IPA tájékoztató

Tájékoztató az iparűzési adóelőleg-kiegészítéséről..

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőlegét az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig a várható éves fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Az adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon - mely letölthető honlapunkról - ugyanezen napig kell bevallást tennie, és a kiegészítés összegét a 65500068-00057347-51150057 Iparűzési adó beszedési számlára kell teljesíteni. Az iparűzési adó mértéke az adóalap 1,6 %-a.

2017. november 1-től a helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségen túl, az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallást is lehetősége van az állami adó- és vámhatóságon (továbbiakban: NAV)keresztül, elektronikusan teljesíteni.

A 2017. adóév vonatkozásában a 17HIPAEK jelű nyomtatványt használja. Az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogramra (ÁNYK)optimalizált HIPAEK bevallás kitöltő programját, valamint a kitöltést segítő aktív súgót a NAV honlapján érheti el: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok.
A helyes kitöltést a programban rövid, figyelmeztető üzenetek, valamint a kitöltési útmutató segíti.

A NAV az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallást – befogadó nyugta kiadása mellett – késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja amegjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak ésa folyamat során azt vizsgálja, hogy a bevallást benyújtó jogosult-e legalább az egyéb bevallások (társasági adóbevallás) benyújtására, intézésére.

A NAV-hoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.


« vissza