INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI TERV- Újhartyán Város Önkormányzata a járványügyi helyzetben hozott rendkívüli intézkedéseiről

 

INTÉZKEDÉSI TERV

Újhartyán Város Önkormányzata a járványügyi helyzetben hozott rendkívüli intézkedéseiről

2020. március 28-tól visszavonásig

 

 Az új koronavírus (SARS-CoV-2) megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzet miatt az alábbi intézkedési tervet alkotja Újhartyán Város Önkormányzata.

Az Újhartyáni Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozta, hogy az új koronavírus járvány lecsendesedéséig nem szervez külföldi szakmai programokat, valamint nem fogad delegációk, a meghirdetett városnapot lemondja, valamint rendezvényeit, közösségi eseményeit (színházi előadás) más, későbbi időpontokban rendezi meg.

Helyi Operatív törzs létrehozása

Katasztrófaveszély idején, illetve kihirdetett veszélyhelyzet során a Polgármester az operatív tevékenység közvetlen irányítására operatív munkaszervezetet működtet.

A Polgármester, mint a települési polgárvédelmi parancsnok akadályoztatása esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2019. (XI.6.) önkormányzati rendelet 69. § (7) bekezdése alapján általános helyettese, Dr. Kökényesi Imre alpolgármester látja el feladatait, amennyiben pedig ő is akadályoztatva lenne, úgy Dr. Szikszay Péter alpolgármester. 

A Helyi Operatív Törzs megalakításának célja a koronavírus járvány megfékezése Újhartyán városban, valamint a járvány következményeinek enyhítését célzó intézkedések összehangolása.

Schulcz József polgármester- Polgárvédelmi parancsnok a gyakorlati járványügyi intézkedések megtétele céljából az alábbi helyi operatív törzset hozza létre:

Helyi Operatív Törzs tagjai:

Göndörné Frajka Gabriella jegyző- operatív törzs vezetője

Balogh Ágnes polgárvédelmi és közbiztonsági referens- operatív törzs vezetője helyettese

Tunner Mária aljegyző- operatív törzs hatósági ügyintézője

Rajszki Roland polgárvédelmi és közbiztonsági referens helyettese- operatív törzs tagja

Szalay Ildikó iktatási referens- operatív törzs adminisztrátora

Gelle Tiborné takarító- operatív törzs tagja

Dr. Kökényes Imre háziorvos- operatív törzs egészségügyi tanácsadó

Nagy Judit Lucia élelmezés vezető- operatív törzs tanácsadó

Fajth Kornél ügyelet vezető- operatív törzs tanácsadó

Maczák-Varga Emese bölcsőde vezető- operatív törzs tanácsadó

Rizmajer Ildikó óvoda vezető- operatív törzs tanácsadó

Bambuk László iskola igazgató- operatív törzs tanácsadó

Slonszki Ferenc járőrszolgálat vezetője- operatív törzs tanácsadó

Barta Kornélia védőnő- operatív törzs tanácsadó

Dr. Sárosi Nándor gyógyszerész- operatív törzs tanácsadó

Tölli Andrea MagTV vezetője - operatív törzs tanácsadó 

A Helyi Operatív Törzs feladatköre:

Az operatív törzs feladata a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok, összetett katasztrófavédelmi műveletek tervezése, koordinálása, illetve az azzal összefüggő adatok gyűjtése, feldolgozása és értékelése, továbbá a Polgármesteri (Polgárvédelmi parancsnoki) szintű döntéseinek szakszerű előkészítése.

A Helyi Operatív Törzs az országos közegészségügyi helyzetet figyelemmel kísérve hozza meg javaslatait. A helyi intézkedések egyrészt a kormányrendeletek és vonatkozó jogszabályok által központilag meghatározott feladatokat fedik le, másrészt a speciális újhartyáni aktualitásokat kezelik.

Intézményi ellátás

·Eperke Bölcsőde Újhartyán: A települési önkormányzat polgármestere a 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2. § alapján a bölcsődében 2020.03.16-tól határozatlan időre rendkívüli szünetet rendelt el, a bölcsőde határozatlan ideig zárva tart. Szülői igény alapján az óvodában a gyermekek felügyelete biztosított kiscsoportos létszámban. 

·Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda:A települési önkormányzat polgármestere a 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2. § alapján egyeztetve a nemzetiségi önkormányzat elnökével az óvodában 2020.03.16-tól határozatlan időre rendkívüli szünetet rendelt el, az óvodahatározatlan ideig zárva tart Szülői igény alapján az óvodában a gyermekek felügyelete biztosított kiscsoportos létszámban.

·Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola: A koronavírus járvány terjedése miatt tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött a Kormány 2020. március 16. napjától. Az oktató-nevelő munka digitális átállása Újhartyánon gyorsan és példaértékűen megtörtént, a gyermekek oktatása zavartalanul működik. A tanulók oktatási céllal a köznevelési intézményben nem tartózkodhatnak. Ammenyiben szülői igény merül fel, munkanapokon az iskola megszervezi a tanulók kiscsoportos felügyeletét.

·Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár: határozatlan ideig zárva tart, az tervezett előadások, rendezvények lemondásra kerültek és későbbi időpontban kerülnek megtartásra, amelyről a lakosság majd értesítve lesz.

·Rozmaring Idősek Napközi Otthona: az idős személyek járványügyi veszélyeztetettségére tekintettel határozatlan ideig szünetel a működése

·Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadásfelfüggesztésre került 2020. március 16-tól. Telefonos, e-mailen történő ügykezelés hétköznapokon 8-15 óráig történik. Kérelmek, beadványok leadására postai vagy elektronikus úton van lehetőség.

A koronavírus okozta járványveszélyről tájékoztató anyagok a város honlapján és Facebook oldalán naprakész frissítéssel valósul meg. Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájukat 2020. április 1-jével otthoni vagy megosztva otthoni és hivatali munkavégzés keretében látják el, ezzel biztosítva a hivatal zökkenőmentes működését. Felmérésre kerültek azon munkakörök, amelyekben lehetséges a homeoffice munka. A Hivatal járványveszély okozta intézkedési terve munkakörökre lebontva szabályozza a munkavégzés szabályait.

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalban tervezett polgári szertartásokról szóló 2-7/2020. jegyzői utasítás tartalma alapján a házasságkötő teremben csak korlátozott létszámban lehet részt venni a polgári szertartáson. A járványveszély okozta rendkívüli helyzetben a külső helyszínen történő házasságkötés határozatlan ideig szünetel a csoportos emberi érintkezések elkerülése szempontjából.

A Hivatal épületében ózongenerátoros fertőtlenítéssel kerül sterilizálásra a hivatali dolgozók egészségének megőrzését biztosító munkahelyi környezet.

·Újhartyáni Városi Sport Egyesület: a járványügyi veszélyeztetettségére tekintettel határozatlan ideig szünetel a működése.

·A Dabasi Családsegítő Szolgálat újhartyáni kirendeltsége Hősök tere alatti épülete határozatlan ideig szintén zárva tart. Családlátogatásra csak krízis esetben van lehetőség; Krízis, illetve nehéz helyzetbe kerülés esetén a szolgálat 06-20-252-99-89 telefonszámán további tájékoztatást ad. A Szolgálat általános készenléti ügyelet száma 0-24 órában elérhetőek a 06-70-337-63-37.

Önkormányzati segítség az idősek számára

A járványhelyzetben fokozott figyelmet kell fordítani az idősebb emberekre. A koronavírus járvány legveszélyeztetettebb csoportja az idősek, elsősorban 65 év felettiek, így fokozott figyelmet kell fordítani rájuk. Egészségük, életük védelmében elő kell segíteni, hogy az idősek otthonukon kívül ne érintkezzenek senkivel! A segítségre szoruló idős lakosok ellátásához a járványveszély idején az önkormányzat segítséget nyújt.

Az önkormányzat felmérte a városban 65. életév feletti személyek ellátását, és napi szinten az Öregek otthona vezetője személyes kapcsolatot tart nem csak az otthon tagjaival, hanem minden érintett korú lakossal. Elektronikus felületen vagy telefonon bárki bejelentheti, ha idős, segítségre szoruló ismerőse, rokona ellátásáról nem tudnak gondoskodni és az önkormányzat segítségét kéri melegétel biztosítás, gyógyszerbeszerzés, bevásárlás tekintetében.

