Megemlékezés Málenkij Robotra elhurcoltakról

Megemlékezés az Újhartyánból Málenykij Robotra elhurcoltakról

2015. január 13-án 70 éve annak, hogy a ceglédberceli vasútállomáson bevagonírozták a hartyáni Málenykij Robotra elhurcoltakat és útnak indították őket Ukrajnába.

 A következőkben Schlachta István atya feljegyzései olvashatóak, aki káplán voltÚjhartyánban, 1944 szeptemberétől 1945 augusztusáig a II. világháború idején. Az alábbi sorokat az újhartyáni Historia Domusban jegyezte le Schlachta atya:

·1945. január 4. Összeszedik a német ajkú embereket. Férfiakat 16-48, nőket 17-35 éves korig.

·január 5. Az első időpontban az előjegyzett hatszáz ember közül negyven fő jelenik meg.

·január 7. Ki kell hirdetni, hogy a doktor is elmegy a transzporttal.

·január 8. Oroszok albertirsai és ceglédberceli nemzetőrökkel az egész falut felkutatták, és mindenkit bevittek, aki az előírt korcsoportba tartozott.

·január 9. Elbúcsúztattam az embereket, 250-260 fő (?), köztük 30 lány és asszony. Lengyelfalváig (Újlengyel) elkísértem őket…

·január 13. Hajnal 5 óra tájban elindultunk Ceglédbercelre több lovas kocsival, mert többeket hazaengedtek és azt mondták, hogy ott vannak még hartyániak. 

A kilencvenes évek második felében felkerestem Kókán Schlachta István atyát. Arról kérdeztem őt, hogyan emlékezik vissza a II. világháború Újhartyánt érintő részleteire. Hogyan történt a lakosság Málenkij Robotra való elhurcolása? A vele készült interjúból következnek részletek:

· „Az oroszok jöttek be először a faluba, vagy a németek?

· … a németek már bent voltak, és érdekes, az utolsó napokban a németek is zabráltak… a német tisztek fent voltak a Plébánián, egy német tiszt azt mondta nekünk: früh morgen die Russien werden hier! (kora reggelre itt lesznek az oroszok)… Reggel, amikor miséztem, hallom: megjöttek az oroszok, a templomba is

· benéztek, de nem bántottak semmit, semmit nem vittek el…akkor…

· …valahol a községháza környékén volt az orosz kommandó…

· vasárnap délután mondják: jönnek ám a németek vissza…Dabas felől jöttek, meg Újlengyel felől, azután délután négy óra felé a hartyániak jó svábok módjára virágokkal meg koszorúkkal mentek a német tankok elé…

· Hogyan történt az „Ukrajnások” összeszedése az oroszok által?

· …beállított a plébániára egy orosz őrnagy és egy tolmács, a tolmács egy kolozsvári fiatalember volt…mondta az őrnagy, hogy van egy rendelet, hogy a német ajkúakat el kell vinni újjáépíteni Oroszországot…ezt nekünk ki kellett hirdetni a templomban a misén… én vitatkozni kezdtem a tiszttel: itt a század eleje óta nincsen már német iskola, se német mise, de a tiszt azt mondta: Parancs, Parancs!

· …mutatta az újságot is, orosz újság volt, rajta volt Újhartyán falu is, láttamTaksonyt is ráírva…

· Jelentkezett a lakosság önként?

· …a jelzett napon legalább 500-600 főnek kellett volna jelentkezni, és összejöttek 30-40-en…

· …ekkor jött a rafinált orosz módszer, azt mondták: Nyicsevo! Nem lesz, egyáltalán nem lesz elmenetel Oroszországba…

· …minden jelentkező személyt hazaküldtek… a falu lakossága egy időre megnyugodott… néhány nap múltán egy éjszaka két albertirsai nemzetőr végig járta a falut, a Plébániát is, amely személy a megjelölt életkorba esett, azt bevitték a Községházára, engem is… kb. ötszázan lehettünk… mondom nekik: én nem vagyok idevaló, én itt csak dolgozom… nem érdekelte őket, nekem a Községházáról vissza kellett menni a Plébániára az anyakönyvekért, beültettek a nagyterembe, mellettem ült a tolmács…

· Csak a német családnevűeket írták föl?

· … nem, akkor már mindenkit, aki a megadott korhatárba esett… az egyik szobába tették azokat, akiket vinni kellett…a többiek mehettek…azokat a hartyániakat, akik a korhatárba beleestek, már többet nem engedték haza, azt mondták nekik: két-három hónap robot!

· Hogyan történt az „Ukrajnaiak” indulása?

· …Ceglédbercelen az iskolában vannak már több napja! – jött a hír néhány nappal később… próbáltam beszélni az őrnaggyal, sikerült rávennem, hogy az első pénteken menjünk el Bercelre… Kékesi atya volt a plébános ott, hozzá mentünk lovas kocsival, de amikor odaértünk, azt mondta: sajnos ma elvitték őket…”

·(A beszélgetés után nem sokkal később Schlachta atya elhunyt.)

A Fegyverszünet Ellenőrző Bizottság 1945. évi március hó 18-án kelt 26. számú rendeletére a szovjet katonaság által elszállított magyar állampolgárok névsora Újhartyánban.

Az alábbi lista tartalmazza azoknak a személyeknek a nevét, adatait, akiket Újhartyánból hurcoltak el Málenykij Robotra. Az adatok elérhetők az alábbi linkre kattintva: 

Hadifoglyok Málenykij Robot Újhartyán xls 

„A 168 személy, akiket elszállítottak, nem voltak nyilas érzelműek, mert az egész község 100 holdon aluli kisgazda, akik kertészkedéssel is foglalkoztak, jó módban éltek, náluk a nyilas propaganda nem talált talajt.”

Írta Sterczky Tibor, akkori elöljáró az újhartyáni községházán – 1945. tavaszán

Emlékezzünk a sok szenvedést megélt „Ukrajnásokra”, Hartyánon így emlegetik őket a mai napig.

És végül a négy személy, akik még ma is élnek:

Manger Henrikné Bözsi néni

Surman Györgyné Ili néni

Szűcs Józsefné Bacsik Rézi néni

Lang Péter Kossuth L. u.

 


Lauter Antal

Újhartyán


További irodalom az Újhartyáni Málenkij Robotra elhurcoltakról... bővebben itt.....


« vissza