyek révén növelni tudjuk a város bevételeit. Ez több éves munka volt.

....

A teljes beszámoló megtekinthető itt..