Szociális ellátások

Az önkormányzat a lakosok védelme érdekében egyéni védőeszközök beszerzéséről gondoskodott. A településen élők számára mosható maszk kerül kiosztás, ezzel hozzájárulva a vírusfertőzés csökkentéséhez. A maszk nem garantálja a járvány elleni védelmet, a megelőzés szempontjából ajánlott viselni a tömeges megbetegedések idején.

A maszk viselésének is megvannak a maga szabályai, csak akkor van értelme, ha helyesen viseljük.: „A maszk fel- és levételekor alaposan kezet kell mosni szappannal, a szájmaszkot pedig viselése közben kívülről nem szabad megfogni, nem szabad hozzá vagy az archoz, szemhez, orrhoz, szájhoz nyúlni, mert a vírus gyakran pont a szennyezett kézről kerül legtöbbször a nyálkahártyára.” A mosható szájmaszkokat az első használat előtt, majd minden használat után 60, de leginkább 90 fokon mossa ki, majd vasalja át!

Fontos azonban megjegyezni. hogy önmagában a szájmaszk nem véd meg a vírus ellen, minden más ajánlást is be kell tartani, mint a gyakori és alapos kézmosás, a kétméteres távolság másoktól, valamint a szoros kontaktok elkerülése.

Döntőnek tartjuk megjegyezni, hogy a legfontosabb továbbra is az, hogy aki csak teheti, maradjon otthon, és mindig csak egy ember menjen vásárolni, de ő is csak akkor, amikor az már nagyon szükséges.

Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy annak, akinek tünetei vannak és potenciálisan koronavírus-fertőzött, az se szájmaszkban, se anélkül ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon.

Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás az ellátottak körében felmérésre kerül és biztosítják azok számára, akik igénylik a szolgáltatást. Ajelzőrendszeres házi segítségnyújtást továbbra is biztosítja az intézmény

Háziorvosi ellátás

A felnőttek háziorvosi ellátása a továbbiakban is a rendelőben történik. Háziorvosi közlemény értelémben csak indokolt és halaszthatatlan esetben menjenek a betegek a rendelőbe. A páciensek a rendelő előtti területen kötelesek várakozni, egyszerre csak egy beteg léphet be az épületbe a zárt térben való fertőzés kockázatának csökkentése érdekében.

A legtöbb betegség otthon kezelhető, online recept-felírással, tanácsokkal uralni tudjuk a kialakult helyzetet. Ha szerencsétlen módon olyan beteg kapja el a korona vírust, akinek egyéb betegsége is van, melyek közül a szív és légzőszervi betegségek a leginkább veszélyesek, akkor is az első az otthonmaradás, sok folyadék fogyasztása, hörgőtágítók szedése, lázcsillapítás. Ennek az oka, az egészségügyi személyzet védelme, mert ha ők is megbetegszenek, nem lesz aki ellássa a betegeket.

A gyógyszerkiváltást megkönnyítő intézkedést jelent, hogy a rendelőben telefonon (29 372-152) vagy e-mailen (orvos.ujhartyan@upcmail.hu) TAJ szám megadása alapján rögzíteni tudják az e-receptet, ezzel csökkentve a személyes találkozások számát. Ennek alapján a gyógyszertárban TAJ-kártya és személyi igazolvány felmutatásával a gyógyszerkiváltás megoldódott. A beutaló kiállítás szinten telefonon és elektronikus úton kérhető.

Az Egészségházban biztosított szakellátások (nőgyógyászat, reumatológia, pszichológia) határozatlan ideig szünetelnek.

Az Egészségház épületében napi szinten ózongenerátoros fertőtlenítés garantálja a steril körülményeket az orvosi ellátás során. 

Gyermekorvosi ellátás

A gyermekorvos nyilatkozata értelmében 2020.03.17.-től határozatlan időre az újhartyáni házi gyermekorvosi rendelőben megszűnik a személyes kontaktussal járó betegellátás. A gyermekorvosi rendelés során a páciensek távkonzultáció formájában lesz elérhető telefonon és email címen (Tel.: 06 30 896 0122, gyermekorvos@hernad.hu). 

Védőnői szolgálat

A járványbeszély idején, különös tekintettel a kisgyermekek egészségének védelme és megőrzése érdekében kizárólag telefonos védőnői tanácsadás működik. 

Orvosi ügyelet biztosítása

A Házorvosi Ügyelet működésének biztosítása a járványveszély idején kiemelt jelentőséggel bír, tekintettel arra, hogy az ügyelet Újhartyán mellett más környező települések betegeinek ellátásról gondoskodik.

A Háziorvosi Ügyelet egészségügyi biztonsági intézkedési tervében kerül meghatározásra a járványveszélyben legalapvetőbb gyakorlati intézkedések szabályozása.

Az Ügyeletnek helyt adó újhartyáni egészségház épületében napi szinten ózongenerátoros fertőtlenítés garantálja a steril körülményeket az orvosi ellátás során.

Amennyiben ügyelő orvoshiány lépne fel, úgy a Népegészségügyi Osztály jár el, hogy kit tud kihelyezni a feladat ellátására.

Járőrszolgálat, közrend biztosítása

A város közrendjének zavartalan biztosítás ebben a rendkívüli helyzetben is alapvető kötelezettsége az önkormányzatnak. Jelenleg négy személy váltott rendszerben látja el a járőrszolgálat feladatát.

A járőrszolgálat feladatkörébe nem tartoznak olyan intézkedések megtétele, amelyek vonatkozásában az irányadó jogszabály nem tartalmaz rendelkezést. Tehát a kijárási korlátozás idején az üzletek biztosítása az üzemeltető kötelezettsége, és nem a járőrszolgálaté.

Konyha és kiszállítás biztosítása

A gyermekétkeztetés, közétkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A közintézményekben az ebédlő megszokott rend szerinti használata tilos, az önkormányzat házhozszállítással juttatja el az egytál melegételt az arra jogosultak számára, egyszer használatos edényekben. A kiszállításban az önkormányzat dolgozói átcsoportosítás révén végzik a feladatukat. Igény esetén bárkinek tudunk ebédet biztosítani előzetes bejelentés alapján, amelyet két nappal kell előre jelezni.

A Konyha zavartalan működése biztosított. Polgármesteri utasítás alapján az Eperke Bölcsődében foglalkoztatott munkavállalók a rendkívüli járványhelyzetre tekintettel 2020. április 1-vel a Konyhán kisegítő személyzeti feladatokat látnak el, váltott rendszerben. A Főzőkonyha dolgozói két csoportba osztva, kéthetes váltásban látják el az étkeztetési feladatokat, amelynek célja a Konyha folyamatos biztosítása, ennek érdekében úgynevezett „tartalékos karantén” bevezetése vált célszerűvé.

Jelenleg a Főzőkonyha két személyt alkalmaz szakácsként. A szakácsok tartalékosainak felmérése érdekében a helyi, szakács végzettségű lakosok kerülnek majd bevonásra, amennyiben ez a két személy nem tudja munkaköréből eredő feladatait ellátni, előzetes egyeztetést követően.

Szemétszállítás biztosítása

A járványveszély idején is zavartalanul kell biztosítani a hulladékszállítási közszolgáltatást. A hulladékgazdálkodás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Fel kell készülni arra az esetre, ha a jelenlegi szolgáltató személyzethiány révén vagy egyéb okból kifolyólag nem tudja biztosítani a hulladékelszállítást a helyi lakosoktól. Az Önkormányzat a hulladékszállítás zavartalan biztosítására felkészült, szükség esetén, indokolt esetben szemeteszsákot biztosít, a hulladék elszállításában pedig helyi vállalkozók segítségét kéri, akik rendelkeznek a szállításra alkalmas járművel és közreműködnek a közszolgáltatás biztosításában. A szeméttelep nem kerül/kerülhet bezárásra.

Zöldhulladék szállítás szünetel.

Sterilizálás és fertőtlenítés

Az önkormányzat rendelkezésére áll két ózongenerátor a fertőtlenítés érdekében, további beszerzés alatt áll, ennek megérkezése huzamosabb időt vesz igénybe. A sterilizálás napi szinten az Egészségház épületében történik. A hivatalban is biztosított a fertőtlenítés ózongenerátor által. A bölcsődében, óvodában, iskolában, tekintettel arra, hogy jelenleg az intézmények nem kerülnek igénybevételére, így a sterilizálás ózongenerátorral nem indokolt. Amennyiben ez a jövőben változik természetes ott is sor kerül erre. 

Intézmények intézkedési tervének

Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott közintézmények az önkormányzat jóváhagyásával elkészítették a rájuk vonatkozó, részletes intézkedési tervet a koronavírus járványveszély okozta rendkívüli munkarendről, intézkedésekről.

Karanténba lévő személyek ellátása

Hatósági házi karanténban a Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály által hozott határozat alapján kerülnek lakosok. Ami nem jelenti azt automatikusan, hogy fertőzöttek.

A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni. Légúti tünetek (pl. láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.

Ennek ellenőrző szerve a Rendőrség!

A karanténba kényszerült lakosok részére igény esetén, ellátást tudunk biztosítani, azaz napi egy meleg ebédet (Óvodában működő konyhánk által készített), valamint szükség esetén bevásárlunk. Ezt a feladatot az Önkormányzat keretein belül a városüzemeltetés látja el, szükség esetén önkéntesek. Ezzel kapcsolatos igényüket a Hivatal 06-29-372-133 telefonszámát felhívva jelenthetik be. A karanténba kényszerült lakosainkat segítségnyújtás céljából a Járőrszolgálat munkatársai rendszeresen felkeresik.

Kapcsolattartás

Az önkormányzat telefonon (központi szám:06 29372133), valamint elektronikus úton biztosítja a szükséges ügyintézést, tájékoztatást a lakosok számára. A hivatali dolgozók elérhetősége a város honlapján található.

Az önkormányzati intézményekkel szintén telefonon, valamint elektronikus úton történik a kapcsolatfelvétel.

Eperke Bölcsőde Újhartyán:

-bolcsode@ujhartyan.hu

„Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán:

-www.gyermekvarovoda.hu

-óvoda Facebook oldala

-titkarsag@gyermekvarovoda.hu

-intezmenyvezeto@gyermekvarovoda.hu

-Telefonon:06-29/372-060

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola:

-www.nemetiskola.hu

-info@nemetiskola.hu

-Tel:06-29/572-680

Újhartyáni Egyessített Művelődési Ház és Könyvtár:

-kezmuveshaz.ujh@gmail.com

-Facebook oldal

-Tel.:06-29/373-373

A koronavírus miatt kialakult helyzetben számos híranyag és információ keletkezik. Az önkormányzat a koronavírussal kapcsolatos hiteles információk érdekében az alábbi hiteles forrásokból tájékozódik:

-Nemzeti népegészségügyi Központ honlapja (www.nnk.gov.hu)

-kormányzati koronavírus portál (www.koronavírus.gov.hu)

-Magyar közlöny hivatalos lap (www.magyarkozlony.hu)

-WHO honlapja (www.who.int.)

-operatív törzs sajtótájékoztatója

-Minisztériumok honlapja, Tájékoztató anyag

-Kormányzati szervek által továbbított hiteles dokumentumok

A hiteles információk lakosság felé történő eljuttatásáról a Hivatal munkatársai gondoskodnak, így információszerzés érdekében a város honlapjának és Facebook oldalának látogatása ajánlott. Különös tekintettel arra, hogy az idős személyek számára ezeken a felületeken az információátadás nem garantált, így a Mag Televízióban is biztosított a hiteles közlemények megjelentetése.

Civil felajánlás és Önkéntesek koordinálása

Az önkormányzat nagy örömmel fogadja minden ember jelentkezését, aki ebben a helyzetben segítségnyújtást tud adni. Jelentkezni a Hivatal központi telefonszámán, valamint elektronikus felületén lehetséges az önkéntes munka megjelölésével, az önkéntesekről nyilvántartást vezetünk.

 

 

« vissza